Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik BiH

br. 34/2021 оd 04.06.2021.


 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE
 • ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O STRANCIMA
 • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE
 • ZAKON O PRIVREMENIM MJERAMA U RADU PRAVOSUDNIH I DRUGIH ORGANA BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME STANjA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • IZMJENE I DOPUNE SPISKA AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLjENIH ZA UPOTREBU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • KODEKS O IZMJENI KODEKSA O AUDIOVIZUELNIM MEDIJSKIM USLUGAMA I MEDIJSKIM USLUGAMA RADIJA
 • OBAVJEŠTENjE O ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU NAZIVA "DRVARSKI MUĆENI PEKMEZ OD DRENjINA" ZAŠTIĆENOM OZNAKOM PORIJEKLA
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG RADIO-TELEVIZIJSKOG SERVISA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O PRIHVATANjU HUMANITARNE POMOĆI UJEDINjENIH ARAPSKIH EMIRATA U PREHRAMBENIM NAMIRNICAMA
 • PRAVILO 93/21 O PRIMJENI POLITIKE PRIMJERENOG KORIŠĆENjA I PROCJENI ODRŽIVOSTI UKIDANjA DODATNIH NAKNADA ZA RGULISANE MALOPRODAJNE USLUGE ROMINGA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU RUKOVODEĆE DRŽAVNE SLUŽBENICE - POMOĆNICA MINISTRA ZA UPRAVU U MINISTARSTVU PRAVDE BIH
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-05-26-2-027-25/20
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-06-26-1-030-11/20
 • UPUTSTVO O PROCESU UPRAVLjANjA RIZICIMA POŠTOVANjA PROPISA O INDIREKTNOM OPOREZIVANjU
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 3399/19
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 3900/19
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 4703/19
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 532/21

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772