Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanske županije / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine

br. 74/2021 оd 03.12.2021.


  • ODLUKA O DONOŠENjU PRAVILNIKA O SPROVOĐENjU OBEZBJEĐENjA I UNAPREĐENjA KVALITETA INTERNE REVIZIJE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
  • ODLUKA O ZAKLjUČIVANjU I POTVRĐIVANjU BROJA UPISANIH BIRAČA U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA GRADONAČELNIKA GRADA PRIJEDOR SA STANjEM NA DAN 22.11.2021. GODINE U 24.00 ČASA
  • RJEŠENjE, BROJ: UP-03-26-1-024-17/21
  • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 1239/21
  • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 3012/21
  • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 800/20