Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona

br. 8 оd 06.04.2020.


 • ODLUKA O PROGLAŠENjU STANjA PRIRODNE NEPOGODE NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O MJERAMA KOJIMA SE DEFINIŠE I NALAŽE POSTUPANjE UPOSLENIKA INSTITUCIJA UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O KORIŠTENjU SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA PROVOĐENjE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE - DEZINFEKCIJE ŠKOLSKIH I DRUGIH OBJEKATA NAMIJENjENIH ODGOJU I OBRAZOVANjU I OBJEKATA U KOJIMA SU SMJEŠTENI KANTONALNI ORGANI UPRAVE I OPĆINSKE SLUŽBE ZA UPRAVU I DRUGE KANTONALNE I OPĆINSKE INSTITUCIJE NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NAD OSNOVNIM SREDSTVOM
 • ODLUKA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-1457/2020 OD 3.3.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA GRANT PREDŠKOLSKO OBRAZOVANjE - DJEČIJI VRTIĆI
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA GRANT JP RTV USK D.O.O.
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA GRANT JP USN D.O.O.
 • ODLUKA O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE "LjUBIJANKIĆI"- GRAD CAZIN
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-1483/2020 OD 16.3.2020. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-1484/2020 OD 16.3.2020. GODINE
 • ZAKLjUČAK VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-1485/2020 OD 16.3.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENjA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-1227/2019 OD 12.12.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-1404/2020 OD 13.2.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-1294/2020 OD 26.12.2019. GODINE
 • RJEŠENjE VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA BROJ: 03-017-1487/2020 OD 16.3.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA ZU DOM ZDRAVLjA VELIKA KLADUŠA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA ZU DOM ZDRAVLjA VELIKA KLADUŠA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU "GIMNAZIJA" SANSKI MOST IZ REDA RODITELjA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU "GIMNAZIJA" SANSKI MOST IZ REDA RODITELjA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "KLjUČ", KLjUČ IZ REDA RODITELjA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "KLjUČ", KLjUČ IZ REDA RODITELjA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "GORNjE PREKOUNjE - RIPAČ" BIHAĆ IZ REDA UPOSLENIKA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "GORNjE PREKOUNjE - RIPAČ" BIHAĆ IZ REDA UPOSLENIKA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "GATA ILIDžA- VRSTA" BIHAĆ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "TODOROVSKA SLAPNICA" VELIKA KLADUŠA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "JEZERSKI" BOSANSKA KRUPA IZ REDA UPOSLENIKA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "CAZIN II" CAZIN IZ REDA RODITELjA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "JEZERSKI" BOSANSKA KRUPA IZ REDA UPOSLENIKA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SEAD ĆEHIĆ" GRAHOVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SEAD ĆEHIĆ" GRAHOVO
 • ODLUKA O IZMJENI LISTE USTANOVA I ORGANIZACIJA NA LOKALNOM NIVOU RADI IZVRŠENjA POSEBNIH OBAVEZA
 • NAREDBA O OBAVEZNOM PREKIDU ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA SVIM OSNOVNIM ŠKOLAMA, SREDNjIM ŠKOLAMA, VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA I USTANOVAMA ZA OBRAZOVANjE ODRASLIH U PERIODU OD 13.3.2020. DO 30.3.2020. GODINE
 • NAREDBA O OBAVEZNOM PREKIDU ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA SVIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA U PERIODU OD 13.3.2020. DO 30.3.2020. GODINE
 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA ZA 2020. GODINU
 • OVLAŠTENjE, BROJ:11-23-12129-UP-1/19 OD 4.3.2020. GODINE
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 23 0 P 042853 19 P OD 16.1.2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 23 0 P 043949 19 P OD 28.2.2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 23 0 P 043155 19 P OD 3.3.2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 20 0 P 057170 18 P OD 5.3.2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U CAZINU
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 22 0 P 044579 18 P OD 9.3.2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U SANSKOM MOSTU
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 22 0 P 042888 18 P OD 10.3.2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U SANSKOM MOSTU
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 23 0 P 044400 19 P OD 11.3.2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 23 0 P 045000 19 P OD 11.3.2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ KLADUŠI
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 20 0 P 057893 18 P OD 11.3.2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U CAZINU
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 17 0 P 090106 20 P2 OD 12.3.2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U BIHAĆU
 • OGLAS O POSTAVLjANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA BROJ: 20 0 P 053066 18 P2 OD 13.3.2020. GODINE, OPĆINSKOG SUDA U CAZINU

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772