Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik BiH | br. 28 оd 12.04.2019.


 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O RASPOREDU KANCELARIJSKOG PROSTORA U ZGRADI ZA SMJEŠTAJ INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U ULICI ĐOKE MAZALIĆA BROJ 5 U SARAJEVU
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI NOVČANE NAKNADE ZAPOSLENIM U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ISHRANU TOKOM RADA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA SUZBIJANjE ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDžETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU PRIVREMENIH PRIHVATNIH CENTARA ZA SMJEŠTAJ MIGRANATA
 • ODLUKA O OSLOBAĐANjU PLAĆANjA TAKSI ZA VIZE ZA UČESNIKE GODIŠNjEG SASTANKA ODBORA GUVERNERA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ 2019. GODINE U SARAJEVU
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU PRAVILA ZA SPRJEČAVANjE, KONTROLU I ISKORJENjIVANjE TRANSMISIVNIH SPONGIFORMNIH ENCEFALOPATIJA
 • UPUTSTVO O SPROVOĐENjU ZAKONA O SLOBODI VJERE I PRAVNOM POLOŽAJU CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA
 • UPUTSTVO O STAVLjANjU VAN SNAGE UPUTSTVA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA KNjIGE EVIDENCIJE UTROŠKA BRAŠNA
 • RJEŠENjE, BROJ: AP 1785/18
 • RJEŠENjE, BROJ: AP 4531/17
 • RJEŠENjE, BROJ: AP 4781/17
 • RJEŠENjE, BROJ: AP 5456/17

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772