Zastava Srbije

FISKALNI SUFICIT BIH SMANJEN ZA 65 MILIONA KM

31.07.2020.


Konsolidovani fiskalni suficit u 2019. godini, na nivou cijele BiH, iznosi 672 miliona KM, odnosno oko 1,9% bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju redovni godišnji statistički podaci o vladinim finansijama koje je objavila Centralna banka BiH (CBBiH), a obuhvataju budžete na svim nivoima vlasti, sve vanbudžetske fondove u BiH i direkcije za ceste.

Kako se navodi u saopštenju CBBiH u odnosu na 2018. godinu fiskalni suficit je smanjen za 65 miliona KM, ali je fiskalna pozicija i dalje bila vrlo stabilna i odražavala je dobro upravljanje javnim finansijama.

"Tekući rashodi u 2019. godini iznosili su oko 13,3 milijarde KM i rasli su po godišnjoj stopi od 4,7%, što je praćeno porastom konsolidovanih tekućih prihoda po sličnoj godišnjoj stopi od 4,4% koji su u 2019. godini iznosili 15,0 milijardi KM", dodaje se u saopštenju.

Kako se pojašnjava, od ukupnih rashoda, najveći udio od 39% odnosi se na socijalna davanja, zatim na plate zaposlenih 28%, a potom na nabavku roba i usluga 19%. Ukupna kamatna plaćanja iznosila su 241 milion KM i praktično su ostala na istom nivou kao u 2018. godini. Tekući rashodi ne uključuju rashode koji se odnose na projekte finansirane stranim donacijama.

"U sferi javnih investicija zabilježeno je značajno povećanje od 13% u odnosu na 2018. godinu, i one su dostigle iznos od milijardu KM, što je najviši iznos u posljednjih pet godina", dodaje se u saopštenju.

CBBiH je saopštila da u sklopu svojih statističkih aktivnosti i kroz saradnju sa više od 50 izvještajnih jedinica na svim nivoima vlasti, proizvodi statistiku usklađenu sa standardima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o konsolidovanim vladinim finansijama u BiH.

"Ovi izvještaji dostavljaju se međunarodnim institucijama koje ih koriste za ocjenu ukupne fiskalne pozicije zemlje. Uz to, odnedavno se uvodi slična statistika bazirana na EU standardima (ESA2010 i EDP), a čije izvještaje nadgleda i ocjenjuje Eurostat", zaključuje se u saopšenju CBBiH.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 29.07.2020.