Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Službeni glasnik Republike Srpske

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Ovdje se nalazi spisak posljednje objavljenih dokumenata u Službenom glasniku Republike Srpske.

Službeni glasnik Republike Srpske u cjelosti možete naći u pravnoj bazi Paragraf Lex BA. Baza se svakodnevno ažurira svim novim propisima. Sadrži brojne značajne dokumente: sudsku praksu, službena mišljenja, modele ugovora itd. a ukoliko imate potrebu da pročitate neki dokument ranije objavljen tu je i arhiva Službeni glasnik RS.

Možete se registrovati i besplatno isprobati pravnu bazu i na taj način steći uvid u sve benefite koje ona pruža - svi propisi brzo, lako i uvijek dostupni.

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Kada izlazi Službeni glasnik?

Paragrafov alarm za glasila redovno informiše sve svoje korisnike putem imejla o svakom novom objavljenom glasilu. Kada izlazi Službeni glasnik je pitanje na koje će Vam odgovor dati alarm koji smo pripremili za Vas. Dovoljno je da se samo prijavite da želite da primate ova obavještenja i bićete na vrijeme informisani o svakom novom objavljenom dokumentu u Službenom glasniku.

Službeni glasnik Republike Srpske

br. 45/2022 оd 19.05.2022.


 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAJNIŽOJ PLATI U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANjU PRIORITETNIH PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA REPUBLIKE SRPSKE ZA FINANSIRANjE IZ BUDžETA U 2022. GODINI, SA RASPODJELOM SREDSTAVA ("SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE", BR. 9/22, 12/22, 14/22, 17/22, 19/22, 23/22, 30/22, 32/22, 33/22 I 38/22)
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI ČLANOVA - PREDSTAVNIKA OSNIVAČA U UPRAVNOM ODBORU VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE U PRIJEDORU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. ČLANOVA - PREDSTAVNIKA OSNIVAČA U UPRAVNOM ODBORU VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE U PRIJEDORU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA SEKTOR ZA OBRAZOVANjE U REPUBLIČKOM PEDAGOŠKOM ZAVODU
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA ZA SEKTOR ZA OBRAZOVANjE U REPUBLIČKOM PEDAGOŠKOM ZAVODU
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA DODJELU SREDSTAVA GRANTA UDRUŽENjIMA OD JAVNOG INTERESA
 • PRAVILNIK O POSTUPKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA REGISTRA MUZEJSKIH USTANOVA
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE JU POLjOPRIVREDNI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE
 • PROGRAM POSEBNOG NADZORA NAD PRISUSTVOM KARANTINSKIH ŠTETNIH ORGANIZAMA NA KOŠTIČAVIM VOĆKAMA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE U 2022. GODINI
 • PROGRAM POSEBNOG NADZORA NAD PRISUSTVOM KARANTINSKOG ŠTETNOG ORGANIZMA MONILINIA FRUCTICOLA (WINTER) HONEY - PROUZROKOVAČA AMERIČKE SMEĐE TRULEŽI PLODOVA JABUČASTIH I KOŠTIČAVIH VOĆAKA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE U 2022. GODINI
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENjE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE IZ HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE OBLASTI ZA UTVRĐIVANjE PRIJEDLOGA LISTE VJEŠTAKA, POSTUPANjE PO PRIMJEDBAMA ZA RAD I PREDLAGANjE MJERA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA UTVRĐIVANjE PRIJEDLOGA LISTE VJEŠTAKA, POSTUPANjE PO PRIMJEDBAMA ZA RAD I PREDLAGANjE MJERA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE IZ OBLASTI FARMACIJE ZA UTVRĐIVANjE PRIJEDLOGA LISTE VJEŠTAKA, POSTUPANjE PO PRIMJEDBAMA ZA RAD I PREDLAGANjE MJERA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE IZ POLjOPRIVREDNE OBLASTI ZA UTVRĐIVANjE PRIJEDLOGA LISTE VJEŠTAKA, POSTUPANjE PO PRIMJEDBAMA ZA RAD I PREDLAGANjE MJERA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PSIHOLOŠKU OBLAST RADI UTVRĐIVANjA PRIJEDLOGA LISTE VJEŠTAKA, POSTUPANjE PO PRIMJEDBAMA ZA RAD I PREDLAGANjE MJERA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE IZ OBLASTI INFORMATIČKO-TELEKOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE ZA UTVRĐIVANjE PRIJEDLOGA LISTE VJEŠTAKA, POSTUPANjE PO PRIMJEDBAMA ZA RAD I PREDLAGANjE MJERA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE ZA UTVRĐIVANjE PRIJEDLOGA LISTE VJEŠTAKA, POSTUPANjE PO PRIMJEDBAMA ZA RAD I PREDLAGANjE MJERA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE IZ ELEKTROTEHNIČKE OBLASTI ZA UTVRĐIVANjE PRIJEDLOGA LISTE VJEŠTAKA, POSTUPANjE PO PRIMJEDBAMA ZA RAD I PREDLAGANjE MJERA
 • RJEŠENjE, BROJ: 08.021/153-2366/21
 • RJEŠENjE, BROJ: 08.021/153-2367/21
 • RJEŠENjE, BROJ: 08.021/153-2370/21
 • DOPUNA JEDINSTVENE LISTE VJEŠTAKA, BROJ: 08.020/704-144/20
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE GREBNICE, OPŠTINA ŠAMAC, BROJ: 21.08/951-51/21
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE DRAGOČAVA, OPŠTINA FOČA, BROJ: 21.08/951-16/22
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE RAŠEVO, OPŠTINA MILIĆI, BROJ: 21.08/951-4/21
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE MILIĆI, OPŠTINA MILIĆI, BROJ: 21.08/951-12/18
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O STUPANjU NA SNAGU KATASTRA NEPOKRETNOSTI DIJELA OPŠTINE BRATUNAC, I TO ZA K.O. BRATUNAC, BROJ: 21.03/952.1-305/10
 • PRAVILNIK O POSTUPKU UZIMANjA UZORAKA, NjIHOVOG ČUVANjA, NAČINU DOSTAVLjANjA STRUČNIM LABORATORIJAMA I TROŠKOVIMA POSTUPKA UZORKOVANjA
 • PRAVILNIK O NAČINU OBILjEŽAVANjA MJERA ZABRANE IZREČENIH U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA STRUČNE SPREME ZA ODREĐENO INSPEKCIJSKO ZVANjE, ODNOSNO ODREĐENU OBLAST NADZORA