BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PRIVREMENOM PREKIDU IZDAVANjA VIZA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. glasnik BiH", br. 20/2020)

Član 1

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom virusa COVID-19 u Bosni i Hercegovini privremeno se obustavlja izdavanje viza (viza C i viza D) u svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u svijetu.

Član 2

Izuzetno od odredbe iz člana 1. ove Odluke, viza će se izdati u naročito opravdanim slučajevima kada je to od interesa za zaštitu bezbjednosti Bosne i Hercegovine, javnog poretka, javnog reda i mira ili javnog zdravlja, ili drugih razloga koji proističu iz međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

Član 3

Viza iz člana 2. Ove Odluke može se izdati isključivo uz prethodnu pisanu saglasnost Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se dok traje stanje prirodne i druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine izazvane korona virusom (COVID-19) i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".