Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine

br. 37/2022 оd 18.05.2022.


 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "UNIS-GROUP" D.O.O.
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENjE ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENjE ODLUKE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA KONFEKCIJA "BORAC" D.D. TRAVNIK ZA DONOŠENjE ODLUKE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA KONFEKCIJA "BORAC" D.D. TRAVNIK
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA KONFEKCIJA "BORAC" D.D. TRAVNIK ZA DONOŠENjE ODLUKE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA KONFEKCIJA "BORAC" D.D. TRAVNIK
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAKNADI POGREBNIH TROŠKOVA U SLUČAJU SMRTI KORISNIKA PENZIJE I PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI POGREBNIH TROŠKOVA U SLUČAJU SMRTI KORISNIKA PENZIJE
 • ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA JP ŽELjEZNICE FEDERACIJE BIH D.O.O. SARAJEVO NA IME IZMIRENjA OBAVEZA PO ZAKONU O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O ZADUŽENjU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (10Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: V. BROJ 690/22
 • ODLUKA O ZADUŽENjU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (2Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: BROJ: V. BROJ 686/2022
 • ODLUKA O ZADUŽENjU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (3Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: V. BROJ 687/22
 • ODLUKA O ZADUŽENjU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (7Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: V. BROJ 689/2022
 • ODLUKA O ZADUŽENjU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (12M) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: V. BROJ 675/2022
 • ODLUKA O ZADUŽENjU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (3M) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: V. BROJ 672/2022
 • ODLUKA O ZADUŽENjU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (6M) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: V. BROJ 673/2022
 • ODLUKA O ZADUŽENjU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (9M) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: V. BROJ 674/2022
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU ZA FINANSIRANjE KULTURNOG DRUŠTVA "LA BENEVOLENCIJA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU ZA FINANSIRANjE KULTURNOG DRUŠTVA "NAPREDAK"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU ZA FINANSIRANjE KULTURNOG DRUŠTVA "PREPOROD"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU ZA FINANSIRANjE KUTLURNOG DRUŠTVA "PROSVJETA"
 • ODLUKA O PONIŠTENjU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANjE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO" D.O.O.
 • ODLUKA O PRIJENOSU SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU TAKSE ZA IZMIRENjE DUGA RUSKOJ FEDERACIJI ZA ISPORUKU PRIRODNOG GASA U PERIODU 1992.- 1995. GODINA, PLANIRANIH NA RAZDJELU 17. BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE NA POZICIJI "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ZA PLAĆANjE TAKSE GASPROM EXPORTU MOSKVA"
 • ODLUKA O RASPOREĐIVANjU SREDSTAVA OBEZBIJEĐENIH OD STRANE DONATORA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA - FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNOG TRANSFERA KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA - ZA SUFINANSIRANjE IZGRADNjE ŽELjEZNIČKE INFRASTRUKTURE UTVRĐENOG BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I ŠPORTA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - UNAPREĐENjE AVIO PROMETA FEDERACIJE BIH JP "AERODROM MOSTAR" UTVRĐENOG BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - TRANSFER ŽELjEZNICAMA FBIH" UTVRĐENOG BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
 • ODLUKA O USTUPANjU PRAVA KORIŠTENjA IZVORNOG KODA SOFTVERA ZA DIGITALNI ARHIV
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I IMENOVANjE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "FILMSKI CENTAR SARAJEVO" D.O.O.
 • ODLUKU O ZADUŽENjU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (6Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: V. BROJ 688/2022
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO" D.O.O.
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA VOĐENjE DRUGOSTEPENOG DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA NAMJEŠTENIKE FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO" D.O.O.
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MART 2022. GODINE
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MART 2022. GODINE