Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O IZNOŠENJU I UNOŠENJU EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA, KONVERTIBILNIH MARAKA, ČEKOVA I HARTIJA OD VRIJEDNOSTI: Povećan iznos iznad kojeg je fizičko lice obavezno da prijavi svako iznošenje i unošenje gotovine na 10.000 evra

02.06.2017.


Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017), koja je stupila na snagu 24. maja 2017. godine.

Uredba je doneta u cilju usklađivanja sa preporukama Stručne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) i istom je:

  • povećan iznos iznad kojeg je fizičko lice obavezno da prijavi svako iznošenje i unošenje gotovine na 10.000 evra,
  • utvrđena obaveze prijave, pored efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka i čekova, i hartija od vrijednosti i svih drugih fizički prenosivih instrumenata plaćanja u skladu sa propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i
  • propisan Obrazac za prijavu gotovine.

IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija, 01.06.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772