Zastava Srbije

Službeni glasnik Republike Srpske

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Ovdje se nalazi spisak posljednje objavljenih dokumenata u Službenom glasniku Republike Srpske.

Službeni glasnik Republike Srpske u cjelosti možete naći u pravnoj bazi Paragraf Lex BA. Baza se svakodnevno ažurira svim novim propisima. Sadrži brojne značajne dokumente: sudsku praksu, službena mišljenja, modele ugovora itd. a ukoliko imate potrebu da pročitate neki dokument ranije objavljen tu je i arhiva Službeni glasnik RS.

Možete se registrovati i besplatno isprobati pravnu bazu i na taj način steći uvid u sve benefite koje ona pruža - svi propisi brzo, lako i uvijek dostupni.

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Kada izlazi Službeni glasnik?

Paragrafov alarm za glasila redovno informiše sve svoje korisnike putem imejla o svakom novom objavljenom glasilu. Kada izlazi Službeni glasnik je pitanje na koje će Vam odgovor dati alarm koji smo pripremili za Vas. Dovoljno je da se samo prijavite da želite da primate ova obavještenja i bićete na vrijeme informisani o svakom novom objavljenom dokumentu u Službenom glasniku.


Službeni glasnik Republike Srpske

br. 29/2023 оd 27.03.2023.


 • ZAKLjUČAK U VEZI SA NACRTOM ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE
 • KOEFICIJENT POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI SRPSKOJ U FEBRUARU 2023. GODINE
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE, BROJ: 02/1-021-271/23
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE, BROJ: 02/1-021-272/23
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU EMISIJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU PRETVARANjA ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA U OTVORENO, ODNOSNO OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA U ZATVORENO I PROMJENI PRAVNE FORME AKCIONARSKOG DRUŠTVA
 • PROGRAM POSEBNOG NADZORA NAD PRISUSTVOM PHYTOPHTHORA FRAGARIAE VAR. RUBI - PROUZROKOVAČA FITOFTOROZE MALINE NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE U 2023. GODINI
 • PROGRAM POSEBNOG NADZORA NAD PRISUSTVOM VIRUSA NA RUBUS SPP. U REPUBLICI SRPSKOJ U 2023. GODINI
 • PROGRAM POSEBNOG NADZORA NAD PRISUSTVOM KARANTINSKI ŠTETNIH ORGANIZAMA U REGISTROVANIM RASADNICIMA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2023. GODINI
 • PROGRAM POSEBNOG NADZORA NAD PRISUSTVOM KARANTINSKI ŠTETNOG ORGANIZMA ACIDOVORAX CITRULLI (SCHAAD ET AL.) - PROUZROKOVAČA BAKTERIOZNE MRLjAVOSTI PLODOVA LUBENICE NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE U 2023. GODINI
 • PROGRAM POSEBNOG NADZORA NAD PRISUSTVOM KARANTINSKI ŠTETNOG ORGANIZMA XYLELLA FASTIDIOSA WELLS ET AL. - PROUZROKOVAČA PIRSOVE BOLESTI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE U 2023. GODINI
 • PROGRAM POSEBNOG NADZORA NAD PRISUSTVOM KARANTINSKOG ŠTETNOG ORGANIZMA MONILINIA FRUCTICOLA (WINTER) HONEY - PROUZROKOVAČA AMERIČKE SMEĐE TRULEŽI PLODOVA JABUČASTIH I KOŠTIČAVIH VOĆAKA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE U 2023. GODINI
 • PROGRAM POSEBNOG NADZORA NAD PRISUSTVOM ŠTETNIH INSEKATA U BILjNOJ PROIZVODNjI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE U 2023. GODINI
 • PROSJEČNE BRUTO I NETO PLATE ZAPOSLENIH ISPLAĆENE U REPUBLICI SRPSKOJ U FEBRUARU 2023. GODINE
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE MARKOVAC, OPŠTINA ČELINAC, BROJ: 21.08/951-11/19
 • SAOPŠTENjE O PROSJEČNIM MJESEČNIM BRUTO I NETO PLATAMA ZAPOSLENIH U REPUBLICI SRPSKOJ ISPLAĆENIM U FEBRUARU 2023. GODINE I U PERIODU JANUAR - FEBRUAR 2023. GODINE