Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine FBiH

br. 4 оd 17.01.2020.


  • ISPRAVKA ODLUKE O PRIHVATANjU ZADUŽENjA PO UGOVORU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA REALIZACIJU PROJEKTA POBOLjŠANjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JU KANTONALNOJ BOLNICI ZENICA
  • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
  • ODLUKA O KONAČNOM IMENOVANjU DIREKTORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KLADANj
  • ODLUKA O ODOBRAVANjU KORIŠTENjA SREDSTAVA OD POVRATA PDV-A ZA NASTAVAK IMPLEMENTACIJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OBJEKTIMA JAVNOG SEKTORA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, U OKVIRU PROJEKTA "ENERGETSKA EFIKASNOST U BOSNI I HERCEGOVINI"
  • ODLUKA O PONIŠTAVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNO" D.O.O. BANOVIĆI
  • ODLUKA O PONIŠTAVANjU KONKURSA, BROJ: 01-271/2019
  • ODLUKA O SAZIVANjU ŠEZDESET I PRVE (VANREDNE) SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO
  • RJEŠENjE O IMENOVANjU STRUČNE KOMISIJE ZA PROCJENU MOGUĆNOSTI/OPRAVDANOSTI PROMJENE GRANICE I POVRŠINE POSEBNOG LOVIŠTA "HRBLjINE-KUJAČA" SA ASPEKTA OPSTANKA DIVLjAČI KOJA OBITAVA NA PODRUČJU OVOG POSEBNOG LOVIŠTA
  • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 102/18

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772