Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona

br. 28/2022 оd 16.09.2022.


 • ISPRAVKA RJEŠENjA O IMENOVANjU PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI FOND ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINjAVANjU I ZAPOŠLjAVANjU BORAČKIH POPULACIJA, PROGNANIH OSOBA I SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA"
 • OVLAŠTENjE, BROJ: 11-19-6163-UP-1/22 OD 6.9.2022. GODINE
 • OVLAŠTENjE, BROJ: 11-19-7219-UP-1/22 OD 30.8.2022. GODINE
 • OVLAŠTENjE, BROJ: 11-19-7696-UP-1/22 OD 26.8.2022. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI, BROJ: 23 0 P 052149 22 P OD 9.9.2022. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI, BROJ: 23 0 P 052178 22 P OD 8.9.2022. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI, BROJ: 23 0 P 053406 22 P OD 7.9.2022. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 024045 19 P 2 OD 2.9.2022. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 064078 21 P 2 OD 30.8.2022. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 070260 21 P OD 26.8.2022. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 074148 21 P OD 1.9.2022. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 074487 21 P OD 8.9.2022. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 074857 22 P OD 6.9.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-4208/2022 OD 25.03.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USVAJANjU IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - GRANT ZA VJERU UTVRĐENIH BUDžETOM UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 03-017-4402/2022 OD 28.04.2022. GODINE, BROJ: 03-017-4639/2022 OD 02.06.2022. GODINE, BROJ: 03-017-4700/2022 OD 17.06.2022. GODINE I BROJ: 03-017-4795/22 OD 07.07.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANjU DOKTORA MEDICINE OVLAŠTENIH ZA UTVRĐIVANjE UZROKA I VREMENA SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE
 • ODLUKA O KORIŠTENjU SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA PROVOĐENjE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POPLAVA NA PODRUČJU OPĆINE SANSKI MOST - PROJEKAT IZGRADNjE PARAPETNOG ZIDA NA UŠĆU POTOKA GLAMOŠNICA U RIJEKU SANU
 • ODLUKA O POJEDINAČNOM IZNOSU STIPENDIJE KOJA SE DODJELjUJE REDOVNIM STUDENTIMA BRANILAČKIH KATEGORIJA SA PODRUČJA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA AKADEMSKU 2021/2022. GODINU I BROJU STIPENDISTA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 03-017-4952/2022 OD 31.8.2022. GODINE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 03-017-4969/2022 OD 6.9.2022. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA - GRANT NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - PRIVREDNA KOMORA - EKOBIS
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA - GRANT NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - UNDP - POVEĆANjE E.E. NA JAVNIM OBJEKTIMA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA - GRANT NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, BROJ: 03-017-4966/2022 OD 6.9.2022. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE, BROJ:03-017-4960/2022 OD 6.9.2022. GODINE
 • PRAVILNIK O STIPENDIRANjU STUDENATA S PODRUČJA UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-4965/22 OD 06.09.2022. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOORDINACIONOG ODBORA ZA PRAĆENjE GENDER AKCIONOG PLANA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2022.-2025. GODINE
 • RJEŠENjE O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 061968 21 P 2 OD 8.9.2022. GODINE
 • UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O POKLONIMA, USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENjA REPREZENTACIJE