Zastava Srbije

VLADA FBIH USVOJILA PROGRAM UTROŠKA SUBVENCIJA PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA: 2,4 miliona KM nepovratnih sredstava

Vlada FBiH je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima", utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.

Više

USTAVNI SUD FBIH: Za imenovanje Vlade KS nije trebao osporeni Zakon, provesti redovnu proceduru

U Službenim novinama FBiH objavljena je presuda Ustavnog suda FBiH po zahtjevu federalnog premijera Fadila Novalića za ocjenu ustavnosti postupka donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 50/2020 i 51/2020 - ispr.). Ista presuda treba biti objavljena i u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Više

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE U 2020. GODINI: Plate bh diplomata i do 7.500 KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog ministrice vanjskih poslova Bisere Turković, utvrdilo je početkom februara osnovice za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) za prošlu godinu.

Više

ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE U 2020. GODINI: Reakcija sindikata SIPA-e

Povodom odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine na posljednjoj održanoj sjednici na kojoj je donesena Odluka o otvaranju sedam novih diplomatskih predstavništava Bosne i Hercegovine u vrijeme pandemije i finansijske krize zbog koje uposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine nisu u mogućnosti povećati osnovicu za 4,5% koja bi donijela povećanje najvećem broju zaposlenih u iznosu od 30 do 60 KM iz Sindikata SIPA-e iznose sljedeće podatke.

Više

PORESKA UPRAVA RS USPOSTAVILA SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM I SISTEM UPRAVLJANJA ANTI-KORUPCIJE

Iz Poreske uprave Republike Srpske saopšteno je da su poslovni procesi u prošloj godini prilagođeni najvišim međunarodnim ISO standardima.

Više

U POSLJEDNJE TRI GODINE U RS JE PRIJAVLJENO 36 SLUČAJEVA SILOVANJA, A OPTUŽNICA JE POTVRĐENA U SAMO 12 PREDMETA

Prema podacima, koje su tužilaštva dostavila organizaciji Transparensi Internešnel BiH, u posljednje tri godine u Republici Srpskoj je prijavljeno 36 slučajeva silovanja, a optužnica je potvrđena u samo 12 predmeta.

Više