Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Hercegbosanske županije

br. 10/2022 od 13.09.2022.


 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU ŽUPANIJSKE UPRAVE
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U TIJELIMA DRŽAVNE SLUŽBE U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
 • ZAKON O RADU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠĆA O RADU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ZAKLjUČAK
 • ZAKLjUČAK - IZVJEŠĆE O POSLOVANjU ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNjEM USTROJSTVU UREDA PREDSJEDNIKA VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-329-1/22
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-328-1/22
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-327-1/22
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-326-1/22
 • ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PILOT PROJEKT PRODUŽENIH BORAVAKA ZA ŠKOLSKU 2022./2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA I RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU U MINISTARSTVU ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA ŠKOLOVANjE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA