Zastava Srbije

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK: Pravilnik je u primjeni od 3. oktobra 2016. godine. Neoporezivi iznos naknade za ishranu, odnosno na topli obrok, smanjen je s dva na jedan posto od prosječne neto plaće u FBiH. Smanjen je i neoporezivi dio regresa za godišnji odmor u visini od 50 posto prosječne plaće


 

  • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK: Pravilnik je u primjeni od 3. oktobra 2016. godine. Neoporezivi iznos naknade za ishranu, odnosno na topli obrok, smanjen je s dva na jedan posto od prosječne neto plaće u FBiH. Smanjen je i neoporezivi dio regresa za godišnji odmor u visini od 50 posto prosječne plaće

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća održanoj 28.7.2016. godine odlučeno je da se primjena Pravilnika o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Sl. novine FBiH", br. 59/2016) odgodi do 3. oktobra 2016. godine i nije bilo govora o daljoj odgodi primjene Pravilnika, rečeno je iz Ministarstva finansija FBiH.

Iz Ministarstva podsjećaju da su izmjene Pravilnika rezultat donošenja Opšteg kolektivnog ugovora, koji je stupio na snagu 23. juna 2016. godine i svaka eventualna odgoda ovoga Pravilnika bila bi isključivo posljedica odgode primjene Opšteg kolektivnog ugovora.

-Federalno ministarstvo finansija i Vlada FBiH zajedno sa socijalnim partnerima imaju odgovornost za fiskalnu i financijsku stabilnost Federacije BiH. Prijedlog zaključaka predstavnika Udruženja poslodavaca sa IV. izvanredne sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća je jednostrani prijedlog i nije usuglašen između svih sudionika ESV-a - navode iz Ministarstva.

Prema izmjenama Pravilnika, neoporezivi iznos naknade za ishranu, odnosno na topli obrok, smanjen je s dva na jedan posto od prosječne neto plaće u FBiH. To bi značilo da se ubuduće oporezuje svaki iznos toplog obroka iznad 8,5 KM. Smanjen je i neoporezivi dio regresa za godišnji odmor u visini od 50 posto prosječne plaće. Do sada je neoporezivi dio regresa bio u iznosu prosječne neto plaće u FBiH ili u visini 70 posto plaće zaposlenika. Odnosno, svaki regres iznad 400 KM podlijegao bi oporezivanju.

Izmjenama Pravilnika obuhvaćena su i službena putovanja, korištenje privatnog automobila za poslovne svrhe, naknade za smještaj i odvojeni život.

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ("Sl. novine FBiH", br. 67/2008, 4/2010, 86/2010, 10/2011, 53/2011, 20/2012, 27/2013, 71/2013, 90/2013, 45/2014, 52/2016 i 59/2016)

Samostalni član Pravilnika o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Sl. novine FBiH", br. 52/2016)

Član 2

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u " Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat śe se od 03.10.2016. godine.

Izvor: Vebsajt Fena i Vijesti, 04.10.2016.