Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

KONFERENCIJA "PRAVOSUĐE-TRENUTNO STANJE I PERSPEKTIVA" SE ODRŽAVA U MOSTARU

U Mostaru se održava dvodnevna konferencija “Pravosuđe - trenutno stanje i perspektiva” koju organizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Uredom Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH i Američkom agencijom za međunarodni razvoj. Riječ je o četvrtoj konferenciji na kojoj se nastavlja praksa razvijanja dijaloga o tekućem procesu reforme pravosuđa.

Više