PRAVILNIK O VRSTAMA MJERILA ZA KOJA JE OBAVEZNA VERIFIKACIJA

("Sl. glasnik RS", br. 98/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se vrste mjerila za koja je obavezna verifikacija i vremenski intervali njihove periodične verifikacije kada se koriste u oblasti zaštite zdravlja i života ljudi i životinja, zaštite životne sredine i prirodnih resursa, opšte bezbjednosti, kontrole i bezbjednosti saobraćaja, prometa robe i usluga i zaštite potrošača i provjere pretpakovanih proizvoda i boca kao mjernih posuda.

Član 2

Spisak mjerila za koja je obavezna verifikacija i vremenski intervali njihove periodične verifikacije nalazi se u Prilogu ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 3

Vremenski interval periodične verifikacije (rok verifikacije) počinje od datuma kada je izvršena prva verifikacija, odnosno od datuma kada je završen postupak verifikacije.

Član 4

Za verifikaciju mjerila iz člana 2. ovog pravilnika upotrebljavaju se kalibrisani etaloni, odnosno certifikovani referentni materijali sa međunarodno priznatom sljedivošću.

Član 5

Mjerila koja su verifikovana do dana stupanja na snagu ovog pravilnika smatraju se verifikovanim do dana isteka važenja republičkog žiga ili uvjerenja, odnosno certifikata o verifikaciji mjerila.

Član 6

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrstama mjerila za koja je obavezna verifikacija ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 129/20).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje