Zastava Srbije

Službeni glasnik Republike Srpske

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Ovdje se nalazi spisak posljednje objavljenih dokumenata u Službenom glasniku Republike Srpske.

Službeni glasnik Republike Srpske u cjelosti možete naći u pravnoj bazi Paragraf Lex BA. Baza se svakodnevno ažurira svim novim propisima. Sadrži brojne značajne dokumente: sudsku praksu, službena mišljenja, modele ugovora itd. a ukoliko imate potrebu da pročitate neki dokument ranije objavljen tu je i arhiva Službeni glasnik RS.

Možete se registrovati i besplatno isprobati pravnu bazu i na taj način steći uvid u sve benefite koje ona pruža - svi propisi brzo, lako i uvijek dostupni.

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Kada izlazi Službeni glasnik?

Paragrafov alarm za glasila redovno informiše sve svoje korisnike putem imejla o svakom novom objavljenom glasilu. Kada izlazi Službeni glasnik je pitanje na koje će Vam odgovor dati alarm koji smo pripremili za Vas. Dovoljno je da se samo prijavite da želite da primate ova obavještenja i bićete na vrijeme informisani o svakom novom objavljenom dokumentu u Službenom glasniku.


Službeni glasnik Republike Srpske

br. 82/2023 оd 19.09.2023.


 • ZAKLjUČAK O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U ODLUCI O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA, BROJ: 04/1-012-2-4005/21, OD 23.12.2021. GODINE ("SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE", BROJ 1/22)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA ZAMJENU NEPOKRETNOSTI, BROJ: 04/1-012-2-3113/23
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN KORIŠĆENjA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-3093/23
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN KORIŠĆENjA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-3096/23
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA GRANTA, BROJ: 04/1-012-2-3122/23
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA BANjSKE REHABILITACIJE ČLANOVA UDRUŽENjA PENZIONERA REPUBLIKE SRPSKE ZA PERIOD 1.1 - 30.9.2023. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-3094/23
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-3095/23
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA, BROJ: 04/1-012-2-3117/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA SOCIJALNO ZBRINjAVANjE RADNIKA, BROJ: 04/1-012-2-3111/23
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA, BROJ: 04/1-012-2-3075/23
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA, BROJ: 04/1-012-2-3076/23
 • ODLUKA O RASHODOVANjU MOTORNOG VOZILA, BROJ: 04/1-012-2-3067/23
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA, BROJ: 04/1-012-2-3114/23
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA, BROJ: 04/1-012-2-3115/23
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA, BROJ: 04/1-012-2-3116/23
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NORMAMA KVALITETA, PAKOVANjU, PLOMBIRANjU I DEKLARISANjU SADNOG MATERIJALA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA ŠUMARSTVA "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ERGELA "VUČIJAK" PRNjAVOR
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE ERGELA "VUČIJAK" PRNjAVOR
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE MUZIČKA ŠKOLA "KONSTANTIN BABIĆ" PRNjAVOR
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" ŽIVINICE, KNEŽEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN NEMANjA" DRAGALjEVAC GORNjI, BIJELjINA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE CENTAR "ZAŠTITI ME" BANjA LUKA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ODBORA ZA VOĐENjE PREGOVORA RADI ZAKLjUČIVANjA OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA, BROJ: 04/1-012-2-3118/23
 • RJEŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, BROJ: 7-E/03
 • RJEŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA REVIZIJE STUDIJE O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, BROJ: 9-R/19
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU V.D. POMOĆNIKA MINISTRA ZA VISOKO OBRAZOVANjE U MINISTARSTVU ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANjE I INFORMACIONO DRUŠTVO
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU V.D. POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFORMACIONO DRUŠTVO U MINISTARSTVU ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANjE I INFORMACIONO DRUŠTVO
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, SMJEŠTAJNE KAPACITETE I SOCIJALNO STANOVANjE U REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA RASELjENA LICA I MIGRACIJE
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA MIGRACIJE I POSLOVE READMISIJE U REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA RASELjENA LICA I MIGRACIJE
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA ODRŽIVI POVRATAK I LjUDSKA PRAVA U REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA RASELjENA LICA I MIGRACIJE
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA PLANIRANjE, PROJEKTOVANjE I POSLOVE REALIZACIJE PROJEKATA OBNOVE I IZGRADNjE U REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA RASELjENA LICA I MIGRACIJE
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA ŽELjEZNIČKI, VODNI I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I VEZA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE MUZIČKA ŠKOLA "KONSTANTIN BABIĆ" PRNjAVOR
 • RJEŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN NEMANjA" DRAGALjEVAC GORNjI, BIJELjINA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" ŽIVINICE, KNEŽEVO
 • RJEŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE CENTAR "ZAŠTITI ME" BANjA LUKA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V.D. POMOĆNIKA MINISTRA ZA VISOKO OBRAZOVANjE U MINISTARSTVU ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANjE I INFORMACIONO DRUŠTVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V.D. POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFORMACIONO DRUŠTVO U MINISTARSTVU ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANjE I INFORMACIONO DRUŠTVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V.D. ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA ŠUMARSTVA "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ERGELA "VUČIJAK" PRNjAVOR
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE ERGELA "VUČIJAK" PRNjAVOR
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, SMJEŠTAJNE KAPACITETE I SOCIJALNO STANOVANjE U REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA RASELjENA LICA I MIGRACIJE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA MIGRACIJE I POSLOVE READMISIJE U REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA RASELjENA LICA I MIGRACIJE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA ODRŽIVI POVRATAK I LjUDSKA PRAVA U REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA RASELjENA LICA I MIGRACIJE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA PLANIRANjE, PROJEKTOVANjE I POSLOVE REALIZACIJE PROJEKATA OBNOVE I IZGRADNjE U REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA RASELjENA LICA I MIGRACIJE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA ŽELjEZNIČKI, VODNI I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I VEZA
 • RJEŠENjE O UTVRĐIVANjU LISTE KUPACA PRIRODNOG GASA KOJIMA SE NE MOŽE OBUSTAVITI ISPORUKA PRIRODNOG GASA ZBOG NEIZVRŠENIH OBAVEZA, BROJ: 05.06/312-103-5/23
 • RJEŠENjE, BROJ: 15.03-361-474/22
 • RJEŠENjE, BROJ: 15.3.1-361-274/23
 • RJEŠENjE, BROJ: 15.3.2-361-623/23