Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine

br. 58/2021 оd 23.07.2021.


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARENjA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU RURALNOG RAZVOJA
 • KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BIH U JUNU 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. MOSTAR
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - SREDSTVA IZ RFI ARANŽMANA SA MMF-OM"
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA -FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE" GRADOVI I OPĆINE
 • ODLUKA O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANjE PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O PONIŠTAVANjU ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA/NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU U RAZVOJNOJ BANCI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O PRAVU NA LIJEČENjE BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNjOM
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA/NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANjE PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • RJEŠENjE, BROJ: 01-06.4-059-1840-2/21
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MAJ 2021. GODINE
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MAJ 2021. GODINE
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 4430/19
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 4706/20