Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Hercegbosanske županije

br. 2/2022 od 31.01.2022.


 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠENjU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-78.2/21
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-79.2/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-380-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-379-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA UTROŠAK KAPITALNIH IZDATAKA ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-02-378-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA UTROŠAK KAPITALNIH IZDATAKA ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-02-377-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA UTROŠAK KAPITALNIH IZDATAKA ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-02-376-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IZVANSUDSKO PORAVNANjE
 • ODLUKA O UTVRĐENOJ PROCIJENjENOJ VRIJEDNOSTI NASTAVKA IZRADE PREOSTALOG DIJELA PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 20 GODINA
 • .ODLUKA O DAVANjU ODOBRENjA ZA PONOVNO PROVOĐENjE JAVNE NABAVE USLUGA IZRADE PREOSTALOG DIJELA PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 20 GODINA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SUGLASNOSTI
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA RASPODJELU SREDSTAVA KORISNICIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA PONOVLjENI JAVNI POZIV PROGRAMA POTICAJA GOSPODARSTVU (OBRTNIŠTVU I MALOM I SREDNjEM PODUZETNIŠTVU) U CILjU UBLAŽAVANjA ŠTETE UZROKOVANE PANDEMIJOM KORONA VIRUSA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA PODRŠKE GOSPODARSTVU U OPĆINAMA KUPRES, GLAMOČ, BOSANSKO GRAHOVO I DRVAR
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA POTICAJA GOSPODARSTVU U CILjU UBLAŽAVANjA ŠTETE UZROKOVANE PANDEMIJOM KORONA VIRUSA ZA POSLOVNE SUBJEKTE SA PADOM PRIHODA U 2020. GODINI
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA I RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU U MINISTARSTVU ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH PRIJENOSA "POTPORA POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I RURALNOM RAZVOJU" UTVRĐENIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA - POTPORA NIŽIM RAZINAMA VLASTI
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-392-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-391-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-390-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-389-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA ŽUPANIJSKOG ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE HBŽ
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNjEM USTROJSTVU MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE
 • ODLUKA O PONIŠTENjU I PONOVNOM RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE IZ HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPISIVANjA JAVNOG OGLASA ZA IZBOR ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR IZ HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-395-1/21
 • ODLUKA O PRIHVAĆANjU IZVJEŠĆA POVJERENSTVA ZA KONCESIJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE O PROVEDENOM NADMETANjU ZA DODJELU KONCESIJE ZA IZGRADNjU VJETROPARKOVA U CILjU KORIŠTENjA VJETROPOTENCIJALA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PODRUČJU OPĆINA GLAMOČ I BOSANSKO GRAHOVO, METODOM POZIVA, ODOBRAVANjU POSTUPKA PREGOVORA DODJELE KONCESIJE I PRIPREMANjU UGOVORA O KONCESIJI
 • ODLUKA O DAVANjU OVLASTI, BROJ: 01-02-4-4/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNjEM USTROJSTVU UPRAVE ZA PITANjA BRANITELjA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE HBŽ
 • ODLUKA O VISINI OSNOVICA ZA OBRAČUN PLAĆA ZA FISKALNU 2022. GODINU
 • ODLUKA O VISINI NOVČANE NAKNADE ZA PREHRANU TIJEKOM RADA - TOPLOGA OBROKA ZA FISKALNU 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENjE RAVNATELjA GIMNAZIJE MARKA MARULIĆA IZ TOMISLAVGRADA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA IMENOVANjE RAVNATELjA GIMNAZIJE MARKA MARULIĆA IZ TOMISLAVGRADA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI GRADSKOG VIJEĆA LIVNO
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-412-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-411-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-410-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-409-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-408-1/21
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU RAVNATELjA ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O PONOVNOM IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA NABAVE USLUGA IZRADE PREOSTALOG DIJELA PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA PERIOD OD 20 GODINA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA RADNE SKUPINE ZA IZRADU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I PLANA ZAŠTITE OD POŽARA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA PRIVREMENOG ŽALBENOG VIJEĆA VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-394-1/21
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA PROMICANjE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNjIH POSLOVA KANTONA 10
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAKU OBRASCA PRIJAVE POREZA NA PROMET NEKRETNINAMA
 • ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
 • FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU