Zastava Srbije

ZAKON O ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA U FBIH: Ukida se zabrana korištenja ostvarenog prava ukoliko korisnik prava napusti BiH duže od tri mjeseca i prihodovni cenzus roditeljima kojima su ubijena djeca u ratu. Prvi put uvedene su kao kategorije civilnih žrtava rata, žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja, te djeca rođena iz ovog zločina

31.07.2023.


Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je, nakon što je Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, da je u pripremu ovog zakona uloženo mnogo truda i znanja, kako uposlenika Ministarstva, tako i predstavnika udruženja civilnih žrtava rata.

Iz Ministarstva navode da Zakon predviđa mnoga poboljšanja u odnosu na ranije zakonsko rješenje, a između ostalog, istaknuto je da se ukida zabrana korištenja ostvarenog prava ukoliko korisnik prava napusti BiH duže od tri mjeseca, što je raniji zakon predviđao. Ukida se i prihodovni cenzus roditeljima kojima su ubijena djeca u ratu, a u Zakon su uvedene prvi put kao kategorije civilnih žrtava rata, žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja, te djeca rođena iz ovog zločina. Žrtvama seksualnog nasilja i silovanja, te osobama koje su stradalnici zaostalog ratnog materijala ostavljena je mogućnost izbora povoljnijeg prava u kontekstu izbora između lične invalidnine i mjesečnih ličnih primanja.

- Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata rezultat je borbe koja je trajala skoro tri decenije i ovaj dan velika je pobjeda za sve koji su na njegovom donošenju istrajali sve ove godine – rekao je ministar Delić.

U prelaznim i završnim odredbama predviđeno je, između ostalog, da svi nadležni prvostepeni organi, za sve postojeće korisnike prava donesu nova rješenja o daljnjem korištenju prava na osnovu odredbi ovog zakona, s tim da to neće iziskivati ponovne ocjene oštećenja organizma, ponovno pribavljanje stručnog mišljenja za posebnu kategoriju civilnih žrtava rata, niti ponovno utvrđivanje činjenice nestanka ili pogibije osobe, kao osnova za ostvarivanje prava.

Zakonom je predviđena i saradnja vladinog i nevladinog sektora, odnosno nadležnih općinskih, kantonalnih i federalnih organa sa predstavnicima organizacija civilnih žrtava rata.

S obzirom da trenutno postoje i kantonalni zakoni, te podzakonski akti iz ove oblasti, oni će se morati uskladiti sa ovim zakonom, najkasnije do šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

Primjena Zakona počet će od 1. januara 2024. godine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 25.07.2023.

Naslov: Redakcija