BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PRIVREMENOM PREKIDU IZDAVANjA VIZA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. glasnik BiH", br. 20/2020 i 49/2020)

Član 1

(1) Zbog vanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom virusa COVID-19 u Bosni i Hercegovini privremeno se obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje viza tipa C u svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u svijetu.

(2) Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine u svijetu nastavljaju zaprimanje zahtjeva za izdavanje viza tipa D u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima Bosne i Hercegovine.

Član 2

Obustava zaprimanja zahtjeva iz člana 1. stav (1) ove Odluke ne odnosi se na sljedeće kategorije lica:

a) zdravstvene radnike koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu radi angažmana u struci,

b) osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje, pod uslovom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini,

c) stranca koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine,

d) maloljetne strance čiji je barem jedan roditelj ili staratelj državljanin Bosne i Hercegovine,

e) diplomate i drugo osoblje koji su angažovani u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, misijama i međunarodnim organizacijama akreditovanom u Bosni i Hercegovini,

f) službe i timove civilne zaštite,

g) pripadnike vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir i pripadnika Štaba NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,

h) strance koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, a za ulazak im je potrebna viza,

i) vozače i pratioce u slučajevima prenosa posmrtnih ostataka,

j) posade teretnih vozova i brodova u međunarodnom saobraćaju,

k) čelnike država i članove njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak najavljen Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine diplomatskim putem ili pugem protokola nadležnog organa Bosne i Hercegovine,

l) strance koji imaju posebnu dozvolu za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu izdanu od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine,

m) strance koji u Bosnu i Hercegovinu ulaze zbog poslovnih obaveza,

n) vozače i suvozače teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u drumskom saobraćaju, kao i posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina,

o) strance članove uže porodice (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) umrle osobe, koji radi prisustva ukopu umrle osobe žele boraviti u Bosni i Hercegovini,

p) strance koje tranzitiraju kroz Bosnu i Hercegovinu radi povratka u zemlju uobičajenog boravka.

Član 3

(1) Izuzetno od odredbe člana 1. stav (1) ove Odluke, zahtjev za izdavanje vize zaprimiti će se i u opravdanim slučajevima kada je to od interesa za Bosnu i Hercegovinu, njen javni poredak, javni red i mir ili zdravlje građana ili iz drugih razloga koji proističu iz međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

(2) Viza iz stava (1) ovog člana može se izdati isključivo uz prethodnu pisanu saglasnost Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine.

(3) Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine najaviti će pismenim putem nadležnim organima Bosne i Hercegovine ulazak lica kojima je viza izdata u skladu sa odredbama st. (1) i (2) ovog člana.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se dok traje stanje prirodne i druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine izazvane korona virusom (COVID-19) i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".