BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

PRAVILNIK O VRSTAMA MJERILA ZA KOJA JE OBAVEZNA VERIFIKACIJA

("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se vrste mjerila za koja je obavezna verifikacija i vremenski intervali njihove periodične verifikacije kada se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbjednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbjednosti saobraćaja, prometa robe i usluga i provjere pretpakovanih proizvoda.

Član 2

Spisak mjerila za koja je obavezna verifikacija, kao i vremenski intervali njihove periodične verifikacije, nalazi se u Prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 3

Prilikom verifikacije mjerila obavezno se upotrebljavaju kalibrisani etaloni, odnosno certifikovani referentni materijali.

Član 4

Mjerila koja su verifikovana do dana stupanja na snagu ovog pravilnika smatraju se verifikovanim do dana isteka važenja republičkog žiga ili uvjerenja o verifikaciji mjerila.

Član 5

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrstama mjerila za koja je obavezna verifikacija i vremenski intervali njihove periodične verifikacije ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 61/14).

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje