Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 05. 10. 2016.

NARODNA SKUPŠTINA RS: 5. oktobra 2016. godine Sjednica Tima za preispitivanje odluke Ustavnog suda BiH . . . dalje

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg tržišta . . . dalje

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK: Pravilnik je u primjeni od 3. oktobra 2016. godine. Neoporezivi iznos naknade za ishranu, odnosno na topli obrok, smanjen je s dva na jedan posto od prosječne neto plaće u FBiH. Smanjen je i neoporezivi dio regresa za godišnji odmor u visini od 50 posto prosječne plaće . . . dalje

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH: Imenovana Komisija za izbor disciplinskog tužitelja Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH, prijavljeno osam kandidata . . . dalje

PORESKA UPRAVA RS: Veća naplata direktnih poreza u RS-u, doprinosi na istom nivou . . . dalje

UKUPAN JAVNI DUG BIH SKORO 12 MILIJARDI KM . . . dalje