Zastava Srbije

U PRIPREMI ZAKON O SPREČAVANJU FEMICIDA U RS

31.08.2023.


Ministarstvo porodice, omladine i sporta kontinuirao realizuje sve aktivnosti u vezi sa nasiljem u porodici i zakonskim regulisanjem ove oblasti, te je u skladu s tim započelo i aktivnosti na izradi novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, s primarnim ciljem da se stepen zaštite žrtve podigne na viši nivo. Republika Srpska, kada je riječ o ovoj oblasti, ima izuzetno dobre zakone, među najboljima u regionu, po ocjeni stručnjaka.

U skladu s tim prate se sva dešavanja u ovoj oblasti i pravovremeno se reaguje, te je Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 17.8.2023. godine donijela odluku da se pristupi izradi Zakona o sprečavanju femicida. U skladu sa Odlukom Vlade, ministar porodice, omladine i sporta formirala je Radnu grupu za izradu Zakona o sprečavanju femicida, koja je već održala jedan sastanak 24.8.2023. godine.

To je još jedan dokaz da institucije Republike Srpske pravovremeno reaguju na pojave u društvu i čine sve kako bismo zakonskim propisima nasilnicima spremnim da oduzmu nečiji život poručili da Republika Srpska ima nultu toleranciju prema nasilju i da će tako biti i ubuduće.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS, 28.08.2023.

Naslov: Redakcija