Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona

br. 16 оd 29.06.2020.


 • ZAKLJUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-1838/2020 OD 28.05.2020. GODINE
 • ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NADZIĐIVANJU ZGRADA, IZGRADNJI POTKROVNIH STANOVA I STANOVA U ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA STAMBENIH I STAMBENO POSLOVNIH ZGRADA
 • OGLAS O ZAKLJUČENJU LIKVIDACIONOG POSTUPKA BROJ: 17 0 L 096566 18 L OD 27. 5. 2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U BIHAĆU
 • OGLAS O ZAKLJUČENJU LIKVIDACIONOG POSTUPKA BROJ: 17 0 L 100051 19 L OD 27.5.2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U BIHAĆU
 • OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 18 0 P 038582 17 P OD 20.5.2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U BOSANSKOJ KRUPI
 • OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 23 0 P 021123 13 P OD 4. 6. 2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI
 • OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 23 0 P 043392 19 P OD 28. 5. 2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI
 • OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 23 0 P 043393 19 P OD 28. 5. 2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI
 • OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 23 0 P 045119 19 P OD 2. 6. 2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-1847/2020 OD 28.05.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - GRANT JP RTV USK D.O.O.
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA GRANTA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DJEČIJI VRTIĆI ZA 2020. GODINU, BROJ: 03-017-1499/2020 OD 17.03.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BUDŽETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - OPĆINE BUŽIM I SANSKI MOST, BROJ: 03-017-1802/2020 OD 19.05.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA MEDICINSKU ŠKOLU ZA PREDMET PORODIČNA MEDICINA U ZDRAVSTVENOJ STRUCI, ZA STRUČNA ZVANJA: MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-1764/2020 OD 12.05.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-1776/2020 OD 12.05.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BUDŽETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - OPĆINA BUŽIM, BROJ: 03-017-1801/2020 OD 19.05.2020. GODINE
 • ODLUKA O NABAVCI STANOVA I ZGRADA ZA USTANOVE OSNOVNOG OBRAZOVANJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA BROJ: 03-017-1844/2020 OD 28.5.2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA BROJ: 03-017-1845/2020 OD 28.5.2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA BROJ: 03-017-1846/2020 OD 28.5.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA BROJ: 03-017-1809/2020 OD 22.5.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA BROJ: 03-017-1843/2020 OD 28.5.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA GRANT NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - JU "TZ USK-A" MINISTARSTVA PRIVREDE
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - OSTALI GRANTOVI POJEDINCIMA - UČENICIMA I STUDENTIMA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - TRANSFER ZA FOND ZA IZDAVAŠTVO UTVRĐEN BUDŽETOM UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNIH GRANTOVA - ŠEHIDSKI NIŠANI I SPOMEN OBILJEŽJA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DEFINIRANJU KRITERIJA ZA PROGLAŠAVANJE UPOSLENIKA ZA ČIJIM JE RADOM DJELIMIČNO ILI POTPUNO PRESTALA POTREBA, TE UVJETI PREUZIMANJA UPOSLENIKA IZ JEDNE ŠKOLE U DRUGU
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U SREDNJIM TEHNIČKIM I SRODNIM ŠKOLAMA I ZAVRŠNOG ISPITA U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA (TRADICIONALNI MODULARNI PROGRAM)
 • RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU "DJEČIJI VRTIĆ" BIHAĆ IZ REDA OSNIVAČA
 • RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "PODZVIZD" VELIKA KLADUŠA IZ REDA UPOSLENIKA
 • RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "FAJTOVCI" SANSKI MOST IZ REDA ZAPOSLENIKA I RODITELJA
 • RJEŠENJE O ODOBRAVANJU UPOTREBE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA STRUČNO ZANIMANJE DRVOPRERAĐIVAČKE STRUKE ČETVOROGODIŠNJEG SMJERA "DRVOPRERAĐIVAČKI TEHNIČAR DIZAJNER CNC PROGRAMER PREMA EU VET PROGRAMU (MODULARNA NASTAVA), BROJ: 10-34-1774-5/20
 • RJEŠENJE O ODOBRAVANJU UPOTREBE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA STRUČNO ZANIMANJE MAŠINSKE STRUKE TROGODIŠNJEG SMERA ''CNC OPERATER/OPERATERKA'', PREMA EU VET PROGRAMU (MODULARNA NASTAVA), U OKVIRU PORODICE ZANIMANJA "MAŠINSTVO I OBRADA METALA", BROJ: 10-34-1275-5/20
 • RJEŠENJE O ODOBRAVANJU UPOTREBE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA STRUČNO ZANIMANJE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE STRUKE TROGODIŠNJEG SMJERA "KONOBAR" PREMA EU VET PROGRAMU, BROJ: 10-34-1774-7/20
 • RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "PODZVIZD" VELIKA KLADUŠA IZ REDA UPOSLENIKA
 • RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "FAJTOVCI" SANSKI MOST IZ REDA RODITELJA I UPOSLENIKA
 • UREDBA O OSNIVANJU DISCIPLINSKE KOMISIJE
 • MIŠLJENJE, BROJ: U-4/20
 • PRESUDA, BROJ: U-29/18

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772