Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona

br. 2 оd 16.01.2020.


 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-1282/2019 OD 26.12.2019. GODINEM
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-1302/2019 OD 26.12.2019. GODINEM
 • ZAKLjUČAK SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 01-02-4-164/20 OD 03.01.2020. GODINEM
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 17 0 P 100636 19 P OD 11.12.2019. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U BIHAĆUM
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 23 0 P 043659 19 P OD 23.12.2019. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠIM
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 23 0 P 043704 19 P OD 19.12.2019. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠIM
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 23 0 P 044555 19 P OD 26.12.2019. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠIM
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 23 0 P 044613 19 P OD 23.12.2019. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠIM
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USVAJANjU IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - OSTALI GRANTOVI POJEDINCIMA - ZDRAVSTVENO OSIGURANjE UČENIKA I STUDENATA ZA 2019. GODINUM
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USVAJANjU IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA GRANTA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANjE - DJEČIJI VRTIĆI ZA 2019. GODINU, BROJ: 03-017-200/2019 OD 18.03.2019. GODINEM
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UNIVERZITETA U BIHAĆU - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA UTVRĐENIM BUDžETOM UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 03-017-2567/2018 OD 26.07.2018. GODINEM
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 03-017-1274/2019 OD 26.12.2019. GODINEM
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 03-017-1275/2019 OD 26.12.2019. GODINEM
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 03-017-1276/2019 OD 26.12.2019. GODINEM
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 03-017-1277/2019 OD 26.12.2019. GODINEM
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 03-017-1278/2019 OD 26.12.2019. GODINEM
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA O UTROŠKU DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, BROJ: 03-017-1303/2019 OD 26.12.2019. GODINEM
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA O UTROŠKU DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, BROJ: 03-017-1311/2019 OD 30.12.2019. GODINEM
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA O UTROŠKU DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI OPĆINAMA, BROJ: 03-017-1301/2019 OD 26.12.2019. GODINEM
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA O UTROŠKU DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI OPĆINAMA, BROJ: 03-017-1310/2019 OD 30.12.2019. GODINEM
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - STUDIJE IZVODLjIVOSTI PROJEKTNE PRIPREME I PROJEKTOVANjE JU UNIVERZITET U BIHAĆU ZA 2019. GODINUM
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA IZDACI ZA RASELjENA LICA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINUM
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA, GRANT NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 03-017-1270/2019 OD 26.12.2019. GODINEM
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA, GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - INVALIDNA UDRUŽENjA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINUM
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆI GRANTOVI JU UNIVERZITET U BIHAĆU ZA 2019. GODINUM
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA SA KRITERIJIMA O BODOVANjU KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U ODGOJNO OBRAZOVNIM USTANOVAMA UNSKO-SANSKOG KANTONAM
 • RJEŠENjE O DOPUNI RJEŠENjA O KONAČNOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLjA KLjUČM
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O KONAČNOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENE USTANOVE LjEČILIŠTE "GATA" BIHAĆM
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MIRSAD SALKIĆ" ČAVA IZ REDA UPOSLENIKAM
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA ZU GRADSKA APOTEKA BUŽIMM
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI FOND ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINjAVANjU I ZAPOŠLjAVANjU BORAČKIH POPULACIJA, PROGNANIH OSOBA I SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA"M
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JZU OPĆA BOLNICA SANSKI MOSTM
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JU "RAZVOJNA AGENCIJA UNSKO-SANSKOG KANTONA" BIHAĆM
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" BOSANSKA KRUPAM
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" VELIKA KLADUŠAM
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "1. MART " VRNOGRAČM
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "KAMENICA" BIHAĆM
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "CRVAREVAC" VELIKA KLADUŠAM
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU ORGANIZACIONIH JEDINICA, BROJČANIH OZNAKA I INTERNIH DOSTAVNIH KNjIGA ZA SKUPŠTINU UNSKO-SANSKOG KANTONA, VLADU UNSKO-SANSKOG KANTONA, KANTONALNE ORGANE UPRAVE, UPRAVNE ORGANIZACIJE I STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE I VLADE KANTONA ZA 2020. GODINUM
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI FOND ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINjAVANjU I ZAPOŠLjAVANjU BORAČKIH POPULACIJA, PROGNANIH OSOBA I SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJAM
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MIRSAD SALKIĆ" ČAVA IZ REDA UPOSLENIKAM
 • RJEŠENjE, BROJ: 11-23-12166-UP-1/19 OD 20.12.2019. GODINE, MINISTARSTVA ZA GRAĐENjE, PROSTORNO UREĐENjE I ZAŠTITU OKOLIŠAM
 • RJEŠENjE, BROJ: 11-23-12167-UP-1/19 OD 23.12.2019. GODINE, MINISTARSTVA ZA GRAĐENjE, PROSTORNO UREĐENjE I ZAŠTITU OKOLIŠAM
 • RJEŠENjE, BROJ: 22 0 P 043900 18 P OD 2.12.2019. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U SANSKOM MOSTUM

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772