BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA U FORMI I ROKOVIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA BANAKA O EFEKTIMA REALIZACIJE POSEBNIH MJERA PODUZETIH ZA UBLAŽAVANjE POSLjEDICA UZROKOVANIH OBOLjENjEM "COVID-19"

("Sl. novine FBiH", br. 25/2020)

Član 1

(1) Ovom odlukom se određuju forma i rokovi za dostavu izvještaja banke iz člana 10. stav (2) Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/20 - u daljem tekstu: Odluka).

(2) Banke su obavezne da dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) izvještaje o primjeni i efektima realizacije posebnih mjera iz Odluke, i to:

a) Pregled privremenih moratorija i posebnih mjera - Obrazac PM-1;

b) Raspoređivanje izloženosti u nivoe kreditnog rizika - Obrazac PM-2.

(3) Obrazac PM-1 iz stava (2) tačka a) ovog člana, banke dostavljaju Agenciji dekadno, počev od 10.04.2020. godine, sa stanjem na posljednji dan dekade, u roku od pet dana nakon isteka posljednjeg dana dekade.

(4) Obrazac PM-2 iz stava (2) tačka b) ovog člana, banke dostavljaju Agenciji mjesečno, počev od 30.04.2020. godine, u roku od 15 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca.

(5) Forma obrazaca iz stava (2) ovog člana je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja i ista će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje