Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona

br. 11/2021 оd 23.04.2021.


 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU "UMJETNIČKA ŠKOLA" BIHAĆ IZ REDA LOKALNE ZAJEDNICE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA O USVAJANjU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA NA DAN 22.03.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-2781/2021 OD 24.3.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-2782/2021 OD 24.3.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-2783/2021 OD 24.3.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-2784/2021 OD 24.3.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-2797/2021 OD 29.3.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-2802/2021 OD 1.4.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-2808/2021 OD 1.4.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-2825/2021 OD 8.4.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-4-297/21 OD 12.4.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-4-300/21 OD 12.4.2021. GODINE
 • NAREDBA KRIZNOG KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE POLITIKE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 09-33-1555-7/21 OD 29.3.2021. GODINE
 • NAREDBA KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE POLITIKE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 09-33-1555-5/21 OD 26.3.2021. GODINE
 • OVLAŠTENjE, BROJ: 11-19-13-UP-1/21 OD 9.4.2021. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA, BROJ: 20 0 P 062193 19 P OD 2.4.2021. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U CAZINU
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA, BROJ: 20 0 P 067260 20 P OD 6.4.2021. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U CAZINU
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA, BROJ: 23 0 V 046493 20 V OD 9.4.2021. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA, BROJ: 23 0 V 046513 20 V OD 12.4.2021. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBIMU PRAVA NA KORIŠTENjE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA, ZUBNOPROTETSKE POMOĆI I ZUBNOPROTETSKIH NADOMJESTAKA KOJI SE OBEZBJEĐUJU U ZAVODU ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVLjANjU KOLEGIJA SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IMENOVANjU KANDIDATA ZA PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG U SKUPŠTINI UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU KANDIDATA ZA PREDSJEDAVAJUĆEG ILI ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG U SKUPŠTINI UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O PRIHVATANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01- 31.12.2020. GODINE
 • ODLUKA SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-3-302/21 OD 19.4.2021. GODINE
 • ODLUKA SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-3-303/21 OD 19.4.2021. GODINE
 • PRAVILNIK O REGISTRU TURIZMA
 • RJEŠENjE VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-2790/2021 OD 24.3.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA "SAFET KRUPIĆ" BOSANSKA KRUPA IZ REDA RODITELjA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O KONCESIJAMA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ŠTURLIĆ" ŠTURLIĆ IZ REDA UPOSLENIH
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU "UMJETNIČKA ŠKOLA" BIHAĆ IZ REDA LOKALNE ZAJEDNICE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA "SAFET KRUPIĆ" BOSANSKA KRUPA IZ REDA RODITELjA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "LISKOVAC"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ŠTURLIĆ" ŠTURLIĆ

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772