Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Republike Srpske


Ovdje se nalazi spisak posljednje objavljenih dokumenata u Službenom glasniku Republike Srpske.

Službeni glasnik Republike Srpske u cjelosti možete naći u pravnoj bazi Paragraf Lex BA. Baza se svakodnevno ažurira svim novim propisima. Sadrži brojne značajne dokumente: sudsku praksu, službena mišljenja, modele ugovora itd. a ukoliko imate potrebu da pročitate neki dokument ranije objavljen tu je i arhiva Službeni glasnik RS.

Možete se registrovati i besplatno isprobati pravnu bazu i na taj način steći uvid u sve benefite koje ona pruža - svi propisi brzo, lako i uvijek dostupni.

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Kada izlazi Službeni glasnik?

Paragrafov alarm za glasila redovno informiše sve svoje korisnike putem imejla o svakom novom objavljenom glasilu. Kada izlazi Službeni glasnik je pitanje na koje će Vam odgovor dati alarm koji smo pripremili za Vas. Dovoljno je da se samo prijavite da želite da primate ova obavještenja i bićete na vrijeme informisani o svakom novom objavljenom dokumentu u Službenom glasniku.

Službeni glasnik RS | br. 97 оd 18.11.2019.

 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA INTERNI PLAN I PROGRAM, BROJ: 04/1-012-2-2859/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-2852/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-2854/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-2855/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O DODJELI PODSTICAJA IZ OBLASTI ENERGETIKE I RUDARSTVA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT RAZVOJNE AGENCIJE REPUBLIKE SRPSKE
 • ODLUKA O PRENOSU VLASNIŠTVA, BROJ: 04/1-012-2-2871/19
 • ODLUKA O PRENOSU IMOVINE FABRIKE GLINICE "BIRAČ" A.D. - U STEČAJU ZVORNIK KOJA SE NALAZI U BAOŠIĆIMA, REPUBLIKA CRNA GORA, NA REPUBLIKU SRPSKU
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA VLASNIŠTVA, BROJ: 04/1-012-2-2870/19
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA, BROJ: 04/1-012-2-2860/19
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU USLOVA ZA DODJELU KONCESIJE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA ZA EKSPLOATACIJU TEHNIČKOG GRAĐEVINSKOG KAMENA- KREČNjAKA NA LEŽIŠTU "ROGOUŠIĆI" KOD PALA
 • ODLUKA, BROJ: 04/1-012-2-2874/19
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU SOKOLAC
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA A.D. "GRAD" BIJELjINA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLjAVANjE INVALIDA BANjA LUKA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA HRONIČNU PSIHIJATRIJU MODRIČA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANjE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA-PREDSTAVNIKA STUDENATA U UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR "TREBINjE"
 • RJEŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, BROJ: 27-E/06
 • RJEŠENjE O ISPUNjENjU USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI, BROJ: 05.07/310-470-2/19
 • RJEŠENjE O ISPUNjENjU USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI, BROJ: 05.07/310-642-4/19
 • RJEŠENjE O ISPUNjENjU USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE ZA IZRADU RUDARSKIH PROJEKATA, BROJ: 05.07/310-574-3/19
 • RJEŠENjE O ISPUNjENjU USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE ZA OBAVLjANjE POSLOVA GEOFIZIČKIH ISTRAŽIVANjA, IZRADU I REVIZIJU GEOLOŠKE DOKUMENTACIJE, VOĐENjE KNjIGE EVIDENCIJE REZERVI MINERALNIH SIROVINA I POSLOVE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENjEM GEOFIZIČKIH ISTRAŽIVANjA, BROJ: 05.07/310-659-1/19
 • RJEŠENjE O ISPUNjENjU USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE ZA OBAVLjANjE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU U RUDARSTVU, BROJ: 05.07/310-274-5/19
 • RJEŠENjE O ISPUNjENjU USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE ZA SEIZMIČKA MJERENjA U VEZI SA MINIRANjEM I DRUGIM RADOVIMA U RUDARSTVU, BROJ: 05.07/310-631-2/19
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE PODROMANIJA, OPŠTINA SOKOLAC, BROJ: 21.08/951-63/19
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA A.D. "GRAD" BIJELjINA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLjAVANjE INVALIDA BANjA LUKA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI DIREKTORA JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA HRONIČNU PSIHIJATRIJU MODRIČA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA ZA SEKTOR NACIONALNIH RAČUNA, REGISTARA I STATISTIKE CIJENA U REPUBLIČKOM ZAVODU ZA STATISTIKU REPUBLIKE SRPSKE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU SOKOLAC
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANjE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA-PREDSTAVNIKA STUDENATA U UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR "TREBINjE"
 • RJEŠENjE O UTVRĐIVANjU LISTE REGISTROVANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2858/19
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2876/19
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2877/19
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2878/19
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2879/19
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2880/19