Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NAREDBA O ZABRANI OKUPLjANjA I ZAJEDNIČKOG KRETANjA

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 15/2020)

Član 1

(1) Ovom naredbom zabranjuje se okupljanje i zajedničko kretanje tri ili više osoba na javnim mjestima, i otvorenim i zatvorenim javnim površinama.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, dozvoljeno je okupljanje i zajedničko kretanje tri ili više osoba samo ukoliko je neophodno da osobe izvrše službenu dužnost ili bilo koju radnju koju su u skladu s propisima obavezni izvršiti, kao i radnju koju izvršavaju s članovima uže porodice.

Član 2

(1) Javno mjesto u smislu ove naredbe su ulice, trgovi, putevi, izletišta, pristaništa, čekaonice, ugostiteljske, trgovačke i zanatske radnje, sredstva i objekti javnog prevoza, sportski stadioni, igrališta, dvorane i izložbene prostorije, poslovni objekti fizičkih i pravnih lica, vjerski objekti, groblja i mezarja, zemljišta, vanjski dijelovi kuća i stanova u stambenim zgradama ukoliko su dostupni vidiku s javnog mjesta.

(2) Članovi uže porodice u smislu ove naredbe smatraju se osobama s kojima žive u zajedničkom domaćinstvu.

Član 3

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".