Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OD 80 SUDOVA U BIH SAMO SEDAM IMA GLASNOGOVORNIKE

Transparentan rad pravosuđa povećaće povjerenje građana u kvalitetan rad tih institucija, rečeno je uoči okruglog stola o temi "Pravosuđe i mediji". Istaknuto je da od 80 sudova u BiH, samo sedam ima glasnogovornike, odnosno službenike koji rade na odnosima s javnošću.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Nije podržan Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije podržao Prijedlog novog federalnog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Više

VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u redovnu parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Jedan od razloga za izmjene i dopune je usklađivanje ovog zakona s drugim propisima. Uz to, nakon stupanja na snagu Zakona uočeni su nedostaci koji su sprečavali potpunu uspostavu jedinstvenog sistema u ovoj oblasti. Razlog je, također, izvršenje presude Ustavnog suda FBiH od 30.11.2016. godine, kojom je utvrđeno da je članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Sl. novine FBiH", br. 64/2009) povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Maglaj. Presuda je potpuno izvršena i sporni član 114. brisan iz Nacrta zakona.

Više

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O IZNOŠENJU I UNOŠENJU EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA, KONVERTIBILNIH MARAKA, ČEKOVA I HARTIJA OD VRIJEDNOSTI: Povećan iznos iznad kojeg je fizičko lice obavezno da prijavi svako iznošenje i unošenje gotovine na 10.000 evra

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017), koja je stupila na snagu 24. maja 2017. godine.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772