Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Srednjobosanskog kantona

br. 10/2022 od 28.10.2022.


 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NABAVCI, DRŽANjU I NOŠENjU ORUŽJA I MUNICIJE
 • ODLUKA O USVAJANjU STRATEGIJE PREMA MLADIMA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA FINANSIJSKOGA PLANA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANjU POSTOJANjA JAVNOG INTERESA I NAČINA FINANSIRANjA KATOLIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA "PETAR BARBARIĆ", TRAVNIK, I ELČI IBRAHIM-PAŠINE MEDRESE, TRAVNIK
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UVJETIMA I NAČINU POLAGANjA STRUČNOG ARHIVISTIČKOG ISPITA I STJECANjU STRUČNIH ZVANjA U ARHIVSKOJ DJELATNOSTI
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA CRVENOM KRIŽU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA SUFINANSIRANjE OSNOVNIH MUZIČKIH ŠKOLA U 2022. GODINI (ZA SEPTEMBAR I OKTOBAR 2022.)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU LPR KAMERA
 • ODLUKA O RASPODJELI INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA"
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI (ZA POTPORU PREDUZEĆIMA U ZAVRŠETKU I IMPLEMENTACIJI MEĐUNARODNO PRIZNATIH STANDARDA I KVALITETA)"
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - ZA SUFINANSIRANjE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVAČKIH RADOVA MINERALNIH SIROVINA"
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA" ZA PROGRAME / PROJEKTE IZ OBLASTI KULTURE
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ OBLASTI OSTALIH INDUSTRIJSKIH GRANA I FIZIČKIM LICIMA KOJA OBAVLjAJU DJELATNOST TRGOVINE NAMALO I / ILI TRGOVINSKIH USLUGA NAMALO, REGISTROVANIH U OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE NADLEŽNOM ZA OBLAST TRGOVINE, ŠIFRI OSNOVNE DJELATNOSTI: 47.11 I 47.19, ZA SUFINANSIRANjE DIJELA DOPRINOSA ZA NOVOZAPOSLENE RADNIKE, S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 61.200,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA POSTOJEĆIM OBRTIMA ZA SUFINANSIRANjE DIJELA DOPRINOSA ZA NOVOZAPOSLENE RADNIKE, S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU SPISAK KORISNIKA SREDSTAVA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OPĆINSKOGA SUDA U TRAVNIKU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (U IZNOSU OD 9.500,00 KM, FIZIČKIM LICIMA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 36.700,00 KM I 20.000,00 KM, MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE)
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA IZ KAPITALNIH TRANSFERA (615100) - POTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVITKU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA IZ KAPITALNIH TRANSFERA (615300) - POTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVITKU
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ OBLASTI METALNE INDUSTRIJE ZA SUFINANSIRANjE DIJELA MINIMALNE NETOPLAĆE RADNIKA KOJI SU VEĆ U RADNOM ODNOSU KOD POSLODAVCA, S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ OBLASTI DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE ZA SUFINANSIRANjE DIJELA MINIMALNE NETOPLAĆE RADNIKA KOJI SU VEĆ U RADNOM ODNOSU KOD POSLODAVCA, S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU SPISAK KORISNIKA SREDSTAVA
 • ODLUKA O RASPODJELI INTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA"
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA UDRUŽENjU GRAĐANA "SAHAT KULA", GORNjI VAKUF - USKOPLjE, ZA PROJEKT MAPIRANjE BICIKLISTIČKIH STAZA
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - ZA POTPORU SKIJALIŠTIMA I RAZVOJU TURIZMA", INTERVENTNIH SREDSTAVA (U IZNOSU OD 42.000,00 KM)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU POSTOJANjA JAVNOG INTERESA I NAČINA FINANSIRANjA KATOLIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA "PETAR BARBARIĆ", TRAVNIK, I ELČI IBRAHIM-PAŠINE MEDRESE, TRAVNIK
 • ODLUKA O S UBVENCIONIRANjU BORAVKA D JECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA PODRUČJU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA U 2022. GODINI
 • ODLUKA O RASPODJELI I NTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI" SPISAK KORISNIKA SREDSTAVA
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - ZA PODRŠKU RAZVOJU PODUZETNIŠTVA I POKRETANjU NOVIH START-UP KOMPANIJA", INTERVENTNIH SREDSTAVA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU KANCELARIJSKOGA NAMJEŠTAJA (U IZNOSU OD 2.515,50 KM)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA DOPRINOSE ZA UREĐENjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA RADI DOGRADNjE POSLOVNOG OBJEKTA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA PROVOĐENjE PROGRAMA I KRITERIJA UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, S TRANSFERA ZA NAKNADU ŠTETE KOJU POČINI ZAŠTIĆENA DIVLjAČ, U SKLADU S ČLANOM 70. ZAKONA O LOVSTVU
 • ODLUKA O KORIŠTENjU SREDSTAVA BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE KANTONALNOGA TUŽILAŠTVA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - ZA POTPORU SKIJALIŠTIMA I RAZVOJU TURIZMA", INTERVENTNIH SREDSTAVA (U IZNOSU OD 14.000,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI I NTERVENTNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI"
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA UDRUŽENjU POLjOPRIVREDNIKA I STOČARA "KARAULA - VLAŠIĆ" ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA MANIFESTACIJE IZLOŽBA OVCE PRAMENKE, IZLOŽBA MUZNIH KRAVA I TRAVNIČKOG / VLAŠIĆKOG SIRA, GOSTILj 2022.
 • ODLUKA O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ OSTALIH INDUSTRIJSKIH GRANA I FIZIČKIM LICIMA KOJA OBAVLjAJU DJELATNOSTI TRGOVINE NAMALO I / ILI TRGOVINSKIH USLUGA NAMALO REGISTROVANIH U OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE NADLEŽNOM ZA OBLAST TRGOVINE, ŠIFRI OSNOVNE DJELATNOSTI: 47.11 I 47.19, ZA SUFINANSIRANjE DIJELA MINIMALNE NETOPLAĆE RADNIKA KOJI SU VEĆ U RADNOM ODNOSU KOD POSLODAVCA, S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJI PRIVREDI" BUDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 261.564,00 KM) SPISAK KORISNIKA SREDSTAVA
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 548,00 KM, OSNOVNA ŠKOLA "NOVI TRAVNIK", NOVI TRAVNIK)
 • ODLUKA O IZVRŠENjU SREDSTAVA NEPLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU (U IZNOSU OD 9.360,00 KM, MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA)
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ B UDžETA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU U SVRHU POMOĆI ZA LIJEČENjE (G. G., IZ VITEZA)
 • ODLUKA O I ZMJENI ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - POTICAJI PRIVREDI (USPOSTAVA FONDA ZA POTPORU PREDUZEĆIMA U ZAVRŠETKU IMPLEMENTACIJE MEĐUNARODNO PRIZNATIH STANDARDA I KVALITETA)"
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA IZ KAPITALNIH TRANSFERA DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - POTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVITKU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA IZ KAPITALNIH TRANSFERA POJEDINCIMA - POTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVITKU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU I RASPODJELI SREDSTAVA IZ KAPITALNIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - POTICAJI POVRATKU PROGNANIKA, OBNOVI I RAZVITKU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU SERVERA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU KANCELARIJSKOGA NAMJEŠTAJA (U IZNOSU OD 32.175,00 KM)
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST NAUČNIH RADOVA, ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST KULTURE, ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OBLAST SPORTA, ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA (O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA PLANIRANIH U BUDžETU SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU NA POZICIJI "KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - ZA NABAVKU OPREME ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U SREDNjOBOSANSKOM KANTONU")
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OPĆINI BUSOVAČA ZA OTKLANjANjE POSLjEDICA ATMOSFERSKE POJAVE - GRADA
 • ODLUKA O UPUĆIVANjU ZAHTJEVA VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OPĆINI BUSOVAČA, ZA OTKLANjANjE ŠTETA NASTALIH OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
 • ODLUKA O PRIMJENI TAČKE 56. RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA ZA FEDERALNE BUDžETSKE KORISNIKE I TREZOR
 • UPUTSTVO O OTVARANjU POSEBNIH TRANSAKCIJSKIH RAČUNA U OKVIRU JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA SREDNjOBOSANSKOG KANTONA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANjA NAKNADE ŠTETE ZA OŠTEĆENE ILI POSJEČENE ŠUMSKE PROIZVODE
 • INSTRUKCIJA O POSTUPANjU U POVODU ZAHTJEVA ZA SJEČU
 • ODLUKA O IZMJENAMA FINANSIJSKOGA PLANA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE SREDNjOBOSANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE