Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Srednjobosanskog kantona

br. 3/2023 od 15.03.2023.


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PROMJENU NAZIVA JAVNE USTANOVE MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA, BUGOJNO
 • UREDBA O NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DONIRANIH SREDNjOJ GLAZBENOJ ŠKOLI JAKOVA GOTOVCA, NOVI TRAVNIK)
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA, S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZAŠTITE I UNAPREĐENjA OKOLIŠA TE RAZVOJNIH PROJEKTA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (LOVAČKOM UDRUŽENjU "TETRIJEB", OPĆINA KREŠEVO)
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA, S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZAŠTITE I UNAPREĐENjA OKOLIŠA TE RAZVOJNIH PROJEKTA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU - INTERVENTNA SREDSTVA (UDRUZI "KLEPSIDRA", OPĆINA KREŠEVO; FRANjEVAČKOM SAMOSTANU SVETE KATARINE, KREŠEVO)
 • ODLUKA O RASPODJELI INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI" (DRUŠTVU NASUP, D.O.O., JAJCE)
 • ODLUKA O RASPODJELI INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI" (ZA OPSTANAK, RAD I RAZVOJ PRIVREDNIH DRUŠTVA)
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - POTICAJI PRIVREDI" - INTERVENTNA SREDSTVA
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA, S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - PODRŠKA UNAPREĐENjU SAOBRAĆAJA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (BROJ: 01-11.7-8745/22 OD 17. NOVEMBRA 2022.)
 • ODLUKA O RASPODJELI INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA ZA POTPORU SKIJALIŠTIMA I RAZVOJU TURIZMA"
 • ODLUKA O RASPODJELI INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA"
 • ODLUKA O RASPODJELI INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI (ZA POTPORU PREDUZEĆIMA U ZAVRŠETKU IMPLEMENTACIJE MEĐUNARODNO PRIZNATIH STANDARDA KVALITETA)"
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - ZA PODRŠKU RAZVOJU PODUZETNIŠTVA I POKRETANjU NOVIH START-UP KOMPANIJA" - INTERVENTNA SREDSTVA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA REALIZACIJU SUFINANSIRANjA PROJEKTA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU NOVČANE POMOĆI UDRUŽENjIMA SPORTSKIH RIBOLOVACA, ZA IZVOĐENjE RADOVA NA ČIŠĆENjU I UREĐENjU OBALA I KORITA RIJEKA, POTOKA I JEZERA NA PODRUČJU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, S TRANSFERA ZA NAKNADU ŠTETE KOJU POČINI ZAŠTIĆENA DIVLjAČ, U SKLADU S ČLANOM 70. ZAKONA O LOVSTVU (FARMI "LADAN", D.O.O.)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, S TRANSFERA ZA NAKNADU ŠTETE KOJU POČINI ZAŠTIĆENA DIVLjAČ, U SKLADU S ČLANOM 70. ZAKONA O LOVSTVU (JOZI VUJICI; MUNIRIU FAZLIĆU)
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE I / ILI REKONSTRUISANjA JAVNE USTANOVE BOLNICA TRAVNIK
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE I / ILI REKONSTRUISANjA JAVNE USTANOVE BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU TRAVNIK
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE I / ILI REKONSTRUISANjA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA BUGOJNO
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE I / ILI REKONSTRUISANjA HRVATSKE BOLNICE "DR. FRA MATO NIKOLIĆ" NOVA BILA, TRAVNIK
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE I / ILI REKONSTRUISANjA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA JAJCE
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI I / ILI RESTRUKTURIRANjU JAVNE USTANOVE BOLNICA TRAVNIK
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI I / ILI RESTRUKTURIRANjU JAVNE USTANOVE BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU TRAVNIK
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI I / ILI RESTRUKTURIRANjU JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA BUGOJNO
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI I / ILI RESTRUKTURIRANjU HRVATSKE BOLNICE "DR. FRA MATO NIKOLIĆ" NOVA BILA
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI I / ILI RESTRUKTURIRANjU JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA JAJCE
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST KULTURE, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 55.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA S TEKUĆIH TRANSFERA ZA MLADE, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 43.200,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST INFORMISANjA, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 25.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 3.500,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME (ZA NABAVKU MAŠINE ZA UNIŠTAVANjE DOKUMENTACIJE - REZAČA PAPIRA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ "TEKUĆE REZERVE" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U KORIST AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU, ZA OKTOBAR 2022.)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME ZA VIDEONADZOR
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU USLUGE RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVA ZGRADE CENTRA INSPEKCIJE U KISELjAKU
 • ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ČLANOVIMA KOMISIJE ZA PRIJEM VOLONTERA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (BROJ: 01-11.7-8905/22 OD 24. NOVEMBRA)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST SPORTA, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 21.500,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA KORIŠTENjA SREDSTAVA ZA POTICAJE POLjOPRIVREDI (INTERVENTNA SREDSTVA) BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (OPĆINI BUSOVAČA)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ŠUMSKOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNjOBOSANSKE ŠUME" / ŠUMSKOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠUME SREDIŠNjE BOSNE" / ŠUMSKOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNjOBOSANSKE ŠUME", D.O.O., DONjI VAKUF
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVA ZGRADE CENTRA INSPEKCIJE U KISELjAKU
 • ODLUKA (O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA ANGAŽMAN ZAJEDNIČKE ADVOKATSKE KANCELARIJE, ADVOKATI EMIR ČOLAKOVIĆ I NINA DRAGOLjIĆ)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA REALIZACIJU SUFINANSIRANjA PROJEKTA UREĐENjE KORITA RIJEKE KREŠEVČICE, OPĆINA KISELjAK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA NABAVKU DVAJU MOTORNIH VOZILA ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U TRAVNIKU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U JAJCU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U JAJCU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - PODRŠKA UNAPREĐENjU SAOBRAĆAJA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA, BROJ: 01-11.7-8921/22
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA, BROJ: 01-11.7-8922/22
 • ODLUKA O UTROŠKU SREDSTAVA ZA VISOKO ŠKOLSTVO PLANIRANIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 41.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (OSTVARENIH VLASTITIH PRIHODA SREDNjE ŠKOLE "BUSOVAČA", BUSOVAČA)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DONIRANIH OSNOVNOJ ŠKOLI "DR. BORIS ĆORIĆ", KREŠEVO)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST KULTURE, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 25.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST NAUČNIH RADOVA, ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST INFORMISANjA, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 63.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA S TEKUĆIH TRANSFERA ZA MLADE, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 6.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA SUFINANSIRANjE OSNOVNIH MUZIČKIH ŠKOLA U 2022. GODINI
 • ODLUKA OIZMJENAMA ODLUKE O SUBVENCIONIRANjU BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA PODRUČJU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA U 2022. GODINI (BROJ: 01-11.7-8931/22 OD 24. NOVEMBRA 2022.)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA KISELjAK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (I. G., IZ TRAVNIKA; A. S., IZ BUGOJNA; E. F., IZ TRAVNIKA; V. D., IZ TRAVNIKA; A. D., IZ FOJNICE)
 • ODLUKA O RASPODJELI I IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ KAPITALNIH TRANSFERA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - POTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVITKU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (BROJ: 01-11.7-9078/22 OD 2. DECEMBRA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OBAVEZE PRIBAVLjANjA SAGLASNOSTI I INFORMISANjA VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU [DONIRANIH OSNOVNOJ ŠKOLI "EDHEM MULABDIĆ", OPARA (NOVI TRAVNIK)]
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (OSTVARENIH VLASTITIH PRIHODA DRUGE OSNOVNE ŠKOLE, BUGOJNO)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJA ZA POTICAJE POLjOPRIVREDI (PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI) BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 83.150,00 KM) SPISAK KORISNIKA SREDSTAVA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJA ZA POTICAJE POLjOPRIVREDI (PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI) BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 24.874,10 KM) SPISAK KORISNIKA SREDSTAVA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJA ZA POTICAJE POLjOPRIVREDI (PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI) BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (IZNOS OD 1.673,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJA ZA POTICAJE POLjOPRIVREDI (PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI) BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 124.201,00 KM)
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O NAKNADAMA ČLANOVIMA ORGANA ŠUMSKOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNjOBOSANSKE ŠUME" / ŠUMSKOGOSPODARSKOG DRUŠTVA "ŠUME SREDIŠNjE BOSNE" / ŠUMSKOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNjOBOSANSKE ŠUME", D.O.O., DONjI VAKUF
 • ODLUKA O GODIŠNjEM POPISIVANjU SREDSTAVA I IZVORA SREDSTAVA KOD KORISNIKA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA NA DAN 31. DECEMBRA 2022. GODINE
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DONIRANIH OSNOVNOJ ŠKOLI "KISELjAK 1", BILALOVAC)
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA, S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - PODRŠKA UNAPREĐENjU SAOBRAĆAJA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (BROJ: 01-11.7-9208/22 OD 8. DECEMBRA 2022.)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA" ZA PROGRAME / PROJEKTE IZ OBLASTI KULTURE (U IZNOSU OD 30.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA" ZA PROGRAME / PROJEKTE IZ OBLASTI KULTURE (U IZNOSU OD 20.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA" (U IZNOSU OD 20.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU FOTOAPARATA ZA AKVIZICIJU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA VISOKO ŠKOLSTVO PLANIRANIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 85.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - ZA POMOĆ UGROŽENIM UČENICIMA"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DOBAVLjAČU "PRINTEX", D.O.O., SARAJEVO)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DOBAVLjAČU "INTER-COM", D.O.O., ZENICA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DOBAVLjAČU "ELUR", D.O.O., KISELjAK)
 • ODLUKA O PRODAJI STALNOGA SREDSTVA SLUŽBENOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJA ZA POTICAJE POLjOPRIVREDI (PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI) BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 94.255,00 KM) OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJA ZA POTICAJE POLjOPRIVREDI (PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI) BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 4.245,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA NABAVKU JEDNOG MOTORNOG VOZILA ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU VATROGASNE OPREME
 • ODLUKA O IZDVAJANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA OPĆINI JAJCE ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI U SANIRANjU ŠTETE NASTALE OD POŽARA NA POSLOVNOM OBJEKTU U VLASNIŠTVU PRIVREDNOG DRUŠTVA "NASUP", D.O.O., JAJCE
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (N. C., IZ TRAVNIKA; G. M. IZ TRAVNIKA)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST KULTURE, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 81.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST SPORTA, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 28.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA S TEKUĆIH TRANSFERA ZA MLADE, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 12.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (ZA IZVRŠENjE ODLUKE, USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: AP 919/21 OD 2. NOVEMBRA 2022.)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (ZA IZVRŠENjE ODLUKE, USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: AP 1353/22 OD 2. NOVEMBRA 2022.)
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (BROJ: 01-11.7-9352/22 OD 15. DECEMBRA)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (OSTVARENIH VLASTITIH PRIHODA OSNOVNE ŠKOLE "NOVI TRAVNIK", NOVI TRAVNIK)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DONIRANIH OSNOVNOJ ŠKOLI "BILA", VITEZ, I OSTVARENIH VLASTITIH PRIHODA ŠKOLE)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (OSTVARENIH VLASTITIH PRIHODA MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE "TRAVNIK", TRAVNIK)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (OSTVARENIH VLASTITIH PRIHODA MJEŠOVITE SREDNjE TEHNIČKE ŠKOLE, TRAVNIK)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DONIRANIH OSNOVNOJ ŠKOLI "13. RUJAN", JAJCE)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA VISOKO ŠKOLSTVO PLANIRANIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 374.324,50 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 101.874,98 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA, S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - PODRŠKA UNAPREĐENjU SAOBRAĆAJA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (BROJ: 01-11.7-9360/22 OD 15. DECEMBRA 2022.)
 • ODLUKA O RASPODJELI INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI" (U IZNOSU OD 30.000,00 KM ZA SEDAM SUBJEKATA)
 • ODLUKA O RASPODJELI INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU NEZAPOSLENIH LICA I EDUKACIJU U OBLASTI DEFICITARNIH ZANIMANjA"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA, BROJ: 01-11.7-9363/22
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (Z. A., IZ BUSOVAČE; S. Š. IZ TRAVNIKA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (V. D., IZ TRAVNIKA; A. S., IZ TRAVNIKA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA ADAPTACIJU PRITVORSKIH PROSTORIJA U POLICIJSKOJ STANICI BUGOJNO
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA IZRADU IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA POLICIJSKE STANICE NOVI TRAVNIK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA, BROJ: 01-11.7-9368/22
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U KISELjAKU
 • ODLUKA ODODJELI KONCESIJE ZA ISTRAŽNE RADOVE, EKSPLOATACIJU, FLAŠIRANjE I PRODAJU NA TRŽIŠTU MINERALNE VODE IZ IZVORIŠTA ZATVORENOG TIPA (BUNARA), ZVANOG HLADNE VODE, U KOLIČINI DO 5 L/S, NA PARCELI OZNAČENOJ KAO K. Č. 3218/1 K. O. DRAŽEVIĆI, OPĆINA KISELjAK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA NABAVKU IZRADE STUDIJE EKONOMSKE OPRAVDANOSTI DODJELE KONCESIJE S IZVORIŠTA - BUNARA POŽARNA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, S TRANSFERA ZA NAKNADU ŠTETE KOJU POČINI ZAŠTIĆENA DIVLjAČ, U SKLADU S ČLANOM 70. ZAKONA O LOVSTVU (FARMI "KADRIĆ - KLEBUĆAC")
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, S TRANSFERA ZA NAKNADU ŠTETE KOJU POČINI ZAŠTIĆENA DIVLjAČ, U SKLADU S ČLANOM 70. ZAKONA O LOVSTVU (ANTI MARJANOVIĆU)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, S TRANSFERA ZA NAKNADU ŠTETE KOJU POČINI ZAŠTIĆENA DIVLjAČ, U SKLADU S ČLANOM 70.ZAKONA O LOVSTVU (SEJDI DAUTOVIĆU)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU DVAJU MOTOCIKALA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - ZA NABAVKU UDžBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU DVA KOMADA WESTERN DIGITAL MY PASSPORT USB 3. 2 2TB, 2, 5"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U KORIST AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU, ZA NOVEMBAR 2022.)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANjE U 2022. GODINI
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA, S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZAŠTITE I UNAPREĐENjA OKOLIŠA TE RAZVOJNIH PROJEKTA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU - INTERVENTNA SREDSTVA (ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA DIJELA ASFALTNIH PUTEVA U MJESNOJ ZAJEDNICI GRAHOVČIĆI)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA, BROJ: 01-11.7-9391/22
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE VISOKOG ŠKOLSTVA I STIPENDIRANjE STUDENATA PLANIRANIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "KAPITALNI TRANSFERI ZA SUFINANSIRANjE PROJEKTA ZNAČAJNIH ZA SREDNjOBOSANSKI KANTON"
 • ODLUKA O PREKNjIŽAVANjU VOZILA KOJA SU REGISTROVANA I KOJA IMAJU VLASNIČKU DOZVOLU NA IME VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA SPISAK VOZILA KOJA SU REGISTROVANA I KOJA IMAJU VLASNIČKU DOZVOLU NA IME VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU USLUGA - DODATNIH RADOVA KOJI NISU OBUHVAĆENI UGOVOROM O UREĐENjU KROVA FASADE ZGRADE TRZ-A, TRAVNIK (GDJE JE SMJEŠTENO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U KISELjAKU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA POTICAJA VODOPRIVREDI, S KRITERIJIMA UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA, OSTVARENIH OD VODNIH NAKNADA ZA 2022. GODINU, IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA (ZA POMOĆ DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA U REALIZACIJI PROJEKTA IZ OBLASTI VODOPRIVREDE)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA, OSTVARENIH OD VODNIH NAKNADA ZA 2022. GODINU, IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA (S POZICIJE "KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA - POTICAJI VODOPRIVREDI")
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU LISTE LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA OIZMJENAMA ODLUKE O SUBVENCIONIRANjU BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA PODRUČJU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA U 2022. GODINI
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (BROJ: 01-11.7-9574/22 OD 22. DECEMBRA)
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (BROJ: 01-11.7-9575/22 OD 22. DECEMBRA)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (DONIRANIH MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, MLADIH, KULTURE I SPORTA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA, BROJ: 01-11.7-9577/22
 • ODLUKA O RASPODJELI INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI" (U IZNOSU OD 25.500,00 KM ZA PET SUBJEKATA)
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA, S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZAŠTITE I UNAPREĐENjA OKOLIŠA TE RAZVOJNIH PROJEKTA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU - INTERVENTNA SREDSTVA (ZA PROJEKT "EKOLOGIJA I ML")
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 12.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA" (U IZNOSU OD 10.000,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJA ZA POTICAJE POLjOPRIVREDI (PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI) BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 64.708,76 KM) SPISAK KORISNIKA SREDSTAVA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA PLAĆANjE RAČUNA
 • ODLUKA (O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA PLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU NA POZICIJI "KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - ZA NABAVKU OPREME ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU")
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA BUGOJNO
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA DONjI VAKUF
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA KISELjAK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA FOJNICA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA KREŠEVO
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA NOVI TRAVNIK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA BUSOVAČA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA TRAVNIK
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA GORNjI VAKUF - USKOPLjE
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA VITEZ
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLjA JAJCE
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (D. A., IZ BUGOJNA; J. S., IZ VITEZA; N. G., IZ GORNjEG VAKUFA - USKOPLjA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME (ZA NABAVKU MULTIFUNKCIONALNOG PRINTERA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA KORIŠTENjA SREDSTAVA ZA POTICAJE POLjOPRIVREDI (INTERVENTNA SREDSTVA) BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (OPĆINI TRAVNIK I OPĆINI BUGOJNO)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJA ZA POTICAJE POLjOPRIVREDI (PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI) BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (ZA IZGRADNjU ŠTALSKIH OBJEKATA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA
 • ODLUKA OAKONTATIVNOJ RASPODJELI SREDSTAVA ZA VISOKO ŠKOLSTVO ZA 2021./2022. AKADEMSKU GODINU PLANIRANIH BUDžETOM SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST NAUČNIH RADOVA, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 6.300,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA S TEKUĆIH TRANSFERA ZA MLADE, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 14.200,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST SPORTA, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 85.500,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST KULTURE, ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 94.500,00 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA OPĆINI KREŠEVO ZA DODJELU FINANSIJSKE POMOĆI ZA SANIRANjE ŠTETE NASTALE OD POŽARA NA STAMBENOM OBJEKTU U VLASNIŠTVU SAMIRA HANDžIĆA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU TELEFONSKIH CENTRALA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU PEĆI NA PELET I UGRADNjU U POLICIJSKOJ STANICI GORNjI VAKUF - USKOPLjE
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME ZA OPERATIVNI CENTAR POLICIJSKE STANICE VITEZ
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU KAMERA ZA VIDEONADZOR U POLICIJSKIM STANICAMA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU VLASTITIH SREDSTAVA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU [OSTVARENIH VLASTITIH PRIHODA OSNOVNE ŠKOLE "KAĆUNI", KAĆUNI (BUSOVAČA)]
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU: IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVA, ZAMJENI STOLARIJE I UREĐENjU FASADE NA ZGRADI VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA GDJE JE SMJEŠTENO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA (ALEJA KONZULA U TRAVNIKU) I IZRADA PLOČNIKA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU USLUGA: USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVA, ZAMJENI STOLARIJE I UREĐENjU FASADE NA ZGRADI VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA GDJE JE SMJEŠTENO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA (ALEJA KONZULA U TRAVNIKU) I IZRADOM PLOČNIKA
 • ODLUKA O SUBVENCIONIRANjU TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022./2023. ŠKOLSKU GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU ŠUME IZ ŠUMSKOPRIVREDNOG PODRUČJA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, S KRITERIJIMA RASPODJELE NAMJENSKIH SREDSTAVA, NAMIJENjENIH ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2023. GODINU IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O OVLAŠĆIVANjU MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENjA, GRAĐENjA, ZAŠTITE OKOLIŠA, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA ZA RASPOLAGANjE NAMJENSKIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA, ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA POMOĆ REPUBLICI TURSKOJ I SIRIJSKOJ ARAPSKOJ REPUBLICI U OTKLANjANjU POSLjEDICA POTRESA
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA SKUPŠTINE ŠUMSKOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNjOBOSANSKE ŠUME" / ŠUMSKOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠUME SREDIŠNjE BOSNE" / ŠUMSKOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNjOBOSANSKE ŠUME", D.O.O., DONjI VAKUF