Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona

br. 20/2022 оd 22.06.2022.


 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-4613/2022 OD 2.6.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-4660/2022 OD 7.6.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-4672/2022 OD 7.6.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-4673/2022 OD 7.6.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-4674/2022 OD 7.6.2022. GODINE
 • OGLAS O IMENOVANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U BIHAĆU, BROJ: 17 0 P 115568 21 P OD 7.6.2022. GODINE
 • OGLAS O IMENOVANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U BOSANSKOJ KRUPI, BROJ: 18 0 P 044515 19 P OD 2.6.2022. GODINE
 • OGLAS O IMENOVANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 034886 21 P 2 OD 09.06.2022. GODINE
 • OGLAS O IMENOVANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 067038 20 P OD 24.05.2022. GODINE
 • OGLAS O IMENOVANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA OPĆINSKOG SUDA U CAZINU, BROJ: 20 0 P 069803 21 P2 OD 10.06.2022. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-4653/2022 OD 7.6.2022. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-4654/2022 OD 7.6.2022. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-4655/2022 OD 7.6.2022. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-4656/2022 OD 7.6.2022. GODINE
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-4657/2022 OD 7.6.2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRENOS UGOVORA O KONCESIJI BR. 032/2011 ZA EKSPOLATACIJU DOLOMITA NA LEŽIŠTU "LjUBIJANKIĆA BRIJEG" U OPĆINI BUŽIM
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - GRANT ZA VJERU UTVRĐENIH BUDžETOM UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 03-017-4402/2022 OD 28.04.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTROŠKU SREDSTAVA - NABAVKA STANOVA I ZGRADA ZA USTANOVE OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA ZA 2022. GODINU BROJ: 03-017-4308/2022 OD 14.04.2022. GODINE
 • ODLUKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE / SUFINANSIRANjE PROJEKATA, PROGRAMA I AKTIVNOSTI UDRUŽENjA SOCIJALNOG I HUMANITARNOG KARAKTERA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I RADA UDRUŽENjA OSOBA S INVALIDITETOM IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE RADA JAVNIH KUHINjA IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ODOBRENIH U BUDžETU UNSKO-SANSKOG KANTONA PUTEM KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU KAPITALNI GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - NAMJENSKA SREDSTVA KONCESIJE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - JU "RAZVOJNA AGENCIJA UNSKO-SANSKOG KANTONA"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA - GRANTOVI NIŽIM NIVOIMA VLASTI - ZBRINjAVANjE OTPADNIH VODA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA -PODRŠKA RADU CENTARA ZA RAZVOJ INKLUZIVNIH PRAKS
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - GRANT NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - VIJEĆE KONGRESA BOŠNjAČKIH INTELEKTUALACA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TRANSFERI ZA ZDRAVSTVO-DOMOVI ZDRAVLjA I GRADSKE APOTEKE, ZA ZU DOM ZDRAVLjA BUŽIM IZ BUDžETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJA BROJ: 03-017-4652/2022 OD 7.6.2022. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA I POSTUPKA DODJELE SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ODOBRENOG U BUDžETU UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU ZA GRANT-KONjIČKI SPORT PUTEM MINISTARSTVA OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU FORMIRANjA I RADU KOMISIJE ZA DAVANjE STRUČNE OCJENE U POSTUPKU IZDAVANjA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, BROJ: 03-017-4422/2022 OD 05.05.2022. GODINE
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA PITANjA, BROJ: 03-017-3413/2021 OD 05.08.2021. GODINE I BROJ: 03-017-4065/2022 OD 17.02.2022. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "25 NOVEMBAR" VELIKA KLADUŠA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "GORNjA KOPRIVNA" GORNjA KOPRIVNA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENE USTANOVE GRADSKA APOTEKA KLjUČ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZU DOM ZDRAVLjA VELIKA KLADUŠA
 • UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O IDENTIFIKACIJI, PRIPREMI I UGOVARANjU I PRAĆENjU IMPLEMENTACIJE PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
 • UREDBA O OSNIVANjU UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • UREDBA O USLOVIMA KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PREDNOST PRI ZAPOŠLjAVANjU
 • UREDBA O USPOSTAVLjANjU I VOĐENjU REGISTRA LIČNIH PODATAKA O IMOVINI I POSTUPKU PROVJERE IMOVINE NOSILACA JAVNIH FUNKCIJA U UNSKO-SANSKOM KANTONU