Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik RS | br. 64 оd 13/07/2018


 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU GODIŠNjEG IZVJEŠTAJA OMBUDSMANA ZA DJECU ZA 2017. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2017. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU KONSOLIDOVANOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2017. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU KONSOLIDOVANOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O IZBORU ZAMJENIKA OMBUDSMANA ZA DJECU REPUBLIKE SRPSKE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USVAJANjU AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O KORIŠĆENjU SREDSTAVA SA RAČUNA POSEBNIH NAMJENA, BROJ: 04/1-012-2-1770/18
 • ODLUKA O PRIJEVREMENOM OTKUPU PRVE EMISIJE OBVEZNICA REPUBLIKE SRPSKE
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU NAUKE I TEHNOLOGIJE
 • PRAVILNIK O KVALIFIKACIONOM TESTIRANjU KANDIDATA ZA VJEŠTAKA
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA VRŠENjE ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADA, BROJ: 15.03-361-418/18
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA VRŠENjE ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADA, BROJ: 15.03-361-452/18
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-514/18
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA, BROJ: 15.03-361-530/18
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO ČUBRILOVIĆ" PRIBOJ, LOPARE
 • RJEŠENjE O ODUZIMANjU DOZVOLE ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI TRGOVINE I SNABDIJEVANjA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: 01-281-7/18/R-86-171
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE BEGLUCI, OPŠTINA DERVENTA, BROJ: 21.04/951-110/18,g
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE KASINDO, OPŠTINA ISTOČNA ILIDžA, BROJ: 21.04/951-1540/17
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE POREBRICE, OPŠTINA PELAGIĆEVO, BROJ: 21.04/951-1748/17
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE TOPLIK, OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO, BROJ: 21.04/951-965/18
 • RJEŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO ČUBRILOVIĆ" PRIBOJ, LOPARE
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 461/16
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: U 7/18

  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30

  • Kontaktirajte nas:


  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155

  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-912
  • +387 64 4600-915

  • SARAJEVO
  • +387 33 873 770
  • +387 33 873 771
  • +387 33 873 772