Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik BiH

br. 2/2021 оd 12.01.2021.


 • IZMJENE I DOPUNE SPISKA AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLjENIH ZA UPOTREBU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ODOBRAVANjU VIŠEGODIŠNjEG PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA OBJEKTA I NADOGRADNjA SPRATA ZA SMJEŠTAJ TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE"
 • ODLUKA O IMENOVANjU GLAVNOG FEDERALNOG TUŽIOCA FEDERALNOG TUŽILAŠTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IMENOVANjU ZAMJENIKA GLAVNOG TUŽIOCA TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: 04-07-3-3346-2/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU PREDSJEDNICE VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IMENOVANjU STRUČNOG SARADNIKA U OPĆINSKI SUD U MOSTARU
 • ODLUKA O IMENOVANjU STRUČNOG SARADNIKA U OPŠTINSKI SUD U MOSTARU, BROJ: 04-07-3-3346-1/2020
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU GRANT SREDSTAVA DRUŠTVU CRVENOG KRSTA/KRIŽA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE BUDžETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE BUDžETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O PONIŠTENjU ODLUKE O IMENOVANjU STRUČNOG SARADNIKA U OPŠTINSKI SUD U MOSTARU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI DIJELA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU IZ BUDžETA ZAVODA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE U BUDžET MINISTARSTVA PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKU GLAVNOG TUŽIOCA I TUŽIOCA OKRUŽNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U ISTOČNOM SARAJEVU, BROJ: 04-07-2-3252-1/2020
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICI I SUDIJI KANTONALNOG SUDA U GORAŽDU
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA SUDIJI OPĆINSKOG SUDA U KONjICU, BROJ 04-07-3-3093-2/2020
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA SUDIJI OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU, BROJ: 04-07-3-3087-2/2020
 • ODLUKA O PRODUŽENjU MANDATA DODATNOM SUDIJI OPĆINSKOG SUDA U ZENICI
 • ODLUKA O PRODUŽENjU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU, BROJ: 04-07-2-3085-2/2020
 • ODLUKA O PRODUŽENjU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU, BROJ: 04-07-2-3085-3/2020
 • ODLUKA O PRODUŽENjU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU, BROJ: 04-07-2-3085-4/2020
 • ODLUKA O PRODUŽENjU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OSNOVNOM SUDU U MODRIČI, BROJ: 04-07-2-3347-1/2020
 • ODLUKA O PRODUŽENjU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OSNOVNOM SUDU U PRNjAVORU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE NAMIJENjENIH ZA SANIRANjE EKONOMSKIH ŠTETA UZROKOVANIH EPIDEMIJOM COVID - 19, SM BROJ: 277/20
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE NAMIJENjENIH ZA SANIRANjE EKONOMSKIH ŠTETA UZROKOVANIH EPIDEMIJOM COVID - 19, SM BROJ: 278/20
 • ODLUKA O USPOSTAVI PRIVREMENOG PRIHVATNOG CENTRA ZA SMJEŠTAJ MIGRANATA NA LOKACIJI "LIPA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA DIREKTORA INSTITUTA ZA AKREDITOVANjE BOSNE I HERCEGOVINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772