Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Službeni glasnik Republike Srpske

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Ovdje se nalazi spisak posljednje objavljenih dokumenata u Službenom glasniku Republike Srpske.

Službeni glasnik Republike Srpske u cjelosti možete naći u pravnoj bazi Paragraf Lex BA. Baza se svakodnevno ažurira svim novim propisima. Sadrži brojne značajne dokumente: sudsku praksu, službena mišljenja, modele ugovora itd. a ukoliko imate potrebu da pročitate neki dokument ranije objavljen tu je i arhiva Službeni glasnik RS.

Možete se registrovati i besplatno isprobati pravnu bazu i na taj način steći uvid u sve benefite koje ona pruža - svi propisi brzo, lako i uvijek dostupni.

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Kada izlazi Službeni glasnik?

Paragrafov alarm za glasila redovno informiše sve svoje korisnike putem imejla o svakom novom objavljenom glasilu. Kada izlazi Službeni glasnik je pitanje na koje će Vam odgovor dati alarm koji smo pripremili za Vas. Dovoljno je da se samo prijavite da želite da primate ova obavještenja i bićete na vrijeme informisani o svakom novom objavljenom dokumentu u Službenom glasniku.

Službeni glasnik Republike Srpske

br. 118/2022 оd 30.11.2022.


 • KOEFICIJENT POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI SRPSKOJ U OKTOBRU 2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE RADA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA OD JAVNOG INTERESA ZASNOVANOG NA PROGRAMSKIM I PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA ZA PERIOD 1.1 - 31.10.2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4308/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4309/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4310/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4311/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4312/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4321/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4322/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4323/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4324/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4325/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4326/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4327/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4332/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-4343/22
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA RASELjENA LICA I MIGRACIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U REPUBLIČKOM ZAVODU ZA ZAŠTITU KULTURNO-ISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLjEĐA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT O IZMJENAMA STATUTA JAVNE USTANOVE VETERINARSKI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO BUTOZAN" BANjA LUKA
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA IZGRADNjU MHE "R-S-2" NA RIJECI SUĆESKI PREDUZEĆU " ENERGY-ZOTTER-BAU" AUSTRIJA
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA IZGRADNjU MHE NA RIJECI SUĆESKA PREDUZEĆU "ENERGY-ZOTTER-BAU " AUSTRIJA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAJEDNIČKOJ TARIFI PREMIJA I CJENOVNIKU ZA OSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA U REPUBLICI SRPSKOJ
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BROJU STUDENATA KOJI SE UPISUJU U PRVU GODINU STUDIJA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI NA JAVNIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU KORIŠĆENjA ODREĐENIH OBLIKA AKTIVE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH REZERVI DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA IZGRADNjU MHE "B-G-1-JELEČ" NA RIJECI GOVZI PREDUZEĆU "ELING-INŽINjERING" TESLIĆ
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA U PREDSTAVNIŠTVIMA REPUBLIKE SRPSKE U INOSTRANSTVU
 • ODLUKA O IMENOVANjU OMBUDSMANA U OSIGURANjU REPUBLIKE SRPSKE
 • ODLUKA O PEDESET ČETVRTOJ EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE SRPSKE JAVNOM PONUDOM
 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA DODJELE KONCESIJE ZA IZGRADNjU I KORIŠĆENjE SOLARNE FOTONAPONSKE ELEKTRANE "SOLARNI PARK MERS 22 MW", OPŠTINA BILEĆA
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA, BROJ: 04/1-012-2-4329/22
 • ODLUKA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRPSKE NA JAHORINI NEPOSREDNOM POGODBOM KUPCIMA RISTIĆ SAŠI I LUČIĆ VLADIMIRU
 • ODLUKA O UKIDANjU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI, BROJ: 04/1-012-2-4341/22
 • ODLUKA O UKIDANjU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI, BROJ: 04/1-012-2-4342/22
 • ODLUKA O USVAJANjU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE RAZVOJA TRGOVINE REPUBLIKE SRPSKE ZA PERIOD 2023-2025. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU STRATEGIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRPSKE ZA PERIOD 2022-2032. GODINE
 • PRAVILA O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILA ZA IZDAVANjE BANKARSKIH GARANCIJA PO NALOGU PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ REPUBLIKE SRPSKE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ULAGANjU SREDSTAVA DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SARADNjU
 • PROSJEČNE BRUTO I NETO PLATE ZAPOSLENIH ISPLAĆENE U REPUBLICI SRPSKOJ U OKTOBRU 2022. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA JZU BOLNICA GRADIŠKA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JZU UNIVERZITETSKA BOLNICA FOČA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU DOM ZA STARIJA LICA ISTOČNO SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA A.D. "GRAD" BIJELjINA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM PRIJEDOR
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JU DOM ZA STARIJA LICA PRIJEDOR
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ERGELA "VUČIJAK" PRNjAVOR
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU V.D. POMOĆNIKA MINISTRA ZA VISOKO OBRAZOVANjE U MINISTARSTVU ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANjE I INFORMACIONO DRUŠTVO
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU V.D. POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFORMACIONO DRUŠTVO U MINISTARSTVU ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANjE I INFORMACIONO DRUŠTVO
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA PORODICU U MINISTARSTVU PORODICE, OMLADINE I SPORTA
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA PORODICE, OMLADINE I SPORTA
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE BANjA LUKA 1, GRAD BANjA LUKA, BROJ: 21.08/951-293/17
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE VLASENICA 1, OPŠTINA VLASENICA, BROJ: 21.04/951-1140/22
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE SKOČIĆ, GRAD ZVORNIK, BROJ: 21.08/951-57/21
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA KATASTARSKU OPŠTINU JANjA 1, GRAD BIJELjINA, BROJ: 21.08/951-183/21
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V.D. POMOĆNIKA MINISTRA ZA VISOKO OBRAZOVANjE U MINISTARSTVU ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANjE I INFORMACIONO DRUŠTVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V.D. POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFORMACIONO DRUŠTVO U MINISTARSTVU ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANjE I INFORMACIONO DRUŠTVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA A.D. "GRAD" BIJELjINA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM PRIJEDOR
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JU DOM ZA STARIJA LICA PRIJEDOR
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA PORODICU U MINISTARSTVU PORODICE, OMLADINE I SPORTA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA PORODICE, OMLADINE I SPORTA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ERGELA "VUČIJAK" PRNjAVOR
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JZU UNIVERZITETSKA BOLNICA FOČA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU DOM ZA STARIJA LICA ISTOČNO SARAJEVO
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-4269/22
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-4271/22
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-4272/22
 • SAOPŠTENjE O PROSJEČNIM MJESEČNIM BRUTO I NETO PLATAMA ZAPOSLENIH U REPUBLICI SRPSKOJ ISPLAĆENIM U OKTOBRU 2022. GODINE I U PERIODU JANUAR - OKTOBAR 2022. GODINE
 • UPUTSTVO O OBLIKU I SADRŽAJU IZVJEŠTAJA O ANALITIČKIM PODACIMA ULAGANjA SREDSTAVA DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE