Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Srednjobosanskog kantona

br. 5/2024 od 24.04.2024.


 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POKLANjANjU MATERIJALA I STALNOG SREDSTVA, ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O PRIVREMENOM STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O MJERAMA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA ODREĐENIH PROIZVODA ZNAČAJNIH ZA SREDNjOBOSANSKI KANTON, UTVRĐIVANjEM MARŽI
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 70.000, 00 KM)
 • ODLUKA O KORIŠTENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (OSTVARENIH VLASTITIH PRIHODA, OSNOVNA ŠKOLA "BUSOVAČA", BUSOVAČA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U JAJCU (U IZNOSU OD 4.640,22 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U TRAVNIKU (U IZNOSU OD 7.015,32 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU STACIONARNOG RADARA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA ADAPTACIJU ZGRADE POLICIJSKE STANICE NOVI TRAVNIK
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA VISOKO ŠKOLSTVO PLANIRANIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 146.661,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" PRVE OSNOVNE ŠKOLE, BUGOJNO (U IZNOSU OD 7.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" PRVE OSNOVNE ŠKOLE, BUGOJNO (U IZNOSU OD 20.971,32 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "EDHEM MULABDIĆ", OPARA (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 3.437,19 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "EDHEM MULABDIĆ", OPARA (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 13.977,80 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" TREĆE OSNOVNE ŠKOLE, BUGOJNO (U IZNOSU OD 5.984,50 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA (ZA DECEMBAR 2023. GODINE)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" (U IZNOSU OD 70.178,75 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 14.318,38 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 631,80 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 20.893,67 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "TRAVNIK", TRAVNIK (U IZNOSU OD 4.053,50 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "DUBRAVICA", VITEZ, PREOČICA (U IZNOSU OD 6971,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "KARAULA", KARAULA (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 6.995,30 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "KAONIK", KAONIK (BUSOVAČA) (U IZNOSU OD 6.996,60 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJA "NABAVKA OPREME" TE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "KALIBUNAR", TRAVNIK (U IZNOSU OD 17.959,97 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "GUČA GORA", GUČA GORA (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 2.471,98 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJA "NABAVKA OPREME" TE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "TURBE", TURBE (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 20.849,04 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "TURBE", TURBE (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 1.980,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "IVAN GORAN KOVAČIĆ", GOJEVIĆI, FOJNICA (U IZNOSU OD 13.984,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJA "NABAVKA OPREME" TE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "IVAN GORAN KOVAČIĆ", GOJEVIĆI, FOJNICA (U IZNOSU OD 13.997,17 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" TREĆE OSNOVNE ŠKOLE, OBORCI (DONjI VAKUF) (U IZNOSU OD 13.588,38 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA ADAPTACIJU ZGRADE POLICIJSKE STANICE TRAVNIK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA VRŠENjE NADZORA NAD IZGRADNjOM PRILAZA ZGRADI POLICIJSKE STANICE KREŠEVO
 • ODLUKA O KORIŠTENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (OSTVARENIH VLASTITIH PRIHODA, OSNOVNA ŠKOLA "13. RUJAN", JAJCE)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU NABAVNIH KATEGORIJA SREDIŠNjE JAVNE NABAVKE
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE KANTONALNOG SUDA U NOVOM TRAVNIKU (U IZNOSU OD 6.750,90 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE KANTONALNOG SUDA U NOVOM TRAVNIKU (U IZNOSU OD 1.209.60 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE KANTONALNOG PRAVOBRANILAŠTVA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI DIJELA INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI", BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI DIJELA INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - ZA UČEŠĆE NA SAJMOVIMA I IZLOŽBAMA", BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "TURBE", TURBE (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 1.491,75 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "KARAULA", KARAULA (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 45.925,36 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ", TRENICA, NOVI TRAVNIK (U IZNOSU OD 6.990,75 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "HAN BILA", HAN BILA (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 6.995,01 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "TURBE", TURBE (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 13.996,50 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 760,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 250,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA U SKLADU S UREDBOM O ISPLATI POMOĆI OD STRANE POSLODAVCA, TE ISPLATI JEDNOKRATNE POMOĆI ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ČLANOVIMA KOMISIJE ZA PROVOĐENjE JAVNOG POZIVA ZA JAVNU PRODAJU SREDSTAVA (OPREME) U VLASNIŠTVU VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA (U IZNOSU OD 22.113,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U KISELjAKU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U KISELjAKU (U IZNOSU OD 6.979, 05 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" MINISTARSTVA OBRAZOVANjA, NAUKE, MLADIH, KULTURE I SPORTA (U IZNOSU OD 19.999,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "PAJIĆ POLjE", PAJIĆ POLjE (GORNjI VAKUF - USKOPLjE) (U IZNOSU OD 6.997,19 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE - ZA INFORMATIZACIJU MINISTARSTVA OBRAZOVANjA, NAUKE, MLADIH, KULTURE I SPORTA, I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "KISELjAK 1", BILALOVAC (U IZNOSU OD 9.996,59 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" "PRVE OSNOVNE ŠKOLE", BUGOJNO (U IZNOSU OD 6.483,44 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR", VODOVOD (NOVI TRAVNIK) (U IZNOSU OD 8.037,56 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU NAMJEŠTAJA, KOMPJUTERSKE I ELEKTRONSKE OPREME
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 13.903,70 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 32.379,33 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 10.421,80 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 7.794,40 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 816,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 6.998,94 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 2.948,22 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 13.435,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 13.543,92 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 6.996,60 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 13.994,45 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 19.896,48 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "LEPENICA", LEPENICA (KISELjAK) (U IZNOSU OD 6.980,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "LEPENICA", LEPENICA (KISELjAK) (U IZNOSU OD 458,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "VITEZ", VITEZ (H) (U IZNOSU OD 13.995,19 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "HASAN KJAFIJA PRUŠČAK", PRUSAC (DONjI VAKUF) (U IZNOSU OD 6.990,75 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "IVAN GORAN KOVAČIĆ", GOJEVIĆI, FOJNICA (U IZNOSU OD 6.961,50 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "VITEZ", VITEZ (H) (U IZNOSU OD 24.080,94 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "JAJCE", KRUŠČICA (U IZNOSU OD 7.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "JAJCE", KRUŠČICA (U IZNOSU OD 10.987,87 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "GORNjI VAKUF", GORNjI VAKUF - USKOPLjE (U IZNOSU OD 7.427,27 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "GORNjI VAKUF", GORNjI VAKUF - USKOPLjE (U IZNOSU OD 12.883,28 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" TREĆE OSNOVNE ŠKOLE, BUGOJNO (U IZNOSU OD 10.734,77 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "13. RUJAN", JAJCE (U IZNOSU OD 2.744,80 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "13. RUJAN", JAJCE (U IZNOSU OD 12.976,13 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "BRAĆA JEZERČIĆ", DIVIČANI, JAJCE (U IZNOSU OD 6.418,42 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "BRISTOVI", BRISTOVI, BUGOJNO (U IZNOSU OD 2.277,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "BRISTOVI", BRISTOVI, BUGOJNO (U IZNOSU OD 9.991,20 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "IVAN GORAN KOVAČIĆ", GOJEVIĆI, FOJNICA (U IZNOSU OD 2.293,42 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "KISELjAK 2", ZABRĐE (U IZNOSU OD 6.300,00 KM)
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU, ZA NABAVKU POLICE ZA ARHIV, KASETA S CENTARALNIM ZAKLjUČAVANjEM I KANCELARIJSKIH STOLICA MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENjA, GRAĐENjA, ZAŠTITE OKOLIŠA, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (BROJ 01-11.7-518/24 OD 18. JANUARA 2024.)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE - ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE, EDUKACIJU PROSVJETNIH RADNIKA"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U KISELjAKU (U IZNOSU OD 5.440,56 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U KISELjAKU (U IZNOSU OD 4.008,77 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 97,44 KM, BEZ PDV-A, ODNOSNO 114,00 KM, S PDV-OM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE KANTONALNOG SUDA U NOVOM TRAVNIKU (U IZNOSU OD 32.467,50 KM I U IZNOSU OD 15.444,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE KANTONALNOG TUŽILAŠTVA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA (U IZNOSU OD 16.988,40 KM I U IZNOSU OD 7.722,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U TRAVNIKU (U IZNOSU OD 55.598,40 KM I U IZNOSU OD 30.888,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U BUGOJNU (U IZNOSU OD 38.961,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U JAJCU (U IZNOSU OD 32.467,50 KM I U IZNOSU OD 9.652,50 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U KISELjAKU (U IZNOSU OD 15.444,00 KM I U IZNOSU OD 6.435,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE KANTONALNOG SUDA U NOVOM TRAVNIKU (U IZNOSU OD 6.903.00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U BUGOJNU (U IZNOSU OD 834,02 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE KANTONALNOG SUDA U NOVOM TRAVNIKU (U IZNOSU OD 236,28 KM)
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - SUFINANSIRANjE PROJEKTA ZAŠTITE I UNAPREĐENjA OKOLIŠA TE RAZVOJNIH PROJEKTA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJA "NABAVKA OPREME" I "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "DOLAC N/L", DOLAC N/L (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 12.993,27 KM)
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (BROJ 01-11.7-890/24 OD 1. FEBRUARA 2024.)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U KISELjAKU (U IZNOSU OD 1.462,50 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 13.928,01 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 800,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 10.045,62 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 7.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 5.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 15.926,04 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (U IZNOSU OD 3.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA PODRŠKU VJERSKIM ZAJEDNICAMA U 2023. GODINI
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU S POZICIJE "IZDACI ZA MATERIJAL I SITNI INVENTAR"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 1.040,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJA "NABAVKA OPREME" TE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" PRVE OSNOVNE ŠKOLE, DONjI VAKUF (U IZNOSU OD 13.179,01 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" DRUGE OSNOVNE ŠKOLE, BUGOJNO (U IZNOSU OD 10.765,88 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" ČETVRTE OSNOVNE ŠKOLE "TORLAKOVAC", TORLAKOVAC, DONjI VAKUF (U IZNOSU OD 7.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "HASAN KJAFIJA PRUŠČAK", PRUSAC (DONjI VAKUF) (U IZNOSU OD 4.100,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "DUBRAVICA", VITEZ (U IZNOSU OD 6.996,60 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "MEHURIĆI", MEHURIĆI (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 5.991,39 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJA "NABAVKA OPREME" TE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "MUHSIN RIZVIĆ", FOJNICA (U IZNOSU OD 20.948,08 KM I U IZNOSU OD 871,42 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "TRAVNIK", TRAVNIK (U IZNOSU OD 13.889,00 KM I U IZNOSU OD 13.980,10 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "BUSOVAČA", BUSOVAČA (U IZNOSU OD 8.766,69 KM I U IZNOSU OD 6.272,38 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "NOVA BILA", NOVA BILA (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 6.961,50 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 1.781,33 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "NOVI TRAVNIK", NOVI TRAVNIK (U IZNOSU OD 6.992,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "VOLjEVAC", VOLjEVAC (GORNjI VAKUF - USKOPLjE) (U IZNOSU OD 30.471,17 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "VOLjEVAC", VOLjEVAC (GORNjI VAKUF - USKOPLjE) (U IZNOSU OD 2.318,94 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "USKOPLjE", GORNjI VAKUF - USKOPLjE (U IZNOSU OD 7.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "USKOPLjE", GORNjI VAKUF - USKOPLjE (U IZNOSU OD 7.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "FRA MARIJAN ŠUNjIĆ", STOJKOVIĆI, NOVI TRAVNIK (U IZNOSU OD 6.994,26 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "FRA MARIJAN ŠUNjIĆ", STOJKOVIĆI, NOVI TRAVNIK (U IZNOSU OD 32.192,80 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "KISELjAK", KISELjAK (U IZNOSU OD 6.998,94 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "KISELjAK", KISELjAK (U IZNOSU OD 6.973,20 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" KATOLIČKOG ŠKOLSKOG CENTARA "PETAR BARBARIĆ", OSNOVNA ŠKOLA, TRAVNIK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 24.955,79 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 24.997,05 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 5.995,08 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 800,28 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 4.160,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 13.993,20 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 1.960,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 6.994,08 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 6.997,90 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 14.034,99 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 6.937,40 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 2.500,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 6.070,88 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "BRESTOVSKO", BRESTOVSKO (KISELjAK) (U IZNOSU OD 6.961,50 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "GROMILjAK", GROMILjAK (KISELjAK) (U IZNOSU OD 7.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" DRUGE OSNOVNE ŠKOLE, BUGOJNO (U IZNOSU OD 5.943,60 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE KAĆUNI, KAĆUNI (BUSOVAČA) (U IZNOSU OD 13.993,09 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJA "NABAVKA OPREME" TE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "BILA", BILA (VITEZ) (U IZNOSU OD: 6.996,60 KM, 4.000,00 KM I 200,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJA "NABAVKA OPREME" TE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "VITOVLjE", VITOVLjE (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 13.997,93 KM I U IZNOSU OD 3.993,70 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "GRAČANICA", GRAČANICA KOD BUGOJNA (U IZNOSU OD 13.994,80 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ", NOVI TRAVNIK (U IZNOSU OD 13.996,18 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "BERTA KUČERA", JAJCE (U IZNOSU OD 7.998,64 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "GORNjI VAKUF", GORNjI VAKUF - USKOPLjE (U IZNOSU OD 2.963,61 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 5.999,94 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 1.700,01 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 5.800,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 5.324,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 788,75 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 5.500,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" PRVE OSNOVNE ŠKOLE, DONjI VAKUF (U IZNOSU OD 14.235,26 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA ISPLATU CARINSKIH DADžBINA ZA VOZILA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO SREDNjOBOSANSKOG KANTONA (U IZNOSU OD 16.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO SREDNjOBOSANSKOG KANTONA (U IZNOSU OD 5.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI I IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ KAPITALNIH TRANSFERA POJEDINCIMA - PODSTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVOJU (BROJ 01- 11.7-965/24 OD 1. FEBRUARA 2024.)
 • ODLUKA O RASPODJELI I IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ KAPITALNIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - PODSTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVOJU (U IZNOSU OD 20.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 26.183,78 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 15.879,24 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 128.078,96 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 26.736,84 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 8.048,20 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 66.401,01 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 11.760,14 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 4.902,89 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 18.271,31 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 58.563,18 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 2.371,71 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 12.706,19 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 10.548,84 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 22.302,19 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 16.031,93 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 37.401,04 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 4.115,71 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 2.459,93 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 11.950,15 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU (U IZNOSU OD 8.041,41 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU OPĆINI DOBRETIĆI, ZA PRVI KVARTAL 2024. GODINE
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU (IZNOS OD 169,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA CRVENOM KRIŽU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA UNUTRAŠNjE UREĐENjE ZGRADE VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA U KOJU JE SMJEŠTENO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA (ZGRADA TRZ-A - I SITUACIJA)
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA S POZICIJE "UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE - EKONOMSKOSOCIJALNOM VIJEĆU ZA PODRUČJE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA" ZA 2024. GODINU (U IZNOSU OD 15.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA (ZA JANUAR 2024. GODINE)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "DR. BORIS ĆORIĆ", KREŠEVO (U IZNOSU OD 6.998,94 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - ZA FINANSIRANjE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA IZ SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA KLUB PRAKTIČNOG STRELjAŠTVA 9 MM, DONjI VAKUF
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA IZ KAPITALNIH TRANSFERA DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - PODSTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVOJU (U IZNOSU OD 70.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA IZ KAPITALNIH TRANSFERA POJEDINCIMA - PODSTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVOJU (BROJ: 01- 11.7-1274/24 OD 15. FEBRUARA 2024.)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA VISOKO ŠKOLSTVO PLANIRANIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU (U IZNOSU OD 154.878,00 KM)
 • ODLUKA O KORIŠTENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU (DONIRANIH OSNOVNOJ ŠKOLI "KISELjAK 1", BILALOVAC)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU ZA NABAVKU MOBILNOG APARATA ZA POTREBE SKUPŠTINE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU DISKOVA, ZA SERVER S KONFIGURACIJOM
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" OSNOVNE ŠKOLE "DRVETINE", DRVETINE, BUGOJNO (U IZNOSU OD 6.942,78 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 597,44 KM, BEZ PDV-A, ODNOSNO U IZNOSU OD 699,00 KM, S PDV-OM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA OSTVARIVANjE PRAVA OSIGURANIH LICA, PENZIONERA S NAJNIŽOM PENZIJOM U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU NA PREMIJU ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (U IZNOSU OD 9.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA ZEMLjIŠTA" OSNOVNE ŠKOLE "IVAN GORAN KOVAČIĆ", GOJEVIĆI, FOJNICA
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA SUFINANSIRANjE OSNOVNIH MUZIČKIH ŠKOLA U 2024. GODINI (ZA JANUAR 2024. GODINE)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA SUFINANSIRANjE OSNOVNIH MUZIČKIH ŠKOLA U 2024. GODINI (ZA FEBRUAR 2024. GODINE)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU ZA NABAVKU RAČUNARSKE OPREME MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU ZA POTREBE KANTONALNOG SUDA U NOVOM TRAVNIKU (U IZNOSU OD 1.338,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA UDRUŽENjU PENZIONERA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U TRAVNIKU (U IZNOSU OD 2.326.00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "GROMILjAK", GROMILjAK (KISELjAK) (U IZNOSU OD 7.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA" (U IZNOSU OD 15.000,00 KM).
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - PODSTICAJI PRIVREDI ZA POVEĆANjE KONKURENTNOSTI"
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - PODSTICAJI PRIVREDI" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - PODRŠKA RAZVOJU PODUZETNIŠTVA I POKRETANjU NOVIH START-UP KOMPANIJA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "TRAVNIK", TRAVNIK (U IZNOSU OD 1.019,90 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA CARITASU JAJAČKOG DEKANATA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA CARITASU BUGOJANSKOG DEKANATA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA CRVENOM KRIŽU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA SRPSKOM KULTURNOPROSVJETNOM I HUMANITARNOM CRKVENOM DRUŠTVU, TRAVNIK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA MUSLIMANSKOM DOBROTVORNOM DRUŠTVU "MERHAMET"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA (U IZNOSU OD 45.833,33 KM)
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTROŠKU SREDSTAVA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE
 • ODLUKA O RASPODJELI I IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ KAPITALNIH TRANSFERA DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - PODSTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVITKU (U IZNOSU OD 15.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI I IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ KAPITALNIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - PODSTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVITKU (U IZNOSU OD 10.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI I IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ KAPITALNIH TRANSFERA PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - PODSTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVOJU (U IZNOSU OD 5.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANjE" OSNOVNE ŠKOLE "MEHURIĆI", MEHURIĆI (TRAVNIK) (U IZNOSU OD 4.000,00 KM)
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU (BROJ: 01-11.7-1878/24 OD 7. MARTA 2024.)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU ZA POTREBE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - ZA UČEŠĆE NA SAJMOVIMA I IZLOŽBAMA", BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU (U IZNOSU OD 4.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - ZA UČEŠĆE NA SAJMOVIMA I IZLOŽBAMA", BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU (U IZNOSU OD 1.000,00 KM)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANjU IZNOSA NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE
 • ODLUKA O USKLAĐIVANjU IZNOSA NOVČANE POMOĆI ZA NABAVKU ORTOPEDSKOG POMAGALA
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA S POZICIJE "UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE - EKONOMSKOSOCIJALNOM VIJEĆU ZA PODRUČJE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA", BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU (U IZNOSU OD 5.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA OBLAST KULTURE U 2024. GODINI
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA U OBLASTI SPORTA ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA OBAVLjANjE POSLOVA STRUČNO-PEDAGOŠKOG NADZORA U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA" (U IZNOSU OD 18.000,00 KM)
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA U 2024. GODINI ZA EPIZOOTIOLOŠKO PODRUČJE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA TE NAČINA FINANSIRANjA MJERA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU I SREDSTAVA PRIKUPLjENIH OD VETERINARSKIH NAKNADA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (U IZNOSU OD 1.500,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (U IZNOSU OD 1.500,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, IZ TEKUĆE REZERVE
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U TRAVNIKU (U IZNOSU OD 520,00KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU ZA POTREBE KANTONALNOG SUDA U NOVOM TRAVNIKU (U IZNOSU OD 2.227,68KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME" PRVE OSNOVNE ŠKOLE, BUGOJNO (U IZNOSU OD 980,30 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA (ZA FEBRUAR 2024. GODINE)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA VISOKO ŠKOLSTVO PLANIRANIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU (U IZNOSU OD 153.384,00 KM)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU NABAVNIH KATEGORIJA SREDIŠNjE JAVNE NABAVKE (BROJ 01-11.7-2108/24 OD 14. MARTA 2024.)
 • ODLUKA O RASPODJELI I IZDVAJANjU SREDSTAVA S IZ KAPITALNIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - PODSTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVOJU (BROJ 01-11.7-2214/24 OD 14. MARTA 2024.)
 • ODLUKA O POKLANjANjU MATERIJALA I STALNOG SREDSTVA
 • PROGRAM I KRITERIJI DODJELE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE ZAPOŠLjAVANjA BRANILACA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA ZA 2024. GODINU
 • PROGRAM I KRITERIJI DODJELE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE IZGRADNjE CENTARA ZA PSIHO-SOCIJALNO LIJEČENjE BRANILACA ZA 2024. GODINU
 • PROGRAM I KRITERIJI DODJELE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE FONDACIJA (ZAKLADA) ZA PRUŽANjE PRAVNE POMOĆI ZA 2024. GODINU
 • PROGRAM I KRITERIJI DODJELE SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ZA ISTRAŽIVANjE, SREĐIVANjE, ARHIVIRANjE I OBJAVLjIVANjE DOKUMENTACIJE IZ ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA, ZA 2024. GODINU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE, DONjI VAKUF
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU DRŽANjA I NOŠENjA ORUŽJA I MUNICIJE
 • RJEŠENjE O IZBORU OVLAŠTENE PEČATOREZNICE ZA IZRADU PEČATA ORGANA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O FORMIRANjU STRUČNE KOMISIJE (BROJ 08- 33-1405/24-1OD 21. FEBRUARA 2024.)
 • RJEŠENjE O FORMIRANjU STRUČNE KOMISIJE (BROJ 08- 33-4558/23-1 OD 4. MARTA 2024.)
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TAKMIČENjU I SMOTRI UČENIKA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA
 • PRAVILNIK O OSTVARIVANjU PRAVA NA NOVČANU POMOĆ ZA STAMBENO ZBRINjAVANjE BRANILACA
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE