BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PROGLAŠENjU EPIDEMIJE COVID-19 NA PODRUČJU BRČKO DISTRKTA BIH

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 30/2020)

Član 1

Proglašava se epidemija COVID-19 za ugroženo područje teritoriju Brčko distrikta BiH.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".