BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PROPISIVANjU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU

("Sl. glasnik BiH", br. 18/2020, 20/2020, 27/2020 i 29/2020)

Član 1

(Predmet Odluke)

(1) Ovom odlukom propisuju se dodatni uslovi za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koji se odnose na;

a) zabranu ulaska stranaca koji dolaze sa određenih područja sa intenzivnom transmisijom korona virusa;

b) posjedovanje određene vrste putne isprave.

c) od mjera iz tačke b) ovog stava izuzeti su državljani Republike Hrvatske koji tranzitiraju kroz neumski koridor.

(2) Mjere iz stava (1) ovog člana se propisuju radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti, odnosno korona virusa - COVID - 19.

Član 2

(Zabrana ulaska)

(1) Privremeno se zabranjuje ulazak stranim državljanima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu.

(2) Stranac može ući u Bosnu i Hercegovinu isključivo sa važećim pasošem.

(3) Ove mjere se ne odnose na vozače i suvozače teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u drumskom saobraćaju, kao i posade i kabinskog osoblja vazduhoplova čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina. U slučaju međunarodnog tranzita prevoza robe drumskim putem, boravak posade teretnog vozila u Bosni i Hrecegovini se ograničava na najviše 12 sati.

(4) Odluka se ne primjenjuje na diplomatsko-konzularno osoblje akreditirano (rezidentno) u Bosni i Hercegovini, uz napomenu da je isto obavezno pridržavati se i poštivati sva uputstva i naredbe nadležnih organa Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi). Pri ulasku na teritoriju Bosne i Hercegovine, pored diplomatske iskaznice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (tip "D", "MO", "K", "S", "PO", "PK" "PP"), potrebno je posjedovati i predočiti odgovarajući važeći pasoš.

(5) Odluka se ne primjenjuje na:

a) zdravstvene radnike koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu radi angažmana u struci,

b) osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje,

c) prekogranične radnike,

d) službe i timove Civilne zaštite,

e) pripadnike vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir i pripadnika Štaba NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,

f) strance koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini,

g) vozače i pratioce u slučajevima prenosa posmrtnih ostataka,

h) posade teretnih vozova i brodova u međunarodnom saobraćaju,

i) čelnike država i članove njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak najavljen Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa Bosne i Hercegovine,

j) tranzit stranaca radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine,

k) Strance koji imaju iosebnu dozvolu za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu izdanu od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine,

l) na državljane susjednih država koji u Bosnu i Hercegovinu ulaze radi obavljanja poljoprivrednih radova i imaju poljoprivredno zemljište u Bosni i Hercegovini, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu.

(6) Lica navedena u stavu (5) ovog člana, obavezna su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Član 3

(Odbijanje ulaska na teritoriju Bosne i Hercegovine)

Strancu kojem se zabranjuje ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine u skladu sa članom (2) ove odluke, na zahtjev stranca, Granična policija Bosne i Hercegovine izdaje rješenje o odbijanju ulaska u skladu sa Zakonom o strancima.

Član 4

(Realizacija Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da o realizaciji ove odluke obavijesti diplomatsko konzularna predstavništva država iz člana 2. stav (1) ove Odluke.

Član 5

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Član 6

(Vrijeme primjene)

Nakon prestanka razloga za propisivanje dodatnih uslova, Savjet ministara Bosne i Hercegovine donijet će odluku o ukidanju zabrane.