Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Hercegbosanske županije

br. 5/2021 od 26.07.2021.


 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠĆA O IZVRŠENjU REBALANSA PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLjE OD 01. SIJEČNjA 2020. GODINE DO 31. PROSINCA 2020. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-23.2/21
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-26/21
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-21.2/21
 • UREDBA O NOVČANOJ EGZISTENCIJALNOJ NAKNADI RAZVOJAČENIM BRANITELjIMA DOMOVINSKOG RATA
 • ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA S POZICIJE "IZVRŠENjE SUDSKIH PRESUDA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA ŽUPANIJSKU BOLNICU U LIVNU I DOM ZDRAVLjA TOMISLAVGRAD"
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-114-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA FRANjEVAČKOM MUZEJU I GALERIJI GORICA LIVNO I FRANjEVAČKOM MUZEJU "FRA JOZO KRIŽIĆ" TOMISLAVGRAD ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-112-1/21
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "POTPORA STIPENDIRANjA STUDENATA" UTVRĐENOG PRORAČUNOM HBŽ ZA 2021. GODINU U MINISTARSTVU ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA "SUBVENCIJE ZA VETERINARSTVO " UTVRĐENIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA REALIZACIJU SREDSTAVA NA POZICIJI 821000, KAPITALNI IZDACI, PLANIRANIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU OVLASTI MINISTRU PRAVOSUĐA I UPRAVE ZA OTVARANjE I VOĐENjE SLUŽBENIH NALOGA MINISTARSTVA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-120-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-119-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-127-1/21
 • ODLUKA O OSNIVANjU RADNOG TIJELA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-137-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-138-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU KAPITALNIH POTPORA OSNOVNIM ŠKOLAMA S PODRUČJA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI MINISTARSTVU FINANCIJA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA REALIZACIJU SREDSTAVA U SVRHU NABAVE RAČUNALNE OPREME ZA POTREBE MINISTARSTVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANjE POTPORE NIŽIM RAZINAMA VLASTI PRIJEVOZA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA, ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU MATERIJALNO-FINANCIJSKOGA POSLOVANjA ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA UPOŠLjAVANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O PROVEDBI PROGRAMA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI PUTEM SUBVENCIJE KAMATE U 2021. GODINI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA TRANSFERA FINANCIJSKIH SREDSTAVA "OBRAZOVANjE OD ZNAČAJA ZA ŽUPANIJU" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANjA, SANACIJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH CESTA U 2021. GODINI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPISIVANjA JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR RAVNATELjA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLjE 2022-2024
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM POTICAJA GOSPODARSTVU (OBRTNIŠTVU I MALOM I SREDNjEM PODUZETNIŠTVU) U CILjU UBLAŽAVANjA ŠTETE UZROKOVANE PANDEMIJOM KORONA VIRUSA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-167-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH PRIJENOSA ZA 2021. GODINU: KAPITALNE POTPORE POJEDINCIMA-BRANITELjIMA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH PRIJENOSA ZA 2021. GODINU: POTPORE UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOMOVINSKOG RATA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH PRIJENOSA ZA 2021. GODINU: IZDATCI ZA VOJNE INVALIDE, RANjENE BRANITELjE I OBITELjI POGINULIH BRANITELjA I EGZISTENCIJALNA NOVČANA NAKNADA RAZVOJAČENIM BRANITELjIMA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNjEM USTROJSTVU I NAČINU RADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLjE 2022.-2024. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA REALIZACIJU SREDSTAVA NA POZICIJI 821000 KAPITALNI IZDACI, PLANIRANIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-128-1/21
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU BLIŽIH KRITERIJA ZA IZBOR RAVNATELjA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-162-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-163-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU ODOBRENjA ZA PROVOĐENjE JAVNE NABAVKE USLUGA IZRADE PREOSTALOG DIJELA PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 20 GODINA
 • ODLUKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE GOSPODARSKIH LOVIŠTA NA KONCESIJU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-150-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-149-1/21
 • ODLUKA O TRANSFERU SREDSTAVA OBRTNIČKOJ KOMORI HBŽ ZA RAZDOBLjE 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA UTROŠAK KAPITALNIH IZDATAKA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI MINISTARSTVA VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE U SASTAVU MINISTARSKIH KONFERENCIJA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-178-1/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANCIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-177-1/21
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA NABAVKE USLUGA IZRADE PREOSTALOG DIJELA PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA PERIOD OD 20 GODINA
 • RJEŠENjE O ISPLATI NAKNADE ZA RAD
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU RAVNATELjA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU RAVNATELjA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA PRIVREMENOG ŽALBENOG VIJEĆA VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE "DR. FRA MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE "DR. FRA MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA LIVNO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA LIVNO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA TOMISLAVGRAD
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA TOMISLAVGRAD
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA KUPRES
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA KUPRES.
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA GLAMOČ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA GLAMOČ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA DRVAR
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA DRVAR
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI NA DAN 2.6.2021. GODINE S NAREDBOM I PREPORUKOM KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-180-1/21
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-181-1/21
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-168-1/21
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-164-1/21
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-165-1/21
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-166-1/21
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-154-1/21
 • ZAKLjUČAK, O USVAJANjU INFORMACIJE U VEZI S PROVEDBOM UGOVORA BR. 09-11-6-2-5109-UK-10/20 OD 30. SRPNjA 2020. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-143-1/21
 • REGISTAR PRORAČUNSKIH KORISNIKA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
 • PRAVILNIK O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVE I TRAJANjU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021/2022.
 • PRAVILNIK O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVE I TRAJANjU ODMORA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021/2022.
 • PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U RAZREDNOM ODJELU U SREDNjIM ŠKOLAMA
 • PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U RAZREDNOM ODJELU U OSNOVNOJ ŠKOLI
 • ODLUKA O POPISU ODOBRENIH UDžBENIKA I PRIRUČNIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU U ŠKOLSKOJ GODINI 2021/2022.
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA PROMICANjE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNjIH POSLOVA KANTONA 10
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU PROVEDBE OSPOSOBLjAVANjA GRAĐANA ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH FRANSFERA "SUBVENCIJE ZA VETERINARSTVO" UTVRĐENIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA POLAGANjE STRUČNOG UPRAVNOG ISPITA NAMJEŠTENIKA I VJEŽBENIKA SREDNjE ŠKOLSKE SPREME
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA POLAGANjE STRUČNOG UPRAVNOG ISPITA NAMJEŠTENIKA I VJEŽBENIKA VIŠE ŠKOLSKE SPREME
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU MRTVOZORNIKA ZA PODRUČJE OPĆINE LIVNO