Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanske županije / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Službeni glasnik Republike Srpske

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Ovdje se nalazi spisak posljednje objavljenih dokumenata u Službenom glasniku Republike Srpske.

Službeni glasnik Republike Srpske u cjelosti možete naći u pravnoj bazi Paragraf Lex BA. Baza se svakodnevno ažurira svim novim propisima. Sadrži brojne značajne dokumente: sudsku praksu, službena mišljenja, modele ugovora itd. a ukoliko imate potrebu da pročitate neki dokument ranije objavljen tu je i arhiva Službeni glasnik RS.

Možete se registrovati i besplatno isprobati pravnu bazu i na taj način steći uvid u sve benefite koje ona pruža - svi propisi brzo, lako i uvijek dostupni.

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Kada izlazi Službeni glasnik?

Paragrafov alarm za glasila redovno informiše sve svoje korisnike putem imejla o svakom novom objavljenom glasilu. Kada izlazi Službeni glasnik je pitanje na koje će Vam odgovor dati alarm koji smo pripremili za Vas. Dovoljno je da se samo prijavite da želite da primate ova obavještenja i bićete na vrijeme informisani o svakom novom objavljenom dokumentu u Službenom glasniku.

Službeni glasnik Republike Srpske

br. 109/2021 оd 03.12.2021.


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA FINANSIJSKIH SREDSTAVA SA POSEBNOG RAČUNA REPUBLIČKE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE KOJA SLUŽE ZA OPREMANjE I OBUKU VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA ZALIHAMA MEDICINSKOG MATERIJALA, ZAŠTITNE OPREME I SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU
 • RJEŠENjE O DOPUNI RJEŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN DUČIĆ" ŠEKOVIĆI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ARHEOLOŠKI MUZEJ "RIMSKI MUNICIPIUM" SKELANI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE ARHEOLOŠKI MUZEJ "RIMSKI MUNICIPIUM"SKELANI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "NjEGOŠ" BERKOVIĆI
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA KATASTARSKU OPŠTINU POTOCI, OPŠTINA ISTOČNI DRVAR
 • RJEŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "NjEGOŠ" BERKOVIĆI
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ARHEOLOŠKI MUZEJ "RIMSKI MUNICIPIUM" SKELANI
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE ARHEOLOŠKI MUZEJ "RIMSKI MUNICIPIUM"SKELANI
 • ISPRAVKA ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE, BR: U-95/20
 • ODLUKA, BROJ: U-101/20
 • RJEŠENjE, BROJ: U-103/20
 • RJEŠENjE, BROJ: U-106/20
 • RJEŠENjE, BROJ: U-28/21
 • RJEŠENjE, BROJ: U-93/20
 • RJEŠENjE, BROJ: U-96/20
 • RJEŠENjE, BROJ: U-97/20
 • RJEŠENjE, BROJ: U-99/20