Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine

br. 21/2023 оd 28.03.2023.


  • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA PRIMJENU PROGRAMA ZAŠTITE SVJEDOKA U BOSNI I HERCEGOVINI
  • ODLUKA O ODOBRAVANjU VIŠEGODIŠNjEG PROJEKTA "PROJEKAT NADOGRADNjE INFORMACIONOG SISTEMA FINANSIJSKOG POSLOVANjA SA MODULOM UPRAVLjANjA POSTUPKOM PRIPREME BUDžETA"
  • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE IZ TEKUĆE REZERVE ZA PERIOD JANUAR - MART 2023. GODINE
  • RJEŠENjE, BROJ: UP-04-26-4-026-13/22
  • RJEŠENjE, BROJ: UP-06-26-1-005-24/22