Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Izabran nedostajući sudija Ustavnog suda

U nastavku 13. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine delegati su, sa 33 glasa za, izabrali jednog od najviše rangiranih kandidata sa liste Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Alena Taletovića iz reda Bošnjaka za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Izborom Taletovića kompletiran je sastav Ustavnog suda te okončana sjednica Doma naroda.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA FBIH: Prijedlogom zakona reguliše se organizovanje i provođenje policijske i druge obuke na Policijskoj akademiji

Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjima poslovima Federacije BiH, te ga u skraćenom postupku uputila u parlamentarnu proceduru.

Više

NACRT ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU U FBIH: Nacrt zakona usklađen sa EU propisima

Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, te ga uputila u parlamentarnu proceduru u redovnom postupku. Zakonom se uređuje upravljanje ribljim fondom, načela i nadležnosti, te ribolovne vode, ribolov, akvakultura i zaštita ribljeg fonda u ribolovnim vodama. Također, uređuju se evidencija, nadzor i kaznene odredbe, kao i druga pitanja koja su od značaja za slatkovodno ribarstvo Federacije BiH.

Više

ODRŽANA KONFERENCIJA O RIZICIMA I KLJUČNIM POSLOVNIM PROCESIMA U JAVNOM SEKTORU

U organizaciji Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, u Tesliću – Banja Vrućica je od 1.11.2022. do 2.11.2022. godine održana konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u subjektima javnog sektora pod nazivom “Rizici u ključnim poslovnim procesima u organizacijama javnog sektora".

Više