Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SAVJET MINISTARA BIH: Utvrđeno mišljenje o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH

07.05.2018.


Savjet ministara utvrdio je na sjednici održanoj u petak u Sarajevu mišljenje o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je predložilo osam poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Iz Savjeta ministara saopšteno je da prema mišljenju Ministarstva pravde donošenje ovog zakona treba posmatrati u svjetlu GREKO preporuka, pa bi u tom pravcu komisija za odlučivanje o sukobu interesa trebalo da bude operativno samostalna i nezavisna.

U predloženom zakonu definisano je da komisiju uspostavlja Parlamentarna skupština BiH, koja u budžetu obezbjeđuje i sredstva za njen rad.

U mišljenju se predlaže da se pravno precizira status komisije za odlučivanje o sukobu interesa i njene kancelarije, te da se njihovo osnivanje uskladi sa Zakonom o upravi ("Sl. glasnik BiH", br. 32/2002, 102/2009 i 72/2017), da bi se u punom kapacitetu obezbijedilo funkcionisanje ovih tijela.

Na prijedlog Ministarstva inostranih poslova BiH, Savjet ministara usvojio je informaciju Stalne delegacije BiH u okviru Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje EU - BiH u vezi sa trećim sastankom ovog tijela koji je planiran za drugu polovinu juna ove godine.

Savjet ministara upoznat je o izvještaju Ministarstva inostranih poslova BiH sa koordinacijskih sastanaka za Samit EU - zapadni Balkan u Sofiji na kojima su učestvovali predstavnici nadležnih institucija BiH.

U izvještaju je naglašen značaj Samita u Sofiji koji će pored evropske perspektive regije biti posvećen i jačanju veza između ljudi unutar regiona zapadnog Balkana realizacijom projekata i mjera iz "Agende povezanosti".

Nadležne institucije BiH nastavljaju započete aktivnosti na sprovođenju više od 20 prioritetnih mjera, čime bi se ostvario očekivani napredak do Samita u Sofiji.

Savjet ministara usvojio je izvještaj o realizaciji Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade SAD i Savjeta ministara o utrošku grant sredstava za period od januara do decembra 2017. godine.

Sporazum, kojim je Vlada SAD posredstvom USAID-a obezbijedila grant vrijedan 1.750.000 dolara, ima za cilj funkcionalnije i odgovornije institucije i aktere koji rade u interesu građana.

Od tih sredstava 750.000 dolara namijenjeno je jačanju Agencije za ravnopravnost polova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Savjet ministara na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice usvojio je Program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u BiH za 2018. godinu.

Program sadrži 55 događaja iz oblasti ljudskih prava koje će nadležne institucije BiH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice obilježiti na prigodan način i u skladu s mogućnostima u okviru planiranih budžetskih sredstava.

Ministarstva BiH, institucije i tijela Savjeta ministara realizovali su 657 od ukupno donesenih 765 zaključaka, dok je 108 zaključaka još u fazi realizacije, navodi se u Pregledu realizacije zaključaka Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH donesenih u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine, koji je razmotren na sjednici.

Pregledom je obuhvaćeno 39 institucija. Generalni sekretarijat Savjeta ministara uputiće urgenciju ministarstvima i drugim institucijama koje nisu u cijelosti realizovale zaključke da ih bez daljeg odgađanja u cijelosti sprovedu.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 05.05.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772