Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS

31.08.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 85. sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Ovim zakonom uređuje se zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kao i pravo na pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, koje se ostvaruje u sudskom postupku na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Nakon detaljne analize, koju je sprovelo Ministarstvo pravde, jedan od uzroka predugog trajanja sudskih postupaka je neefikasnost vođenja postupka, te veliki broj zaostalih predmeta. Činjenica je da u BiH ne postoji posebno pravno sredstvo kojim bi se osigurala zaštita prava na suđenje u razumnom roku, te da se dužina trajanja postupka može osporavati samo podnošenjem apelacije Ustavnom sudu BiH.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o Gradu Derventa, kojim se uređuje područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Derventa.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

Budući da Opština Derventa ispunjava sve zakonom propisane uslove za dodjelu statusa grada, neophodno je da se istovremeno sa Nacrtom Zakona o Gradu Derventa utvrdi i Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projektnih aktivnosti nove faze Projekta oporavka od poplava u Republici Srpskoj - Stambeno zbrinjavanje na području Republike Srpske, zaključno sa 01.06.2020. godine. Ovaj projekat usmjeren je na trajno stambeno zbrinjavanje domaćinstava čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima 2014. godine, te njihovo ekonomsko osnaživanje.

Vrijednost Projekta za Republiku Srpsku iznosi do 15,53 miliona KM, a do sada je utrošeno ukupno 11,1 milion KM. U okviru projektu do maja je izgrađeno 158 stambenih objekata, 29 objekata je u fazi izgradnje, dok je za 13 zaključen ugovor sa izvođačima, a tri su u pripremnoj fazi. Završena je sanacija 402 objekta, za tri je u toku, a još sedam je u pripremnoj fazi.

U okviru komponente ekonomsko osnaživanje uključeno je 120 korisnika podrške u oblasti poljoprivrede i registrovana su tri nova biznisa.

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju izazvanu virusom korona, UNDP razmatra mogućnost da Evropskoj uniji predloži produžetak trajanja projekta do 30.06.2021. godine.

Projekat oporavka od poplava se u većem dijelu finansira donatorskim sredstvima Evropske unije, u iznosu 13,3 miliona KM, dok je Vlada Republike Srpske obezbijedila 1.450.000 KM. Preostali iznos od 780.000 KM obezbijediće jedinice lokalne samouprave uključene u Projekat.

Nosilac projektnih aktivnosti na području Republike Srpske je UNDP u BiH u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM). Za potrebe upravljanja Projektom formiran je Projekti odbor koji čine predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva finansija Republike Srpske, UNDP i Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o kapitalnim ulaganjima i sredstvima za kapitalne investicije JZU Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" i zahtjevu za podršku i dodjelu sredstava za kapitalne investicije za realizaciju projekta "Banjsko rekreativni centar Srpske Toplice".

Vlada Republike Srpske prihvatila je sufinansiranje navedenog projekta u iznosu od 10.000.000 KM.

Ukupna vrijednost investicije je 25.150.000 KM, a Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju će iz vlastitih sredstava obezbijediti 15.150.000 KM.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo finansija da u budžetu Republike Srpske za 2021. i 2022. godinu, na poziciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, obezbijedi finansijska sredstva za sufinansiranje navedenog projekta.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za finansiranje projekata iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije, u iznosu od 465.000 KM.

Navedena sredstva biće utrošena za projekte "Završetak izgradnje i vanjsko opremanje Vatrogasnog doma u opštini Ribnik", "Završetak rekonstrukcije dječijeg vrtića u opštini Ribnik", "Opremanje ambulante porodične medicine u Slatini", i "Završetak projekta vodosnabdijevanja mjesne zajednice Plana i Bijela Rudina u opštini Bileća".

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o odobravanju sredstava za finansiranje projekata iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije, u iznosu od 500.000 KM za finansiranje projekata "Završetak izgradnje i unutrašnje opremanje pozorišta u Istočnom Novom Sarajevu".

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o načinu utroška sredstava za predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu u 2020. godini u Republici Srpskoj.

Program za djecu u godini pred polazak u školu u Republici Srpskoj organizuje se za svako dijete, u godini pred polazak u školu, koje nije obuhvaćeno nekim oblikom institucionalnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja u trajanju od najmanje tri mjeseca.

Od 2011. godine ovaj program se, u periodu od marta do kraja maja, ostva­ruje prvenstveno u predškolskim ustanovama ili osnovnim školama gdje nije moguće osnivanje i funkcionisanje pred­škol­skih usta­no­va i to na osnovu prijedloga koji utvrdi Vlada, u skladu sa obezbijeđenim sredstvima u Budžetu Republike Srpske i drugim izvorima finansiranja. Od 2011. do ove godine, na osnovu obezbijeđenih sredstava u iznosu od 2.890.458 KM, kroz ovaj program je prošlo 37.629 djece uključenih u 1.628 vaspitnih grupa.

Ove godine program je realizovan u 40 predškolskih ustanova, i to u 37 javnih, te u tri privatne predškolske ustanove. Pored predškolskih ustanova, realizacija programa je započeta i u 78 osnovnih škola.

Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za realizaciju Programa za djecu u godini pred polazak u školu za iduću godinu kako bi se obezbijedio veći institucionalni obuhvat djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period 01.01-30.09.2020. godine, u ukupnom iznosu od 100.000 KM za tekuće grantove vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 27.08.2020.

Naslov: Redakcija