Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik BiH | br. 80 оd 06.12.2019.


  • ODLUKA O VISINI STOPE KOMPENZATORNE KAMATE ZA PERIOD OD 01. JANUARA 2020. GODNNE DO 30. JUNA 2020. GODINE
  • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA ZAJEDNIČKIH TIJELA I ČLANOVA PREGOVARAČKIH TIMOVA ZA PROVEDBU SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE
  • ODLUKA O KOLIČINAMA DIZEL-GORIVA NA KOJE SE NE PLAĆA PUTARINA ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O LISTI ZABRANjENIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O POTVRĐIVANjU REZULTATA POSREDNIH IZBORA I DODJELI MANDATA DELEGATA U DOMU NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZ KANTONA 10
  • ODLUKA O UKIDANjU LICENCE ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
  • ODLUKA O UTVRĐIVANjU SPECIFIČNE I MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE I IZNOSA AKCIZE NA DUVAN ZA PUŠENjE ZA 2020. GODINU
  • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OZNACI I ZNAČKI SLUŽBE OBEZBJEĐENjA, BOJI I OZNACI VOZILA SLUŽBE OBEZBJEĐENjA, UNIFORMI, SLUŽBENIM ZVANjIMA I OZNAKAMA SLUŽBENIH ZVANjA OVLAŠTENIH ZAVODSKIH SLUŽBENIKA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE
  • RJEŠENjE, BROJ: 01-03-1-29-1-UP-69-7/19

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772