Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o stečaju, Nacrt zakona o elektronskom potpisu, donijeta Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH

S ciljem unaprjeđenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 69/2006, 78/2006, 63/2008, 27/2014 i 69/2017).

Više

ZAKON O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU BIH: Ministarstvo pravde RS protivi se reformi VSTS BiH po modelu Parlamenta i Savjeta ministara BiH

Ministarstvo pravde Republike Srpske protivi se reformi Visokog sudskog i tužilačkog saveta BiH po modelu Parlamenta i Saveta ministara BiH.

Više

U IZRADI PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA LICA KOJA SU BILA ZAPOSLENA U PRIJAŠNJEM MINISTARSTVU ODBRANE ILI VOJSCI REPUBLIKE SRPSKE

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS obavještava zainteresovanu javnost da je urađena radna verzija Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o rješavanju stambenih potreba lica koja su bila zaposlena u prijašnjem Ministarstvu odbrane ili Vojsci Republike Srpske.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772