Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Usvojen Zakon o osiguranju, Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, prihvaćen Nacrt zakona o štrajku

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je Nacrt zakona o štrajku, koji je utvrdila Federalna vlada. Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača najavio ga je kao akt u nastavku reforme radnog zakonodavstva.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o odobravanju 39.000,00 KM iz tekuće budžetske rezerve Centralnoj izbornoj komisiji BiH za finansiranje troškova provođenja ponovnih izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Stolac, utvrđen Prijedlog sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o procesu pristupanja Evropskoj uniji

Vijeće ministara BiH na vanrednoj sjednici donijelo je Odluku o odobravanju 39.000,00 KM iz tekuće budžetske rezerve Centralnoj izbornoj komisiji BiH za finansiranje troškova provođenja ponovnih izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Stolac.

Više

NACRT KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE: Uspostavlja se vođenje evidencije lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela učinjena na štetu polnog integriteta djeteta. Novine se odnose na oduzimanje imovinske koristi, oduzimanje predmeta ili sredstava koja su korištena za izvršenje krivičnog djela, kao i sredstava koja su nastala njihovim vršenjem. Kod krivičnih djela terorizma, čak je predviđeno oduzimanje i objekata i drugih nepokretnosti koji su korišteni za obuku i pripremu terorističkih aktivnosti

Krivični zakon Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 49/2003, 108/2004, 37/2006, 70/2006, 73/2010, 1/2012 i 67/2013) donesen je 2003. godine i od tada je mijenjan šest puta. U međuvremenu ukazala se potreba za usklađivanjem krivičnog zakonodavstva sa trenutnim tendencijama u društvu, kao i usklađivanjem sa direktivama Evropske unije koje propisuju pravila za pojedine vrste krivičnih djela.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772