Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik BiH | br. 48 оd 13/07/2018


 • ZAKLjUČAK, BROJ: 06-26-4-030-47-II/14
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USPOSTAVLjANjU CENTRALNE HARMONIZACIJSKE JEDINICE MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠTENjU SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE
 • ODLUKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA PRIPREMU, IZRADU I PRAĆENjE REALIZACIJE PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA/RAZVOJNO-INVESTICIONOG PROGRAMA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU DODATNOG ZAPOŠLjAVANjA U SLUŽBI ZA POSLOVE SA STRANCIMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROJEKTA "NADOGRADNjA CARINSKOG PODSISTEMA INFORMACIONOG SISTEMA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANjE"
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-01-26-2-018-61/17
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-02-26-3-002-164/17
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-03-26-1-002-13/18

  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30

  • Kontaktirajte nas:


  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155

  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-912
  • +387 64 4600-915

  • SARAJEVO
  • +387 33 873 770
  • +387 33 873 771
  • +387 33 873 772