Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Republike Srpske


Ovdje se nalazi spisak posljednje objavljenih dokumenata u Službenom glasniku Republike Srpske.

Službeni glasnik Republike Srpske u cjelosti možete naći u pravnoj bazi Paragraf Lex BA. Baza se svakodnevno ažurira svim novim propisima. Sadrži brojne značajne dokumente: sudsku praksu, službena mišljenja, modele ugovora itd. a ukoliko imate potrebu da pročitate neki dokument ranije objavljen tu je i arhiva Službeni glasnik RS.

Možete se registrovati i besplatno isprobati pravnu bazu i na taj način steći uvid u sve benefite koje ona pruža - svi propisi brzo, lako i uvijek dostupni.

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Kada izlazi Službeni glasnik?

Paragrafov alarm za glasila redovno informiše sve svoje korisnike putem imejla o svakom novom objavljenom glasilu. Kada izlazi Službeni glasnik je pitanje na koje će Vam odgovor dati alarm koji smo pripremili za Vas. Dovoljno je da se samo prijavite da želite da primate ova obavještenja i bićete na vrijeme informisani o svakom novom objavljenom dokumentu u Službenom glasniku.

Službeni glasnik RS | br. 97 оd 18.10.2018.

 • DOPUNA LISTE VJEŠTAKA, BROJ: 08.020/704-71/18-1
 • ZAKLjUČAK O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U ODLUCI O USVAJANjU IZMJENA AKCIONOG PLANA REPUBLIKE SRPSKE ZA KORIŠĆENjE OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE
 • IZMJENE I DOPUNE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OBLASTI OBRAZOVANjA I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE NAMIJENjENE ZA LjUDSKU POTROŠNjU
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U KPZ DOBOJ, BROJ: 01-240-4765/18, OD 26.9.2018. GODINE
 • ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-2665/18
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU BIRAČKIH MJESTA ZA GLASANjE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNICE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SPROVOĐENjU IZBORA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA POČETAK RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U AGENCIJI ZA AGRARNA PLAĆANjA
 • RJEŠENjE O DOPUNI RJEŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JU NARODNA BIBLIOTEKA VLASENICA
 • RJEŠENjE O DOPUNI RJEŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA POLAGANjE ISPITA ZA STICANjE ZVANjA PORESKOG SAVJETNIKA
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI PROIZVODNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE U MALOJ HIDROELEKTRANI "DO"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU NARODNA BIBLIOTEKA "PROSVJETA" RUDO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ODBORA ZA RJEŠAVANjE ŽALBI U POSTUPCIMA INSPEKCIJSKOG NADZORA
 • RJEŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA REVIZIJE STUDIJE O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, BROJ: 2-R/18
 • RJEŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA REVIZIJE STUDIJE O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, BROJ: 3-R/18
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE MOČILA GORNjA, OPŠTINA BROD, BROJ: 21.04/951-1318/18
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA KATASTARSKU OPŠTINU GRADINA, GRAD BANjA LUKA, BROJ: 21.04/951-2488/16
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA KATASTARSKU OPŠTINU MARČETE, GRAD BANjA LUKA, BROJ: 21.08/951-257/17
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ODBORA ZA RJEŠAVANjE ŽALBI U POSTUPCIMA INSPEKCIJSKOG NADZORA
 • RJEŠENjE PO ZAHTJEVU ZA POJEDINAČNO IZUZEĆE SPORAZUMA OD STRANE PRIVREDNOG SUBJEKTA "COCA-COLA HBC SRBIJA" D.O.O. ZEMUN, REPUBLIKA SRBIJA
 • UKAZ O DODJELI ODLIKOVANjA, BROJ: 01-136-3861/18
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI, BROJ: U 12/18

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772


MOSTAR

+387 66 371 181