Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Hercegbosanske županije

br. 2/2023 od 10.02.2023.


  • ZAKON O IZVRŠAVANjU PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU (br.2/2023)
  • IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH PRIJENOSA "POTPORA POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I RURALNOM RAZVOJU" UTVRĐENIH PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
  • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE
  • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠAVANjU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKOG ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE ZA 2023. GODINU
  • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠENjU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
  • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKOG ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE ZA 2023. GODINU
  • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
  • ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
  • PRORAČUN HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
  • FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU