Zastava Srbije

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: Za ažuran rad sudova povećati broj sudija

Prema podacima iz odgovora na upitnik Evropske komisije u BiH, kašnjenje u rješavanju sudskih predmeta najviše je prouzrokovao nedostatak tužilaca i sudija, a prema procjenama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH za ažuran rad sudova je potrebno 25% redovnih sudijskih pozicija više od trenutne popunjenosti u sudovima.

Više

ZAKON O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA: U planu izmjena Zakona u RS, u dijelu koji se odnosi na soju, odnosno sojinu sačmu

Zakon o genetički modifikovanim organizmima ("Sl. glasnik RS", br. 103/2008) RS stroži je od propisa EU zbog čega su poljoprivredni proizvođači dovedeni u situaciju da ne mogu uvoziti ni sojinu sačmu koja je jedna od glavnih komponenti stočne hrane, a izmjene postojećih propisa značajno bi unaprijedile tu oblast i omogućile bolju kontrolu.

Više

PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠENjA RADA U JAVNOM INTERESU: Pravilnik stupa na snagu 6. septembra 2019. godine

Izrečenu kaznu zatvora u trajanju do godinu dana sud može, na zahtjev osuđenog, zamijeniti radom u javnom interesu, u skladu s Krivičnim zakonikom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017 i 104/2018 - odluka US), stoji u Pravilniku o načinu izvršenja rada u javnom interesu ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019 - dalje: Pravilnik).

Više

SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA RS: Pojedine nezakonitosti zajedničke su za sve opštine, a finansijska disciplina lošija je što je lokalna zajednica manja

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske objavila je izveštaje o poslovanju 6 opština u 2018. godine iz kojih se vidi da su neke nezakonitosti zajedničke za sve opštine, ali i da je finansijska disciplina lošija što je lokalna zajednica manja.

Više