Zastava Srbije

#SAVJETOVANJE

Radni odnosi u Federaciji Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na postupanje inspekcije rada i dopune Zakona o radu


Datum i vrijeme održavanja savjetovanja:

23. maj (četvrtak) 2024. godine
Registracija učesnika savjetovanja od 9:00h
Početak savjetovanja od 9:40h

Prijavite se

Opis savjetovanja:

Kompanija Paragraf Lex organizuje savjetovanje sa ciljem da se polaznicima daju konkretne smjernice koje se tiču praktične primjene svih relevantnih propisa iz oblasti radnih odnosa.

Akcenat će biti na tumačenju propisa, a uz to će biti predstavljena praksa inspekcije rada u svakodnevnom postupanju. Kroz stvarne primjere i rješenja iz prakse učesnicima će biti razjašnjene sve nedoumice sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Na savjetovanju ćete saznati kako najbolje da se pripremite za inspekcijski nadzor, kako da ispravno provedete proceduru prijema u radni odnos, a biće riječi i o zapošljavanju studenata i stranih radnika, kao i o drugim povezanim temama.

Edukatori na našem savjetovanju su eminentni stručnjaci iz oblasti radnih odnosa, sa dugogodišnjim stažom u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, odnosno Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Teme savjetovanja:

 • Inspekcijski nadzor,
 • Pripreme poslodavaca za inspekcijski nadzor,
 • Pravilnik o radu,
 • Evidencije kod poslodavca,
 • Personalni dosijei,
 • Ugovor o radu,
 • Plan korištenja godišnjih odmora,
 • Ostvarivanje prava na godišnji odmor,
 • Primjena kolektivnih ugovora i pravilnika o radu,
 • Prijem u javni sektor,
 • Prestanak radnog odnosa,
 • Radni staž i staž osiguranja,
 • Penzijski staž, poseban staž i beneficirani staž,
 • Pravo radnika izabranih i imenovanih na javne funkcije,
 • Zapošljavanje stranaca,
 • Zakon o dopunama Zakona o radu u pogledu rada studenata...

Predavači:

ekspert iz oblasti radnih odnosa
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

inspektor za radne odnose
Federalna uprava za inspekcijske poslove

Zašto da dođete na Paragrafovo savjetovanje?

Savjetovanje će vam pomoći da steknete neophodna i proširite postojeća znanja iz oblasti radnih odnosa putem neposredne interakcije sa predavačima - praktičarima sa dugogodišnjim iskustvom.

Kome je savjetovanje namijenjeno?

Savjetovanje je namijenjeno svim pravnicima koji rade u oblasti radnih odnosa, i to u pravnim službama privrednih društava, ali i javnim institucijama, te advokatima, menadžerima ljudskih resursa, direktorima privrednih društava i rukovodiocima javnih institucija, kao i svim drugim zainteresovanim licima koja se u praksi bave radnim odnosima.

Kotizacija savjetovanja obuhvata:

Cjenovnik

* Na navedene iznose se obračunava PDV u iznosu od 17%

PRETPLATNIK na pravnu bazu Paragraf Lex


130KM

NEPRETPLATNIK


150KM


FORMULAR ZA PRIJAVU

Podaci o subjektu

Poslovno ime *
JIB *
Kontakt osoba *
Poštanski broj *
Mjesto *
Ulica i broj *
E-mail *
Telefon *
Fax

Podaci o učesniku

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "+ Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa i telefon