Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Prioritet pravosudnih institucija postupanje u krivičnim predmetima protiv zdravlja stanovništva

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) održalo je telefonsku sjednicu na kojoj su, između ostalog, razmotrena pitanja od važnosti za dalji rad pravosuđa u ovom periodu.

Više

VLADA RS: Donijeta Uredba o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske

Vlada Republike Srpske održala je posebnu sjednicu na kojoj je donijela Uredbu o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske.

Više

VLADA KANTONA SARAJEVO: Zabranjeno okupljanje više od 20 osoba

U Kantonu Sarajevo donesena je naredba kojom se zabranjuju sva okupljanja, javna i privatna, u kojima učestvuje više od 20 osoba.

Više

U PRIPREMI NOVE MJERE ZA SANACIJU ŠTETNIH POSLJEDICA KORONA VIRUSA NA PRIVREDU REPUBLIKE SRPSKE

Budžet Reublike Srpske je stabilan a sve obaveze prema budžetskim korisnicima, uključujući redovnu isplatu plata i penzija, se izvršavaju na vrijeme. Zahvaljujući mjerama koje su preduzete pravovremeno, prethodno planiranom budžetskom suficitu i budžetskim rezervama, te formiranjem posebnog računa Fonda solidarnosti ali i pregovorima sa Svjetskom bankom, Međunarodnim monetarnim fondom i drugim međunarodnim finansijskim institucijama, uključujući i značajnu pomoć vlasti Republike Srbije i Republike Kine, budžet Republike Srpske će i dalje zadržati stabilnost.

Više

VOZAČIMA TERETNIH VOZILA U FBIH DOZOLJENO KRETANJE TOKOM POLICIJSKOG ČASA: Vozači teretnih vozila su dužni posjedovati potvrdu o angažovanju, sa navedenim datumom i vremenom početka angažovanja, kojom dokazuju poštivanje mjere izolacije

Novoizabrani Federalni štab civilne zaštite donio je naredbu kojom će vozačima teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu biti dozvoljeno kretanje na području Federacije BiH /FBiH/ u vrijeme policijskog časa, od 18.00 do 5.00 časova.

Više

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO: Prijave se pomjeraju do daljnjeg, a nezaposlene osobe neće biti brisane s evidencije. Oni koji su ostali bez posla sa prijave na evidenciju putem maila

Sva redovna javljanja na evidenciju nezaposlenih koja su trebala biti u martu i aprilu, pomjeraju se do daljnjeg zbog pandemije koronavirusa, a nezaposlene osobe neće biti brisane s evidencije nezaposlenih osoba, saopćili su iz Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Više