Zastava Srbije

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA VAUČERA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA: Rok za korištenje turističkih vaučera u RS produžen do 30. juna 2021. godine

31.12.2020.


Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020) stupila je na snagu.

Vlada Republike Srpske usvojila je na 102. sjednici Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima, kojom se vrše izmjene i dopune osnovnog teksta Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima na način da se produžava vremenski period u kojem građani mogu koristiti vaučere u ugostiteljskim objektima za smještaj u Republici Srpskoj.

Navedenom izmjenom građani turističke vaučere mogu koristiti do 30. juna 2021. godine, a građani koji su u 2020. godini iskoristili turistički vaučer mogu ostvariti pravo na korištenje turističkog vaučera i u 2021. godini. Ugostitelji i turističke agencije koji su na dan stupanja na snagu ove uredbe upisani u evidenciju objekata i agencija u kojima je moguće koristiti turističke vaučere, nastavljaju sa učešćem u realizaciji šeme dodjele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima korištenjem turističkih vaučera.

Podsjećamo, projekat turističkih vaučera započeo je 15. juna 2020. godine i do danas je građanima Republike Srpske izdato više od 25.000 turističkih vaučera. Pravo na dodjelu turističkog vaučera u vrijednosti od 100,00 KM ostvaruju svi punoljetni građani Republike Srpske, a jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo trgovine i turizma RS, 30.12.2020.

Naslov: Redakcija