Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena


Službene novine FBiH | br. 86 оd 15.11.2019.

 • DOPUNSKA LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI ARHITEKTONSKE STRUKE
 • DOPUNSKA LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI EKONOMSKE STRUKE
 • DOPUNSKA LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI MAŠINSKE STRUKE
 • INSTRUKCIJA O DOPUNAMA INSTRUKCIJE O NAČINU IZVRŠENjA UPRAVNIH I STRUČNIH POSLOVA U POSTUPKU ODLUČIVANjA O PRAVU NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU DEMOBILIZIRANIH BRANILACA ("SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH", BR. 55/19 I 58/19)
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONjIC
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI VLADI UNSKO-SANSKOG KANTONA - KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE ZA SANACIJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKTA U KASARNI ORLjANI U BIHAĆU
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVI WEB PORTALA E-UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE 5 (PET) SLUŽBENIH PUTNIČKIH AUTOMOBILA SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O POKRETANjU AKTIVNOSTI ZA DODJELU KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANjE I EKSPLOATACIJU NAFTE I PLINA NA PROSTORU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O RASPOREĐIVANjU SREDSTAVA OBEZBIJEĐENIH OD STRANE DONATORA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FEDERAL-NOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA-FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-31-911-1/2019
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-31-911/2019

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772