ODLUKA O PRESTANKU VAŽENjA STANjA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. novine BiH", br. 65/2023)

Član 1

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom prestaje da važi Odluka o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 18/20).

Član 2

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".