Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKONI O RADU I O POREZU NA DOHODAK: Prijave poreza na dohodak za avgust 2018. godine neće biti prihvaćene ukoliko ne budu urađene u skladu sa izmjenama ovih zakona

Poslodavci u Republici Srpskoj moraće da sa svojim zaposlenima sklope nove Ugovore o radu ili anekse ugovora u koje bi bila uvrštena plata sa pripadajućim porezom, kako bi se novim obračunom došlo do neto plate uvećane za planiranih 30 BAM.

Više

U PRIPREMI ZAKON O ĆIRILICI

Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je u pripremnoj fazi zakon kojim bi ćirilica bila normirana kao glavno pismo u Republici Srpskoj.

Više

OMBUDSMANI ZA LJUDSKA PRAVA BIH: Izdvojiti dodatna sredstva za nabavku lijekova

Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine, temeljem članka objavljenog u jednom dnevnom listu pod nazivom ‘Otpisani ljudski životi’, odlučili su pokrenuti predmet po službenoj dužnosti (ex officio) u svezi prava na zdravstvenu zaštitu i mogućnosti liječenja pacijenata sa metastatskim melanomom.

Više