Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: 17. februara 2022. godine 17. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

Zakazana 17. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak 17. februar 2022. godine u 12 sati

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno sedam zakona, dva nacrta zakona i jedna odluka. Nastavak sjednice 22. februara 2022. godine

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je, u prvom dijelu 20. redovne sjednice, Zakon o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, Zakon o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o dopunama Zakona o republičkoj upravi, Zakon o fiskalizaciji, Zakon o obnovljivim izvorima energije i Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu.

Više

VLADA FBIH: Usvojene naredbe i preporuke koje je predložio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 7.2.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 10.2.2022. godine, kao dana početka njihove primjene.

Više

VLADA RS: Usvojen Akcioni plan usklađivanja propisa i drugih opštih akata Republike Srpske sa propisima Evropske unije za 2022. godinu

Vlada Republike Srpske usvojila je, na 156. sjednici, u Banjaluci, Akcioni plan usklađivanja propisa i drugih opštih akata Republike Srpske sa propisima Evropske unije za 2022. godinu.

Više

PROŠIRITI OBUHVAT DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG OSIGURANJA

Na sastanku premijera Republike Srpske Radovana Viškovića sa predstavnicima Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda konstatovano je da je u opštem interesu da se što više osiguranika obuhvati programom dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

Više