Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donijeta Odluka o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku kojom se utvrđuju ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2022. godinu i jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2022. godinu. Ova odluka je u skladu sa Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje, Odlukom o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i Odlukom Regulatorne komisije za energiju u FBiH o referentnoj cijeni električne energije.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FBIH: Svim porodiljama naknada u iznosu od 1.000 KM, za prvih godinu dana od rođenja djeteta

Ovih dana je u parlamentarnu proceduru upućen prijedlog da se svim porodiljama na nivou Federacije BiH obezbijedi porodiljska naknada u iznosu od 1.000 KM, za prvih godinu dana od rođenja djeteta. Kasnije se pojavio prijedlog i za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Više

INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA RS: Nova kreditna linija za preduzeća u vrijednosti 40 mil. KM

Kreiranje mjera kojima bismo pomogli dalji razvoj privrede u svakoj regiji u Srpskoj jedan je od ciljeva Investiciono-razvojne banke (IRB) RS u ovoj godini, rekao je vršilac dužnosti direktora IRB-a Dražen Vrhovac.

Više

PORESKA UPRAVA FBIH: U padu broj zaposlenih

U Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec dana smanjio se broj zaposlenih za 719.

Više