Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH

10.01.2020.


Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH, kojim je kao krajnji rok za verifikaciju računa stare devizne štednje utvrđen 31.12.2022. godine. Donošenjem ovog zakona starim deviznim štedišama će biti omogućeno da, u redovnom postupku, verifikuju svoja potraživanja, čime će direktno biti izbjegnuti troškovi po osnovu dokazivanja visine potraživanja u sudskom postupku.

Prihvativši informaciju Federalnog ministarstva finansija o prelasku Federalnoga zavoda PIO na poslovanje preko Jedinstvenoga računa trezora, Vlada FBiH je zadužila Finansijsko-informatičku agenciju da ovom ministarstvu i Federalnom zavodu PIO osigura informatičku podršku u ovom procesu.

Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o nemogućnosti izdavanja okolinske dozvole privrednom društvu GIKIL d.o.o. Lukavac za kompleks pogona za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije koji se nalaze u ul. Željeznička broj 1, općina Lukavac, zbog neispunjavanja standarda zaštite okoliša, neizvršenja mjera za smanjenje zagađenja okoliša, i daljeg kontinuiranog zagađenja okoliša grada Lukavca, Tuzlanskog kantona i šire. Na osnovu okolišne dozvole od 24.1.2012. godine, GIKIL je, iako je imao obavezu da u unapređenje tehnologije s ciljem reduciranja štetnog utjecaja na okoliš investira 111.354.000 KM, investirao samo 4.067.911 KM čime je ovo privredno društvo, kako je navedeno, pokazalo krajnju neozbiljnost kada je riječ o zaštiti okoliša i nepoštivanje prava ljudi na zdrav okoliš, život i imovinu, kao osnovnih ustavom zagarantovanih ljudskih prava.

Prihvaćen je izvještaj Zavoda za javno zdravstvo FBiH o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u Federaciji BiH za 2018. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentu Federacije BiH, na razmatranje i davanje saglasnosti. Kroz sedam poglavlja ovog dokumenta obuhvaćena je analiza podataka o stanju zdravlja i zdravstvene zaštite po kantonima. Kako je konstatirano, značajna je prisutnost faktora rizika po zdravlje stanovništva, kao što su konzumiranje duhana (44,1 posto odraslih) i alkohola (28,8 posto odraslih), nezdrava ishrana (21,2 posto odraslih gojazno), tjelesna neaktivnost (75,4 posto), stres, itd. Stanovništvo Federacije BiH najčešće obolijeva od nezaraznih bolesti, dok je učešće zaraznih i povreda značajno manje. S tim u vezi, vodeći uzroci smrti stanovništva Federacije BiH su iz grupe nezaraznih oboljenja i svaki drugi stanovnik umire od bolesti srca i krvnih sudova, a svaki peti od malignih neoplazmi.

Vlada je dala saglasnost na Nacrt strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u BiH po osnovu Sporazuma o readmisiji i Akcioni plan za period 2020. - 2023. godina. Strategija je rezultat rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Radne grupe koju je imenovala ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, i predstavlja nastavak ispunjavanja obaveza naše zemlje iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima s ciljem očuvanja bezviznog režima koji joj je odobren odlukom Vijeća Evrope od 14. decembra 2010. godine, kao i obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To podrazumijeva usvajanje djelotvornih politika kojima će biti uspostavljen funkcionalan sistem prihvata i integracije u društvo readmisiranih osoba na efikasan, održiv i dugoročan način, uz puno uvažavanje njihovih prava, što će doprinijeti smanjenju broja sekundarnih migracija državljana BiH.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o ispunjavanju obaveza BiH iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice i provedbi u Federaciji BiH, s prijedlogom prioritetnih ciljeva, koja će poslužiti kao radni materijal za održavanje tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zakazane za 14.1.2020. godine.


IZVOR: Vebsajt Vade FBiH, 09.01.2020.

Naslov: Redakcija