Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o odobravanju 39.000,00 KM iz tekuće budžetske rezerve Centralnoj izbornoj komisiji BiH za finansiranje troškova provođenja ponovnih izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Stolac, utvrđen Prijedlog sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o procesu pristupanja Evropskoj uniji

10.02.2017.


Vijeće ministara BiH na vanrednoj sjednici donijelo je Odluku o odobravanju 39.000,00 KM iz tekuće budžetske rezerve Centralnoj izbornoj komisiji BiH za finansiranje troškova provođenja ponovnih izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Stolac.

Ponovljeni izbori u Stocu će se, prema odluci Centralne izborne komisije BiH od 5. februara, održati 19. februara.

Zbog većih nepravilnosti i fizičkog obračuna u Stocu je 2. oktobra 2016. godine prekinut izborni proces na svim biračkim mjestima, a glasački materijal je povučen.

Na vanrednoj sjednici Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Na ovaj način Vijeće ministara BiH i Vlada Crne Gore na bilateralnoj osnovi intenziviraju politički dijalog i saradnju usmjerenu na integraciju u Evropsku uniju (EU) u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Ovim sporazumom se jačaju dijalog i saradnja državnih tijela u oblasti evropskih integracija te potiče jačanje ekonomske i saradnje u oblasti turizma, pravosuđa i unutrašnjih poslova.

Zaključivanjem ovog sporazuma dvije države potvrđuju opredijeljenost za približavanje standardima EU i daljnjem razvoju odnosa sa Evropskim unijom.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjskih poslova BiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 09.02.2017.