Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik BiH

br. 68 оd 27.10.2020.


 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENjU ISTORIJSKE GRAĐEVINE - VILA "STEFANIJA" U ULICI MJEDENICA BROJ 5 U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENjU ISTORIJSKE GRAĐEVINE - SALOMOVA PALATA U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENjU ISTORIJSKOG PODRUČJA - NEKROPOLA SA STEĆCIMA NA LOKALITETU BRDO (KRIŽ) U DEŽEVICAMA, OPŠTINA KREŠEVO, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENjU ISTORIJSKOG PODRUČJA - NEKROPOLA SA STEĆCIMA NA LOKALITETU KOSE U CRNIĆIMA, OPŠTINA KREŠEVO, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENjU ISTORIJSKOG PODRUČJA - NEKROPOLA SA STEĆCIMA NA LOKALITETU CRKVENjAK I NEKROPOLA SA STEĆCIMA NA LOKALITETU KLUPE U KOMARIMA, OPŠTINA KREŠEVO, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENjU MJESTA I OSTATAKA ISTORIJSKE GRAĐEVINE - FIRUZ-BEGOV HAMAM U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IMENOVANjU GLAVNOG TUŽIOCA KANTONALNOG TUŽILAŠTVA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA, BROJ: 04-07-3-2576-3/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU DODATNOG SUDIJE U OPĆINSKI SUD U TUZLI, BROJ: 04-07-3-2576-1/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU DODATNOG SUDIJE U OPĆINSKI SUD U TUZLI, BROJ: 04-07-3-2576-2/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU ZAMJENIKA GLAVNOG TUŽIOCA KANTONALNOG TUŽILAŠTVA ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA, BROJ: 04-07-3-2576-17/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU ZAMJENIKA GLAVNOG TUŽIOCA KANTONALNOG TUŽILAŠTVA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA, BROJ: 04-07-3-2576-16/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA APELACIONOG SUDA BRČKO DISTRIKTA, BROJ: 04-07-3-2576-4/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU SUDIJE U VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE, BROJ: 04-07-3-2576-15/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU SUDIJE U OKRUŽNI SUD U BANjA LUCI, BROJ: 04-07-3-2576-5/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU SUDIJE U OKRUŽNI SUD U BANjA LUCI, BROJ: 04-07-3-2576-6/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU SUDIJE U OKRUŽNI SUD U BANjA LUCI, BROJ: 04-07-3-2576-7/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU SUDIJE U OPĆINSKI SUD U ZENICI, BROJ: 04-07-3-2576-14/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU SUDIJE U OPĆINSKI SUD U LIVNU, BROJ: 04-07-3-2576-8/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU SUDIJE U OPĆINSKI SUD U LUKAVCU, BROJ: 04-07-3-2576-9/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU SUDIJE U OSNOVNI SUD U ŠAMCU, BROJ: 04-07-3-2576-10/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU SUDIJE U OSNOVNI SUD U ŠAMCU, BROJ: 04-07-3-2576-11/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU SUDIJE U OSNOVNI SUD U ŠAMCU, BROJ: 04-07-3-2576-12/2020
 • ODLUKA O IMENOVANjU SUDIJE U OSNOVNI SUD U ŠAMCU, BROJ: 04-07-3-2576-13/2020
 • ODLUKA O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA "MEĐUNARODNA KULTURNA SARADNjA" ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA "PROGRAMI ZA PRIPREMU PROJEKATA I POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA SREDSTVA IZ FONDA H2020" ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA "PODRŠKA TEHNIČKOJ KULTURI I INOVATORSTVU U BOSNI I HERCEGOVINI" ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA "SUFINANSIRANjE PROJEKATA INSTITUCIJA KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI" ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA "SUFINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI PREVENCIJE HIV-A I TUBERKULOZE U BOSNI I HERCEGOVINI" ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA RASPORED SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA TEKUĆI GRANT "SUFINANSIRANjE SPORTSKIH MANIFESTACIJA" ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O OSNIVANjU RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA O GRANIČNOJ KONTROLI
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA MINISTARSTVA ZA LjUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE U BUDžET FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O PRODUŽENjU MANDATA DODATNOM SUDIJI U KANTONALNOM SUDU U NOVOM TRAVNIKU, BROJ: 06-07-2-2278-3/2020
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE NOVČANE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA SAVJETA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ REDA STRUČNjAKA ZA OBLAST BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU POSMATRAČA IZ ODBORA AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE
 • SAOPŠTENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLATI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA AVGUST 2020. GODINE
 • SAOPŠTENjE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLATI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA AVGUST 2020. GODINE

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772