Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona

br. 29/2021 оd 22.10.2021.


 • JAVNI KONKURS ZA IZBOR NOTARA SA SLUŽBENIM SJEDIŠTEM U UNSKO - SANSKOM KANTONU
 • OBAVJEŠTENjE I JAVNI POZIV MINISTARSTVA PRIVREDE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 06-23-10146-2/21 OD 30. 09. 2021. GODINE
 • OGLAS OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI, BROJ: 23 0 O 011100 21 O 2 OD 29. 09. 2021. GODINE
 • OGLAS OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI, BROJ: 23 0 P 047635 20 P OD 28. 09. 2021. GODINE
 • OGLAS OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI, BROJ: 23 0 P 049144 21 P OD 06. 10. 2021. GODINE
 • OGLAS OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI, BROJ: 23 0 P 049603 21 P OD 06. 10. 2021. GODINE
 • OGLAS OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 057275 18 P OD 24. 09. 2021. GODINE
 • OGLAS OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 064579 20 P OD 05. 10. 2021. GODINE
 • OGLAS OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 065969 20 P OD 28. 09. 2021. GODINE
 • OGLAS OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 069453 21 P OD 24. 09. 2021. GODINE
 • OGLAS OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 069619 21 P OD 28. 09. 2021. GODINE
 • OGLAS OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 23 0 P 047982 20 P OD 28. 09. 2021. GODINE
 • ODLUKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU NA OSNOVU KOJIH SE DODJELjUJU SREDSTVA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA PUTEM MINISTARSTVA ZA PITANjE BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-3549/2021 OD 30. 09. 2021. GODINE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-3550/2021 OD 30. 09. 2021. GODINE
 • ODLUKA O SUBVENCIONIRANjU RJEŠAVANjA STAMBENOG PITANjA MLADIH
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, BROJ: 03-017-3534/2021 OD 30. 09. 2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, BROJ: 03-017-3535/2021 OD 30. 09. 2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, BROJ: 03-017-3536/2021 OD 30. 09. 2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, BROJ: 03-017-3537/2021 OD 30. 09. 2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, BROJ: 03-017-3538/2021 OD 30. 09. 2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, BROJ: 03-017-3539/2021 OD 30. 09. 2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, BROJ: 03-017-3567/2021 OD 06.10.2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, BROJ: 03-017-3568/2021 OD 06. 10. 2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, BROJ: 03-017-3569/2021 OD 06. 10. 2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA - GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA VLASTI
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "SUBVENCIJE ZA IZGRADNjU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE" IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA - MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNIH GRANTOVA KULTURE, GRANT ZA OBNOVU OBJEKATA I LOKALITETA KULTURNOG NASLIJEĐA I GRANT ZA OBNOVU OBJEKATA KULTURE, UTVRĐENIH BUDžETOM UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, MINISTARSTVA OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - SAVEZ UDRUŽENjA PENZIONERA UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA, BROJ: 03-017-3558/2021 OD 01. 10. 2021. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 03-017-3559/2021 OD 01. 10. 2021. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 03-017-3564/2021 OD 06. 10. 2021. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 03-017-3565/2021 OD 06.10.2021. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 03-017-3566/2021 OD 06.10.2021. GODINE
 • PRAVILNIK ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I RASPOREDU TESTIRANjA I SISTEMU BODOVANjA KANDIDATA U PROCESU ODABIRA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U UPRAVU POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANjU PRIJEDLOGA PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA UNSKO-SANSKOG KANTONA 2022-2024.
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-1227/2019 OD 12. 12. 2019. GODINE, BROJ: 03-017-1520/2020 OD 17. 03. 2020. GODINE, BROJ: 03-017-2588/2021 OD 12. 01. 2021. GODINE, BROJ: 03-017-2652/2021 OD 04.02.2021. GODINE I BROJ: 03-017-3364/2021 OD 15. 07. 2021.
 • RJEŠENjE OPĆINSKOG SUDA U SANSKOM MOSTU, BROJ: 22 0 MAL 042330 18 MAL OD 14.09.2020. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-017-3546/2021 OD 30. 09. 2021. GODINE