Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine

br. 15/2021 оd 24.02.2021.


 • ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA
 • ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "FEROELEKTRO" D.D. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE" D.D. MOSTAR
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS "GINEX" D.D. GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENjE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS "GINEX" D.D. GORAŽDE, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "KTK VISOKO" D.D. VISOKO ZA DONOŠENjE ODLUKE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "KTK VISOKO" D.D. VISOKO ZA DONOŠENjE ODLUKE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA KONFEKCIJA BORAC D.D. TRAVNIK ZA DONOŠENjE ODLUKE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA KONFEKCIJA BORAC D.D. TRAVNIK ZA DONOŠENjE ODLUKE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO ZA IMENOVANjE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO ZA RAZRJEŠENjE DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI GENDER CENTRU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRODUŽENjE UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA USVAJANjE IZVJEŠTAJA O OSTVARENjU PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BH-GASA D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA EKONOMSKE POSLOVE RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ NOVIH DJELATNOSTI U RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA TEHNIČKE POSLOVE RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA - FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA FEDERALNOM TUŽILAŠTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVE - DIREKTORA I IZVRŠNIH DIREKTORA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI RADI ISTEKA MANDATA - PERIODA NA KOJI SU IMENOVANI
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BH-GASA D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA OPERATORA ZA OBNOVLjIVE IZVORE ENERGIJE I EFIKASNU KOGENERACIJU
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANjE PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA OPERATORA ZA OBNOVLjIVE IZVORE ENERGIJE I EFIKASNU KOGENERACIJU
 • ODLUKA O RASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA IZ PASIVNOG PODBILANSA PREDUZEĆA I BANAKA
 • ODLUKA O SAZIVANjU 23. REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA FEROELEKTRO D.D. SARAJEVO
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I ŠPORTA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA OPERATORA ZA OBNOVLjIVE IZVORE ENERGIJE I EFIKASNU KOGENERACIJU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA IZBOR I IMENOVANjE PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA OPERATORA ZA OBNOVLjIVE IZVORE ENERGIJE I EFIKASNU KOGENERACIJU
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O FORMIRANjU FEDERALNOG OPERATIVNOG ŠTABA ZA PITANjE MIGRACIJA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA KONTROLU PRAVILNOSTI VRŠENjA KANCELARIJSKOG POSLOVANjA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PROVOĐENjE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA DIREKTORA OPERATORA ZA OBNOVLjIVE IZVORE ENERGIJE I EFIKASNU KOGENERACIJU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PROVOĐENjE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA OPERATORA ZA OBNOVLjIVE IZVORE ENERGIJE I EFIKASNU KOGENERACIJU
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-27-1225/2020
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-27-1315-1/2020
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-27-1315/2020
 • MIŠLjENjE, BROJ: U-41/19

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772