Zastava Srbije

ZAKON O LIČNOJ KARTI DRŽAVLjANA BOSNE I HERCEGOVINE: Posjedovanje važeće lične karte zakonska je obaveza i svi građani su dužni da 15 dana prije isteka lične karte, zavisno od mjesta prebivališta, podnesu zahtjev nadležnom MUP-u za izdavanje nove lične karte. Za kršenje ove odredbe propisana je novčana kazna od 30 do 300 KM

Važeću ličnu kartu u BiH nema 204.570 lica, od kojih je u Federaciji BiH 115.278, u Republici Srpskoj 80.816, a 8.476 u Brčko distriktu, podaci su Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Više

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU FBIH: Borci će za svaku godinu provedenu u ratu dobijati bod

Za svaku godinu provedenu u ratu, umjesto dosadašnjih pola boda, borci će dobiti bod. To je prijedlog izmijena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. novine FBiH", br. 13/2018), koji je sačinilo Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine.

Više

NACRT ZAKONA O TRGOVINI: Predviđena izrada aplikacije o cijenama nafte i naftnih derivata na benzinskim pumpama u RS

Građani FBiH samo jednim klikom na telefonu mogu pratiti kretanja cijena nafte i naftnih derivata na benzinskim pumpama kako bi znali gdje mogu natočiti gorivo po najpovoljnijim uslovima, a vozači u Srpskoj sličnu aplikaciju mogu očekivati tek nakon što na snagu stupi novi Zakon o trgovini.

Više

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE: Pravilnik na snazi od 6. jula 2019. godine. Trgovci u FBiH više ne moraju da štampaju kalkulacije cijena

S ciljem unaprjeđenja i olakšanja poslovanja trgovaca na području Federacije BiH, federalni ministar trgovine je donio Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige, koji je stupio na snagu 6. jula 2019. godine.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772