Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SAVJET MINISTARA BIH: Utvrđeno mišljenje o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH

Savjet ministara utvrdio je na sjednici održanoj u petak u Sarajevu mišljenje o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je predložilo osam poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: 15. maja 2018. godine Dvadeset sedma posebna sjednica Narodne skupštine - Razmatranje prijedloga zakona

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske je zakazao Dvadeset sedmu posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, za utorak, 15. maja 2018. godine, u 10 časova, na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi šest tačaka.

Više

VLADA FBIH: Utvrđeni Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, Nacrt zakona o elektronskom potpisu FBiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Vlada FBiH utvrdila je Nacrt zakona o elektronskom potpisu FBiH koji uređuje pravo fizičkih i pravnih osoba na upotrebu elektronskog potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama.

Više

IZMJENE IZBORNOG ZAKONA BIH: Venecijanska komisija da ocijeni prijedloge izmjena posebno s aspekta evropskih standarda, Ustava BiH i Konvencije o ljudskim pravima

Lideri političkih stranaka nakon sastanka o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 25/2002 - ispr., 4/2004, 20/2004, 25/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 48/2011 - odluka US, 63/2011 - odluka US, 18/2013, 7/2014, 31/2016 i 54/2017 - odluka US)...

Više

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZANATSKO-PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI: Komentari se dostavljaju do 14. maja 2018. godine

U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovane da dostave komentare i sugestije na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti.

Više

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU DIPLOMATSKIH PASOŠA: Proširena lista bh. funkcionera koji imaju pravo na diplomatski pasoš

Ministarstvo vanjskih poslova BiH izmijenilo je Pravilnik o izdavanju diplomatskih pasoša ("Sl. glasnik BiH", br. 95/2014) na način da je proširena lista bh. državnika kojima je omogućeno da imaju specijalni tretman kada prelaze "preko granica" isto kao i diplomatski imunitet u državi u kojoj službeno borave.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772