BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PROPISIVANjU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU

("Sl. glasnik BiH", br. 57/2020 i 58/2020)

Član 1

(Predmet Odluke)

Ovom odlukom propisuju se dodatni uslovi za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu zbog sprečavanja i suzbijanja širenja virusa SARS-COV-2.

Član 2

(Uslovi za ulazak)

Stranci koji ispunjavaju uslove za ulazak u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, mogu ući u Bosnu i Hercegovinu uz predočenje negativnog nalaza RSR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prelaz Bosne i Hercegovine.

Član 3

(Ulazak u Bosnu i Hercegovinu bez predočenja negativnog testa na virus SARS-COV-2)

(1) Bez predočenja negativnog testa ia virus SARS-COV-2 u Bosnu i Hercegovinu mogu ući:

a) državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja,

b) posada i kabinsko osoblje aviona čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina,

c) vozači i suvozači teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u drumskom saobraćaju uz uslov da njihov boravak u Bosni i Hercegovini ne traje duže od 12 sati,

d) posada teretnih vozova i brodova u međunarodnom saobraćaju,

e) diplomatsko-konzularno osoblje i osoblje međunarodnih organizacija pri vršenju njihovih službenih dužnosti, a koje prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu mora posjedovati i predočiti odgovarajući važeći pasoš,

f) službe i tipovi civilne zaštite kada je njihov ulazak u Bosnu i Hercegovinu hitan i neodložan,

g) pripadnici vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir i pripadnici Štaba NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,

h) čelnici država i vlada i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak iz Bosne i Hercegovine najavljen Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa Bosne i Hercegovine,

i) stranci koji tranzitiraju preko teritorije Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine,

j) maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

Član 4

(Obaveza poštivanja uputstava i naredbi)

Stranci iz čl. 2. i 3. ove odluke obavezni su da se pridržavaju i da poštuju sva uputstva i naredbe nadležnih organa Bosne i Hercegovine, epidemioloških i zdravstvenih službi.

Član 5

(Prestanak važenja ranije odluke)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranada u Bosnu i Hercegovinu ("Službeni glasnik BiH", br. 18/20, 20/20, 27/20, 29/20, 32/20, 34/20 i 44/20).

Član 6

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se od 12.09.2020. godine u 06,00 sati.

Samostalni član Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu

("Sl. glasnik BiH", br. 58/2020)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".