Zastava Srbije

ODRŽANA KONFERENCIJA O RIZICIMA I KLJUČNIM POSLOVNIM PROCESIMA U JAVNOM SEKTORU

07.11.2022.


JAVNOM SEKTORU

U organizaciji Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, u Tesliću – Banja Vrućica je od 1.11.2022. do 2.11.2022. godine održana konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u subjektima javnog sektora pod nazivom “Rizici u ključnim poslovnim procesima u organizacijama javnog sektora".

Predavači na konferenciji bili su renomirani stručnjaci iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole. Na konferenciji je učestvovalo oko 250 predstavnika subjekata javnog sektora sa sve tri nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Učesnici na konferenciji su upoznati sa temama od važnosti za upravljnje rizicima u subjekte javnog sektora, primjenom smjernica za upravljanje rizicima, načinom i svrhom izrade elektronskog registra rizika, te značajem PIFC aplikacije kao novog informatičkog alata za praćenje i upravljanje rizicima.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija RS, 2.11.2022.

Naslov: Redakcija