Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik BiH | br. 64 оd 19.09.2018.


 • ODLUKA O VISINI NOVČANE NAKNADE ZA RAD STRUČNOG SAVJETA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZDAVANjU DODATNE DRŽAVNE GARANCIJE PO UGOVORU O AMANDMANU BROJ 2 NA UGOVOR O ZAJMU OD 26. APRILA 2012. GODINE IZMEĆU JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANjA LUKA I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (PUT BANjA LUKA - DOBOJ - FAZA 1)
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 03-02-2-634-86/18
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 03-02-2-634-87/18
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 04-02-2-634-90/18
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 04-02-2-634-91/18
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 04-02-2-634-92/18
 • ODLUKA O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA POSLOVNIH SUBJEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ODLUKA O KUPOVINI I PRODAJI EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA ZA DEVIZNA SREDSTVA KOMERCIJALNIM BANKAMA
 • ODLUKA O KUPOVINI I PRODAJI KONVERTIBILNIH MARAKA KOMERCIJALNIM BANKAMA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROJEKTA SEKUNDARNE EMISIONE MREŽE DIGITALNOG ZEMALjSKOG EMITOVANjA - DVB-T2-TREĆA FAZA
 • POSLOVNIK O IZMJENI POSLOVNIKA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG SAVJETA BOSNE I HERCEGOVINE
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJUMIMA ZA HRANU
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-34-2-289-17/18
 • RJEŠENjE, BROJ: UP 01-26-2-003-19/18
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-06-26-1-038-39/17
 • UPUTSTVO O IZMJENI I DOPUNI UPUTSTVA O NAČINU PRIPREME GODIŠNjEG PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772


MOSTAR

+387 66 371 181