Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik BiH

br. 28 оd 22.05.2020.


  • NAREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE
  • ODLUKA O ODOBRAVANjU PRIVREMENOG OTVARANjA MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ZA PROMET PUTNIKA - AERODROM TUZLA, RADI ODLASKA DRŽAVLjANA BOSNE I HERCEGOVINE NA RAD U KRALjEVINU BELGIJU
  • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA ZAMJENIKA MINISTRA BEZBJEDNOSTI U SAVJETU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
  • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA MINISTRA ZA LjUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE U SAVJETU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
  • ODLUKA O USPOSTAVLjANjU GRUPE ZA SOCIOEKONOMSKI ODGOVOR NA PANDEMIJU KOVIDA- 19
  • PRAVILNIK O INTEGRITETU I TRANSPARENTNOSTI VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE
  • RJEŠENjE, BROJ: UP-04-26-2-017-49/17
  • SAOPŠTENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLATI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA MART 2020. GODINE
  • SAOPŠTENjE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLATI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA MART 2020. GODINE

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772