Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanske županije / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Hercegbosanske županije

br. 7/2021 od 21.10.2021.


 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SŠ "KUPRES" IZ KUPRESA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU INTERESA ZA IZGRADNjU VJETRO-PARKOVA U CILjU KORIŠTENjA VJETROPOTENCIJALA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI NA PODRUČJU GRADA LIVNA TE OPĆINA GLAMOČ I BOSANSKO GRAHOVO
 • IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH PRIJENOSA "POTPORA POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I RURALNOM RAZVOJU" UTVRĐENIH PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ISPRAVAK PRAVILNIKA O PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA
 • JAVNI OGLAS O POKRETANjU POSTUPKA USKLAĐIVANjA I REGISTRACIJE REDOVA VOŽNjE ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA NA PODRUČJU HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021./2024. GODINU
 • NAPUTAK O NAČINU I OBLIKU PROVOĐENjA ODGOJNO-OBRAZOVNE PODRŠKE I STRUČNOG TRETMANA
 • ODLUKA O VISINE NAKNADE TROŠKOVA PROVJERE POZNAVANjA PROPISA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA REALIZACIJU SREDSTAVA NA POZICIJI 820000, KAPITALNI IZDACI, PLANIRANIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOST I ZA REALIZACIJU SREDSTAVA NA POZICIJI 821310 NABAVA OPREME - UREDSKA, PLANIRANIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH PRIJENOSA "POTPORA POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I RURALNOM RAZVOJU" UTVRĐENIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI PUTEM SUBVENCIJE KAMATE - BROJ 4.
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IMENOVANjE GOSPOĐE MARIJE KARAČIĆ, PROFESORICE NjEMAČKOG JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI I PROFESORICE POVIJESTI, NA DUŽNOST RAVNATELjICE OSNOVNE ŠKOLE FRA MIJE ČUIĆA IZ BUKOVICE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IMENOVANjE GOSPOĐE MILICE SKOČIBUŠIĆ, UČITELjICE HRVATSKOG JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI, NA DUŽNOST RAVNATELjICE OSNOVNE ŠKOLE IVANA MAŽURANIĆA IZ TOMISLAVGRADA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI - BESPLATNI UDžBENICI" UTVRĐENOG PRORAČUNOM HBŽ ZA 2021. GODINU U MINISTARSTVU ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH PRIJENOSA "POTPORA POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I RURALNOM RAZVOJU" UTVRĐENIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA REALIZACIJU SREDSTAVA NA POZICIJI 821000, KAPITALNI IZDACI, PLANIRANIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA REALIZACIJU SREDSTAVA NA POZICIJI 821310, KAPITALNI IZDACI, PLANIRANIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-02-270-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA REALIZACIJU SREDSTAVA NA POZICIJI 821310, KAPITALNI IZDACI, PLANIRANIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-02-270-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA REALIZACIJU SREDSTAVA NA POZICIJI 821310, KAPITALNI IZDACI, PLANIRANIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-02-271-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA REALIZACIJU SREDSTAVA NA POZICIJI 821310, NABAVA OPREME - UREDSKE, PLANIRANIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA REALIZACIJU SREDSTAVA NA POZICIJI 821310, NABAVA OPREME UREDSKA, PLANIRANIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA UTROŠAK KAPITALNIH IZDATAKA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA UTROŠAK KAPITALNIH IZDATAKA ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-02-261-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA UTROŠAK KAPITALNIH IZDATAKA ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-02-287-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA UTROŠAK KAPITALNIH IZDATAKA ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-02-288-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-292-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-299-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-303-1/21
 • ODLUKA O IZDVAJANjU ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA IZ ŠUMSKO-GOSPODARSKOG PODRUČJA "LIVANjSKO"
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNjE ŠKOLE DRVAR
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SŠ "KUPRES" IZ KUPRESA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA SANIRANjE ŠTETE NASTALE USLIJED PRIRODNE NEPOGODE U OPĆINI BOSANSKO GRAHOVO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA ZANIMANjE MEDICINSKI TEHNIČAR I ZDRAVSTVENO - FARMACEUTSKI TEHNIČAR U STRUKOVNIM ŠKOLAMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPISIVANjA JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR RAVNATELjA ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANjA STANICI HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ TEKUĆE POTPORE PRORAČUNA UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU ZA POMOĆ VATROGASNIM POSTROJBAMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-260-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-269-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-269-12/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-293-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-294-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-295-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-296-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-297-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-300-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ:01-02-264-1/21
 • ODLUKA O PONIŠTAVANjU NATJEČAJNE PROCEDURE I RASPISIVANjU JAVNOG NATJEČAJA ZA POPUNU RADNOG MJESTA DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUMARSTVO
 • ODLUKA O PRISTUPANjU PROVOĐENjA POSTUPKA DODJELE KONCESIJE ZA IZGRADNjU VJETRO-PARKOVA U CILjU KORIŠTENjA VJETRO-POTENCIJALA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI NA PODRUČJU GRADA LIVNA TE OPĆINA GLAMOČ I BOSANSKO GRAHOVO
 • ODLUKA O PROCJENI UGROŽENOSTI PODRUČJA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANjE PROJEKATA IZ PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNIH TRANSFERA "POTPORA OPĆINAMA - VODOPRIVREDA" UTVRĐENIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANjE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA, ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
 • ODLUKA O UPORABI UDžBENIKA I PRIRUČNIKA U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA
 • ODLUKA, BROJ: 01-02-298-1/21
 • ODLUKA, BROJ: 01-02-301-1/21
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH PRIJENOSA "POTPORA POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I RURALNOM RAZVOJU" UTVRĐENIH PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU RAVNATELjA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU RAVNATELjA ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU RAVNATELjA ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE