Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanske županije / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine

br. 97/2021 оd 03.12.2021.


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POVEĆANjE IZLOŽENOSTI GARANCIJSKOG FONDA PREMA UNION BANCI D.D. SARAJEVO
 • ODLUKA O DODJELI FEDERALNIH NAGRADA ZA NAUKU ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZBORU I IMENOVANjU DIREKTORA JP "SPREČA" D.D. TUZLA
 • ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17 BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA"
 • ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - ZA UVEZIVANjE RADNOG STAŽA"
 • ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - ZA UVEZIVANjE RADNOG STAŽA" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - ZA PROJEKAT UTOPLjAVANjA ZGRADA RADI UŠTEDE ENERGIJE" UTVRĐENOG BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENjA
 • ODLUKA O IZRADI STRATEGIJE ZA RAZVOJ LjUDSKIH RESURSA U STRUKTURAMA DRŽAVNE SLUŽBE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (2022-2027)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANIH NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA-RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
 • ODLUKA O PRODUŽENjU IMENOVANjA VRŠITELjA DUŽNOSTI RAVNATELjA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU METODOLOŠKE OSNOVE ZA PROVOĐENjE STATISTIČKIH ISTRAŽIVANjA IZ OBLASTI PRAVOSUĐA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ISPITNE KOMISIJE ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UNAPREĐENjE STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI - FIPA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA
 • RJEŠENjE O OVLAŠTENjU, BROJ: 1772/2021
 • RJEŠENjE O UTVRĐIVANjU VISINE I NAČINA PLAĆANjA NAKNADE ZA UČEŠĆE U RADU ISPITNE KOMISIJE ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE
 • RJEŠENjE, BROJ: 04-1-3-930-3/21
 • UVJERENjE O ISPUNjENOSTI TEHNIČKIH I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMA
 • UREDBA O STICANjU STATUSA REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANjA
 • PRESUDA, BROJ: U-13