BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O ZABRANI KRETANjA GRAĐANA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH OD 18.00 DO 5.00 SATI

1. Naređuje se zabrana kretanja građana na području Federacije BiH od 18,00 do 5,00 sati.

2. Iz tačke 1. ove naredbe izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.

3. Realizacija ove naredbe izvršit će se shodno kantonalnim propisima o javnom redu i miru.

4. Za provođenje ove naredbe odgovorni su Federalni ministar i kantonalni ministri unutrašnjih polova.

5. Zadužuju se ministri iz tačke 4. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

6. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 22.03.2020. godine od 18,00 sati.