Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine

br. 34/2021 оd 30.04.2021.


 • ZAKLjUČCI O USVAJANjU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 26.04.2021. GODINE S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANjA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANjEM U "JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO"
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
 • PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLjANjA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVCA
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI, ZNAČKI SUDSKE POLICIJE I LEGITIMACIJI KADETA SUDSKE POLICIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA FISKALNE SISTEME
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA "ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" D.O.O. ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE, BROJ: 01-06.4-059-1177-2/21
 • RJEŠENjE, BROJ: 02-33-5073-2/20
 • RJEŠENjE, BROJ: 04-2-2-1598-1/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-154-7/20
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-18-8/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-37-7/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-39-7/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-40-5/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-55-5/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-57-8/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-58-5/21
 • RJEŠENjE, BROJ: UP1-06-13-1-61-5/21

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772