Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u...

Više

INICIJATIVA ZA IZMJENU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU INVALIDA: Omogućiti da i ratni vojni invalidi pedesetpostotnog invaliditeta mogu aplicirati za novac fonda

Ministar za pitanja boraca i invalida Federacije BiH Salko Bukvarević sumirao je rezultate programskih zadataka resornog ministarstva za period 2015.-2019. godina te na prvom mjestu...

Više

ZAKONI O RADU I O ZAŠTITI NA RADU: Primjeniti mjere sigurnosti u uvjetima niskih temperatura

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH je, s obzirom na vremenske uvjete i niske temperature u Bosni i Hercegovini koje će se zadržati i u narednim danima, svim...

Više

ZA MJESEC DANA UGAŠENO STOTINU PRAVNIH LICA

Gašenje poslovnih subjekata ne mora u svakom slučaju biti negativno, ali podatak da je u prošlom mjesecu stotinu firmi bilo u procesu gašenja je porazan.

Više

DOBIT BANKARSKOG SEKTORA U FBIH 250 MILIONA KM

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 30.09.2019. godine iznosi 23,7 milijardi KM i za 1,6 milijardi KM ili 7,5 postoje veća u odnosu na 31.12.2018. godine.

Više