Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Hercegbosanske županije

br. 1/2024 od 23.01.2024.


 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA KORISNIKA PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA KANTONA 10
 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANCIRANjU HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLjE OD 1. SIJEČNjA DO 31. OŽUJKA 2024. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O USVAJANjU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HBŽ ZA 2024. GODINU
 • FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HBŽ ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠENjU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKOG ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE ZA 2024. GODINU
 • FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKOG ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE LIVNO ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠAVANjU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKOG ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O IZVRŠAVANjU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKOG ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA USVAJANjU IZVJEŠĆA O RADU ŽUPANIJSKOG JAVNOG PRAVOBRANITELjSTVA ZA RAZDOBLjE OD 01. SIJEČNjA 2022. GODINE DO 31. PROSINCA 2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-55.2/23
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-57.2/23
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-58.2/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-73-4/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-417-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPISIVANjA JAVNOG OGLASA ZA IZBOR ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE IZ HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-416-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-43-2/23
 • ODLUKA O IZDVAJANjU ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA IZ ŠUMSKO-GOSPODARSKOG PODRUČJA "TOMISLAVGRADSKO"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-414-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA - DJEČJIM VRTIĆIMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-412-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-411-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH PRIJENOSA ZA 2023. GODINU: POTPORE UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOMOVINSKOG RATA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-418-1/23
 • UGOVOR O PRODUŽENjU KORIŠTENjA I ZAKUPU POSLOVNE ZGRADE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-427-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-426-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-428-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRIČUVE, BROJ: 01-02-431-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRIČUVE, BROJ: 01-02-430-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRIČUVE, BROJ: 01-02-429-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU KAPITALNE POTPORE OSNOVNOJ GLAZBENOJ ŠKOLI "TOMISLAVGRAD" S PODRUČJA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-435-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-434-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-433-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-432-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA - POTPORA NIŽIM RAZINAMA VLASTI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA POZICIJU "POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA"
 • ODLUKA O VRŠENjU POPISA KOD KORISNIKA PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU, BROJ: 01-02-32-3/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-449-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-448-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRIČUVE, BROJ: 01-02-447-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRIČUVE, BROJ: 01-02-446-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRIČUVE, BROJ: 01-02-445-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRIČUVE, BROJ: 01-02-444-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-441-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-440-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-439-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH PRIJENOSA "POTPORA POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I RURALNOM RAZVOJU" UTVRĐENIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA, BROJ: 01-02-122-4/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA TRANSFERA FINANCIJSKIH SREDSTAVA "OBRAZOVANjE OD ZNAČAJA ZA ŽUPANIJU" ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZDVAJANjU ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA IZ ŠUMSKO-GOSPODARSKOG PODRUČJA "TOMISLAVGRADSKO"
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IMENOVANjE RAVNATELjA DOMA ZDRAVLjA DRVAR
 • ODLUKA O PRISTUPANjU PROVOĐENjA POSTUPKA DODJELE KONCESIJE ZA IZGRADNjU FOTONAPONSKE SOLARNE ELEKTRANE U OPĆINI BOSANSKO GRAHOVO, UKUPNE SNAGE 18X4,25 MW
 • ODLUKA O PRIHVAĆANjU IZVJEŠĆA POVJERENSTVA ZA KONCESIJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG OTVARANjA I ISPITIVANjA PONUDA U PREDMETU DAVANjA KONCESIJE ZA IZGRADNjU FOTONAPONSKE SOLARNE ELEKTRANE UKUPNE SNAGE 92.5 MW U CILjU KORIŠTENjA SOLARNOG POTENCIJALA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PODRUČJU OPĆINE TOMISLAVGRAD LOKACIJA ORLOVAC, ODOBRAVANjU POSTUPKA PREGOVORA DODJELE KONCESIJE I PRIPREMANjA UGOVORA O KONCESIJI
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SVRHU REALIZACIJE PROJEKTA SREDNjE STRUKOVNE ŠKOLE TOMISLAVGRAD "ČISTOĆA JE POLA ZDRAVLjA"
 • ODLUKA, BROJ: 01-02-46O-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-459-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-458-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-457-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-456-1/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-455-1/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IMENOVANjE RAVNATELjICE DOMA ZDRAVLjA KUPRES
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH PRIJENOSA ZA 2023. GODINU, BROJ: 01-02-4-2/23
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH PRIJENOSA ZA 2023. GODINU, BROJ: 01-02-5-2/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU DARA ZA BLAGDANE (BOŽIĆNICA) KORISNICIMA PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O ISPLATI NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVU VLADE, BROJ: 01-02-14-7/23
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA KUPRES
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA KUPRES
 • RJEŠENjE O ISPLATI NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVU VLADE, BROJ: 01-02-18-3/23
 • RJEŠENjE O ISPLATI NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVU VLADE, BROJ: 01-02-14-8/23
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENIH ČLANOVA POVJERENSTVA ZA KONCESIJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA KONCESIJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE, BROJ: 01-02-212-5/23
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA PRIVREMENOG ŽALBENOG VIJEĆA VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZMJENA PLANA INVESTIRANjA DODIJELjENIH SREDSTAVA POTPORE IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-421-1/23
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU INFORMACIJE U VEZI S NAMJENSKIM UTROŠKOM SREDSTAVA POTPORE PO UGOVORU O DODJELI POTPORE IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BIH, BROJ: 09-11-6-2-4359-U-KA10/22 OD 10 LIPNjA 2022.GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-464-1/23
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NORMI NEPOSREDNO ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PO NASTAVNIM PREDMETIMA I NAČINU UTVRĐIVANjA BROJA IZVRŠITELjA NA ODGOJNO-OBRAZOVNIM POSLOVIMA U OSNOVNOJ ŠKOLI
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODGOJU I OBRAZOVANjU DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
 • IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH PRIJENOSA "POTPORA POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I RURALNOM RAZVOJU" UTVRĐENIH PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U SVEZI KORIŠTENjA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSIGURANIH OSOBA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • PRESUDA, BROJ: U-48/22
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE