Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU BIH: Ministarstvo pravde RS protivi se reformi VSTS BiH po modelu Parlamenta i Savjeta ministara BiH

01.11.2017.


Ministarstvo pravde Republike Srpske protivi se reformi Visokog sudskog i tužilačkog saveta BiH po modelu Parlamenta i Saveta ministara BiH.

U junu je, na inicijativu Mladena Bosića, Predstavnički dom BiH održao sednicu o stanju u pravosuđu BiH, nakon čega su desetine zaključaka upućene Savetu ministara BiH. Jednim od njih ministri su zaduženi da predlože Nacrt zakona o VSTS BiH.

Međutim, kada je Ministarstvo pravde BiH pozvalo Ministarstvo pravde RS da se uključi u ovaj posao, stigao je negativan odgovor. U dopisu ministar Anton Kasipović piše da je preuranjeno formirati radnu grupu za izradu Nacrta zakona o VSTS BiH.

Umesto toga, Kasipović predlaže da se ovo pitanje rešava kroz Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa BiH u kome godinama učestvuju ministri pravde u BiH, predstavnici Pravosudne komisije Distrikta Brčko i Evropske komisije.

Kasipović se poziva na Protokol koga su pomenuti akteri popisali u Briselu 10. septembra 2015. godine i obavezali se da će pitanje reforme Zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2004, 93/2005 i 48/2007) rešavati poštujući tri dogovorena principa. To su: očuvanje jedinstvenog VSTS za celu BiH, u okviru njega formirati dva podsaveta, te osigurati kriterijume za sastav Saveta.

Pridržavati se potpisanog

Ministar Kasipović je za razgovor na ovu temu ovlastio svog pomoćnika Slobodana Zeca, koji kaže da bi Srpska prekršila Protokol iz Brisela iz 2015. ukoliko bi pristala da učestvuje u radnoj grupi Ministarstva pravde BiH.

- Apelujemo da se nastavi proces Strukturalnog dijaloga, na rešavanje svih ovih pitanja uz učešće Evropske komisije. Ako smo nešto potpisali onda se toga moramo pridržavati. U tom protokolu navodi se da će ministri utvrditi osnovne principe zakona o VSTS BiH, a potom radna grupa od predstavnika svih ministarstava u BiH i VSTS treba da ih konkretizuje - kaže Zec.

Na primedbe da je vera u strukturalni dijalog neopravdana jer ne daje rezultate, Zec odgovara protivpitanjem: "Ako strukturalni dijalog nije dao rezultate, što je percepcija određenog dela javnosti, kako će ih dati nekakva radna grupa".

- Smatramo da možemo da se dogovorimo, RS je dala maksimum. Ovim prelazimo s teme na temu. Nismo završili nacrt zakona o sudovima u BiH jer se nismo mogli dogovoriti, a pričamo o zakonu o VSTS BiH. Što se tiče RS, situacija je čista. To je zaokružena celina - reforma Suda, Tužilaštva i VSTS BiH i imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija - zaključuje Zec.

Šta traži PS BiH

  • Ministarstvo pravde BiH dužno da predloži zakon kojima će biti razdvojen VSTS na savet sudija i savet tužilaca;
  • Mandat članova VSS i VTS trajaće četiri godine i niko ne može biti član u dva uzastopna mandata;
  • Polovinu članova biraće njihove kolege, a polovinu zakonodavna vlast, uz javno objavljivanje profesionalnih biografija i imovinskog kartona;
  • Obaveza pravosuđa da donosi godišnje planove procesuiranja organizovanog kriminala i korupcije koje će usvajati parlamenti;
  • Ministarstvo pravde BiH obavezno da dostavi i izmene Zakona o Tužilaštvu BiH kako bi glavnog tužioca birala PS BiH.

IZVOR: Vebsajt Blic, Slobodan Popadić, 30.10.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772