Zastava Srbije

BESPLATNO SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE: 14. maj 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci

Kompanija Paragraf Lex organizuje besplatno savjetovanje Sistem internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske. Savjetovanje će biti održano 14. maja (utorak) 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI: Brišu se zakonske odredbe koje su kao jedan od uslova za nabavljanje oružja propisivale pribavljanje uvjerenja da se protiv lica ne vodi prekršajni postupak

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o oružju i municiji, kojim se dodatno ukidaju administrativne barijere kada je riječ o uslovima za nabavljanje oružja.

Više

NACRT ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU: Novi prekršaj je neprijavljivanje kršenja javnog reda i mira

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o javnom redu i miru, kojim se propisuju prekršaji javnog reda i mira i sankcije za počinioce prekršaja.

Više

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA: Propisivanje obaveze za jedinice lokalne samouprave da formiraju dimnjačarske službe, povećanje odgovornosti projektanata zaštite od požara i projektantskih kuća koje izrađuju elaborate mjera zaštite od požara

Vlada Republike Srpske je utvrdila Nacrt zakona o zaštiti od požara, kojim se preciznije definiše oblast rada vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i opis poslova vatrogasaca-spasilaca, odnosno normativno prilagođavanje stvarnom stanju, jer vatrogasci više ne intervenišu samo u slučaju požara, već i u ostalim spasilačkim akcijama.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772