Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

KONFERENCIJA "PRAVOSUĐE-TRENUTNO STANJE I PERSPEKTIVA" SE ODRŽAVA U MOSTARU

06.12.2018.


U Mostaru se održava dvodnevna konferencija “Pravosuđe - trenutno stanje i perspektiva” koju organizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Uredom Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH i Američkom agencijom za međunarodni razvoj. Riječ je o četvrtoj konferenciji na kojoj se nastavlja praksa razvijanja dijaloga o tekućem procesu reforme pravosuđa.

Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija u izjavi za medije podsjetio je da je za godinu urađeno mnogo. Došlo je do promjena unutar sistema i ova konferencija između ostalog za cilj ima i da se nosioci pravosudnih funkcija upoznaju sa tim. U februaru je izmjenjen Poslovnik o imenovanju sudija i tužilaca, u junu je usvojena inicijativa za izmjenu Zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću, a urađene su i provjere imovinskih kartona sudija i tužilaca. Posljednja godina bila je ustvari faza usklađivanja bh. pravosuđa sa standardima EU.

"Koristili smo pritom preporuke i mehanizme EU. Ocjenjivanje sudaca i tužilaca vrši se otkako su započele reforme, sa izuzetkom sudova, koji nisu bili obuhvaćeni. Proces ocjenjivanja smo samo unaprijedili u skladu sa preporukama EU. On je, dakle, postojao i ranije. Značajno je promijenjen način ocjenjivanja. Fokus je potpuno prebačen na kvalitet, a ne kvantitet rada sudaca. Sankcije sucima predviđene su u inicijativi za izmjenu Zakona koju smo usvojili i proslijedili Vijeću ministara. Danas će, također predstaviti inicijativa VSTV-a BiH za izmjenu Zakona o VSTV-u BiH kroz Peer Review preporuke Evropske komisije i Akcione planove VSTV-a BiH, kao i zaključci Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost (SAA) od 28. i 29. novembra. Ocjenjivanje će utjecati i za eventualni napredak sudija. Predviđene su određene sankcije, koje idu i do razješenja. Efikasnost je jedna od oblasti koja je u fokusu. Imali smo veliki broj predmeta koji se ne rješavaju. Kada uporedimo stanje prije deset godina i danas, razlika je ogromna. Kada sam došao prije 11 godina jedan sudac je imao i po 2500 predmeta u svom referatu. Danas taj broj iznosi oko 200 predmeta. Razlike su velike. To još uvijek nije dovoljno. Ne može se ništa riješiti preko noći", rekao je Tegeltija.

Sinno je podsjetio da je tokom prošle sedmice imao priliku susresti sa sa predstavnicima organa vlasti iz cijele zemlje. Nije nikakva tajna da se ovdje radi o područjima čije je jačanje ključno, prije nego što bi se mogli otpočeti bilo kakvi pregovori za članstvo u EU. Ključni segment svega ustvari je snažno pravosuđe. Na konferenciji će se i razgovarati o jačanju pravnog sektora.

"Jedna od oblasti koja će se posebno diskutovati je ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija. Ovo je jako važno, jer po prvi put je VTSV donio ovakvu odluku, gdje će se rad sudaca i tužilaca ocjenjivati na osnovu njihovog kvaliteta. Ovo je jako važno i zbog činjenice, da će na osnovu ovakvog sistema ocjenjivanja, ljudi imati uvid u kvalitete svoga rada i načina na koji da ga eventualno unaprijede. Naša podrška u oblasti vladavine prava se nastavlja. Mi VSTV-u pružamo pomoć već niz godina i to će se nastaviti. Pomoć se ne svodi samo na finasijsku i tehničku… Tu da vršimo neku vrstu verifikacije, šta je to što funkcioniše ili ne i što se treba unaprijediti", kazao je.

Mnogo puta smo istakli da je važno da postoji VSTV ali isto tako da je potrebno napraviti određena poboljšanja u pravnom sektoru. Potrebno je napraviti izmjena zakona o VSTV ali krajna odluka će biti na zakonodavcu. No, nije sve na zakonodavcu tu su i sudije i tužioci kao pojedinci koji igraju jako važnu ulogu u ovom, jer građani očekuju konkretne rezultate.


IZVOR: Izvod iz vesti sa vebsajta Vijesti.ba, 5.12.2018.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772