Zastava Srbije

INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA RS: Nova kreditna linija za preduzeća u vrijednosti 40 mil. KM

12.01.2022.


Kreiranje mjera kojima bismo pomogli dalji razvoj privrede u svakoj regiji u Srpskoj jedan je od ciljeva Investiciono-razvojne banke (IRB) RS u ovoj godini, rekao je vršilac dužnosti direktora IRB-a Dražen Vrhovac.

- Započeli smo u 2021. obilazak Republike na regionalnom principu. Sa privrednicima razgovaramo o problemima i mogućim rješenjima u kojima može da učestvuje IRB - rekao je Vrhovac i dodao da planiraju da završe i investicioni profil svih gradova i opština.

Najavili ste novu kreditnu liniju IRB-a za mikro, mala i srednja preduzeća. O čemu je konkretno riječ?

- Ta nova kreditna linija realizuje se kroz projekat Svjetske banke, za šta je obezbijeđeno više od 40 miliona KM. Namijenjena je za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom. Preduzetnici i preduzeća za kredite mogu aplicirati u Sberbanci i Novoj banci. Krediti se odobravaju na period od tri do 12 godina, a pojedinačna vrijednost je do 1,5 mil EUR. Do 150.000 evra banke imaju mogućnost samostalnog odlučivanja, a sve preko toga odlučuje kreditni odbor IRBRS.

Imate li procjenu koliko je takvih preduzeća u Srpskoj?

- Prema podacima Poreske uprave RS u 2020. godini na području Srpske poslovalo je oko 39.000 malih i srednjih preduzeća, uključujući i preduzetnike. Teško je dati tačnu procjenu koliko je preduzeća sa smanjenim prihodom, ali stalo nam je da svakom privredniku koji se suočio sa padom budemo na usluzi.

Na raspolaganju je i kreditna linija za firme u kojima su zastupljene žene. Pod kojim uslovima se daju ti krediti?

- Formirane su dvije ciljne grupe. Prva obuhvata mikro, mala i srednja preduzeća čiji je pad prihoda u drugom kvartalu 2020. bio veći od 20 odsto u odnosu na drugi kvartal 2019. Druga grupa su preduzetnici i preduzeća koja su inkluzivna za žene, novi preduzetnici i preduzeća u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama. Korisnici iz obje grupe mogu aplicirati pod istim uslovima.

Hoće li biti izmjena propisa kada je riječ o stambenim kreditima za mlade i mlade bračne parove?

- Kada smo 2008. pokrenuli program stambenog zbrinjavanja mladih bračnih parova, kamate za stambene kredite kretale su se iznad 9%. IRB je onda izašla sa kamatom od 6%, a onda su i banke počele snižavati svoje kamate. Trend je nastavljen, tako da trenutno naša prva grupa mladih visokoobrazovanih bračnih parova ima kamatnu stopu od 3%. U saradnji sa Vladom RS i Ministarstvom porodice, omladine i sporta subvencioniramo dodatno 1% kamate. Uključile su se i opštine i gradovi. Prijedor je dobar primjer, gdje budžet grada subvencionira sa još 1% stambene kredite IRB-a za mlade bračne parove. Tako da ta kamata od 3%, uz te dvije subvencije na kraju izađe jedan odsto. U drugoj grupi su porodice poginulih i RVI, nestalih, višečlane porodice, samohrani roditelji sa troje ili više djece.

Šta je sa listom održivih i neodrživih preduzeća?

- Lista još nije u potpunosti sačinjena, s obzirom na to da se zbog teškoća u vezi sa definisanjem jasnih kriterijuma za podjelu na održiva i neodrživa preduzeća, pojedina resorna ministarstva još nisu izjasnila kada su u pitanju preduzeća iz njihove nadležnosti.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 10.01.2022.

Naslov: Redakcija