PRAVILNIK O OBLASTIMA OBRAZOVANjA

("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se oblasti obrazovanja i niži nivoi klasifikacija oblasti obrazovanja.

Član 2

(1) Oblasti obrazovanja su:

1) vaspitanje i obrazovanje,

2) umjetnost i humanističke nauke,

3) društvene nauke, poslovanje i administracija i pravo,

4) prirodne nauke i matematika,

5) inženjerstvo, tehnologija i građevinarstvo,

6) poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo i veterinarska medicina,

7) zdravlje i zaštita zdravlja i

8) usluge.

(2) Oblasti obrazovanja usklađene su sa prvim nivoom međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja.

Član 3

(1) Niži klasifikacioni nivoi oblasti obrazovanja su:

1) polja obrazovanja i

2) discipline obrazovanja.

(2) Polja obrazovanja i discipline obrazovanja u najvećoj mjeri usklađeni su sa drugim i trećim nivoom navedene klasifikacije.

Član 4

Nomenklatura polja obrazovanja i disciplina obrazovanja iz člana 3. ovog pravilnika navedene su u tabeli koja se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegovsastavni dio.

Član 5

Uže oblasti obrazovanja u okviru discipline obrazovanja utvrđene ovim pravilnikom definišu se opštim aktom visokoškolske ustanove.

Član 6

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o oblastima obrazovanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 70/14 i 104/17).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje