Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena


Službene novine FBiH | br. 68 оd 18.09.2019.

 • ZAKLjUČAK O PRIHVATANjU IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JU FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA ZA PERIOD OD 02.12.2016. GODINE DO 31.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU NA KORIŠTENjE DIJELA ZEMLjIŠTA I PRIPADAJUĆIH OBJEKATA U BIVŠOJ KASARNI "NEDžARIĆI", OPĆINI ILIDžA
 • ODLUKA O DAVANjU NA PRIVREMENO KORIŠTENjE POSLOVNOG PROSTORA U MOSTARU, ULICA BRUNE BUŠIĆA BB, UDRUZI DRAGOVOLjACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA HR H-B MOSTAR
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO ZA IMENOVANjE VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO ZA RAZRJEŠENjE PREDSJEDNIKA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI PRIVREDNOM DRUŠTVU IGMAN D.D. KONjIC ZA USTUPANjE NA KORIŠTENjE OBJEKTA D-0 (ARK), OPĆINI KONjIC
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O ODOBRAVANjU REALIZACIJE PROJEKTA SANIRANjE MAGISTRALNE CESTE M - 17.5, DIONICA SOVIĆKA VRATA - POTOK ZEC
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U POJEDINIM RADNIM TIJELIMA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U POJEDINIM RADNIM TIJELIMA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANjE DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONjIC, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANjE DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
 • ODLUKA O SAZIVANjU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA "KTK VISOKO" D.D. VISOKO
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE PROMJENLjIVIH ČLANOVA KOMISIJE ZA KONCESIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NjIHOVIH PORODICA ZA PERIOD JULI - SEPTEMBAR 2019. GODINE (III KVARTAL 2019. GODINE)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNIH NOVČANIH NAKNADA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANjA I ODLIKOVANjA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA, ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNIH NOVČANIH NAKNADA KORISNIKA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (INVALIDNINA), ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANjE DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONjIC, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANjE DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OSNOVICE ZA ISPLATU MJESEČNIH NOVČANIH NAKNADA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANjA I ODLIKOVANjA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA, U 2019. GODINI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OSNOVICE ZA ODREĐIVANjE VISINE MJESEČNIH NOVČANIH NAKNADA KORISNIKA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (INVALIDNINA), ZA 2019. GODINU
 • POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA S PRIPADAJUĆIM OVLAŠTENjIMA KOJA SU NA SNAZI U 2019. GODINI
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O USLOVIMA MINIMALNE TEHNIČKE OPREMLjENOSTI POSLOVNIH PROSTORA ZA OBAVLjANjE TRGOVINE I TRGOVINSKIH USLUGA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA O IZGRADNjI KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA ZATVORENOG I POLUOTVORENOG TIPA U MOSTARU
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM POSTAVLjENjU DIREKTORA FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DIREKTORA FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JULI 2019. GODINE
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JULI 2019. GODINE

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772