Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 1. septembra 2020. godine 11. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

31.08.2020.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 11. sjednicu Doma naroda za utorak, 1. septembar 2020. godine, sa početkom u 11 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 2. Zahtjev predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikole Špirića, prvog zamjenika predsjedavajućeg Bakira Izetbegovića i drugog zamjenika predsjedavajućeg Dragana Čovića za razmatranje Prijedloga dopune Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-865/20 od 29. 4. 2020;
 4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-679/20 od 9. 6. 2020;
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-752/20 od 20.5.2020;
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 01-02-1-196/20 od 20.5.2020;
 7. Prijedlog zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama BiH za borbu protiv pandemije COVID-19 (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 01,02-1-761-1/20 od 10. 6. 2020;
 8. Prijedlog zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama usljed pandemije COVID-19 (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 01-02-1-734-1/20 od 10. 7. 2020;
 9. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Uredom za razmatranje žalbi BiH", dostavljen od Ureda za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-2256/19 od 26. 12. 2019;
 10. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Sigurnost proizvoda i integracije u tržište EU", dostavljen od Ureda za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-71/20 od 7. 1. 2020;
 11. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Praćenje realizacije preporuka revizije učinka", dostavljen od Ureda za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-885/20 od 5.5.2020;
 12. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1290/20 od 30. 6. 2020;
 13. Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu, Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1291/20 od 30. 6. 2020;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju Centralne banke BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-740/20 od 1. 4. 2020;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2019. godinu, broj: 02,02/3-16-10-763/20 od 7. 4. 2020;
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Upravljanje troškovima prijevoza u institucijama BiH", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-1-1963/19 od 12. 11. 2020;
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2017. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1856/18 od 6. 8. 2018;
 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o 73 izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. godinu;
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1901/19 od 31. 10. 2019;
 20. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o izvještajima Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji 73 institucije BiH za 2018. godinu;
 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaključcima iz mišljenja Komisije za finansije i budžet povodom razmatranja Izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu broj: 02-50-6-16-10/20 od 24.7.2020.;
 22. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu, broj: 05/3-37-4-291/20 od 3. 2. 2020;
 23. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Planu rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-408/20 od 12. 2. 2020;
 24. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 05/2-50-18-450/20 od 17. 2. 2020;
 25. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu i Finansijskom izvještaju Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-594/20 od 4. 3. 2020;
 26. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini, broj: 01,02-50-18-773/20 od 9. 4. 2020;
 27. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Specijalnom izvještaju o pravu na slobodu mirnog okupljanja, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-641/20 od 10. 3. 2020;
 28. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Specijalnom izvještaju o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-678/20 od 17. 3. 2020;
 29. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Univerzalnom periodičnom pregledu (UPR) – III.ciklus, podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-1156/19 od 12. 3. 2020.

IZVOR: Vebsajt Parlamenta BiH, 27.08.2020.

Naslov: Redakcija