Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen Prijedlog strategije razvoja socijalnog stanovanja u Republici Srpskoj

31.07.2020.


Vlada Republike Srpske usvojila je na 82. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog strategije razvoja socijalnog stanovanja u Republici Srpskoj (2020 - 2030. godine).

Strategija razvoja socijalnog stanovanja Republike Srpske donosi se radi obezbjeđivanja uslova za održivi razvoj socijalnog stanovanja u Republici Srpskoj.

Socijalno stanovanje u Republici Srpskoj je dio stambene politike Republike Srpske, kojim se na sistemski način obezbjeđuju uslovi za rješavanje stambenog pitanja svim fizičkim licima koja iz različitih, a prvenstveno ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da samostalno obezbijede stambeno pitanje na tržištu, koje bi bilo dostojno čovjeka.

Svrha Strategije je: povećanje povoljnijih stambenih rješenja; proširenje kruga porodičnih domaćinstava kao potencijalnih korisnika koji učestvuju u stambenoj potrošnji da bi mogli ostvariti pravo na ovaj vid stanovanja; stambeno zbrinjavanje ranjivih kategorija, kao i drugih kategorija obuhvaćenih ovom strategijom.

Opšti strateški cilj Strategije je da se obezbijedi dostupno socijalno stanovanje na teritoriji Republike Srpske, te omogući pristup, po nižim cijenama, odgovarajućeg stanovanja fizičkim licima koja zbog različitih razloga ne mogu samostalno riješiti stambeno pitanje, u skladu sa zakonskim propisima kojima su regulisana pitanja socijalnog stanovanja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi investicionih ulaganja u Univerzitetskom gradu u Banjoj Luci, u periodu 2020-2021. godina.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da obezbijedi neophodna finansijska sredstva u iznosu od 10.000.000,00 KM za potrebe investicionih ulaganja u Univerzitetskom gradu u Banjoj Luci, prema planiranoj dinamici radova. Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da prati realizaciju investicionih ulaganja i da o provođenju navedenih aktivnosti redovno obavještava Vladu.

Finansijska sredstva za izgradnju objekata u okviru Univerzitetskog grada Univerziteta u Banjoj Luci se odnose na: završetak izgradnje zgrade za potrebe smještaja Arhitektonsko - građevinsko - geodetskog fakulteta i Šumarskog fakulteta, završetak opremanja Pozorišne scene u Studentskom domu "Paviljon 4", te izgradnja Edukativnog centra za predškolsko obrazovanje - zgrada dječijeg vrtića.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o provođenju postupka dodjele podsticaja za povećanje plate radnika sa efektima dodijeljenih podsticaja za obračunski period jul-decembar 2019. godine.

Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske i Pravilnikom o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika uređen je način sprovođenja procedure ostvarivanja prava na podsticaj za povećanje plate radnika.

U skladu sa navedenim zakonskim rješenjima, ministarstvo je u saradnji sa Poreskom upravom provelo proceduru dodjele podsticaja za prvi obračunski period od 01.07 - 31.12.2019. godine.

Za dodjelu podsticaja, za prvi obračunski period, prijavio se ukupno 501 privredni subjekt koji zapošljava 38.279 radnika, od čega je 67 preduzetničkih radnji.

Sredstva podsticaja za prvi obračunski period, isplaćena su u iznosu od 3,2 miliona KM za 450 privrednih subjekata, za oko 13 hiljada radnika.

Podsticaj je isplaćen privrednim subjektima u 39 opština Republike Srpske.

Posmatrano po područjima klasifikacione djelatnosti, najveći iznos podsticaja isplaćen je privrednim subjektima iz prerađivačke industrije u ukupnom iznosu od 1,2 miliona KM ili 39% od ukupno isplaćenog podsticaja.

Najznačajniji efekti podsticaja u prvom obračunskom periodu su: povećanje plata za 20% u odnosu na početni iznos plate (u martu 2019. godine) kod privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na podsticaj ili u apsolutnom iznosu za oko 12 miliona KM; za 4% veći prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2019. godini u odnosu na 2018. godini; rast broja zaposlenih za 2,3% u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu; povećanje prosječne bruto plate za 3,6% u 2019. godine u odnosu na 2018. godinu.

S obzirom da analiza efekata dodjele sredstava podsticaja za povećanje plata ukazuje na pozitivna kretanja, smatramo da su dodijeljena sredstva podsticaja postigla odgovarajuće efekte i opravdala očekivane rezultate.

Za drugi obračunski period januar-jun 2020. godine, očekuje se veći broj zahtjeva za podsticaj zbog povećanja najniže cijene rada, kao i povećanja prosječne plate od 6,4% u prvom polugodištu 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, a imajući u vidu da su za drugi obračunski period raspoloživa sredstva za podsticaj u iznosu od 1.858.344 KM, neophodno je obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za realizaciju ove mjere podsticaja.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o finansiranju, projektovanju i izgradnji dionice autoputa Vukosavlje - Brčko.

Vlada je saglasna da se finansiranje, projektovanje i izgradnja dionice auto-puta Vukosavlje - Brčko realizuje putem takmičarskog dijaloga u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Ukupna procijenjena vrijednost kapitalne investicije iz ove Odluke je 600.000.000,00 KM, a tokom takmičarskog dijaloga biće izdefinisani svi aspekti finansiranja, projektovanja i izgradnje ovog kapitalnog projekta.

Strategijom razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016-2025. godine, kojom se predviđa dugoročni razvoj mreže javnih puteva, propisano je da je projekat koji će na teritoriji Republike Srpske doprinijeti poboljšanju međunarodnog, regionalnog i unutrašnjeg transporta, između ostalog, i projekat izgradnje autoputa Vukosavlje - Brčko - Bijeljina - granica sa Republikom Srbijom. Akcionim planom izgradnje autoputeva određeno je da će se dionica autoputa Vukosavlje - Brčko - Bijeljina - granica sa Republikom Srbijom, u dužini od oko 70 km, realizovati kroz izgradnju dvije dionice autoputa i to dionicu Vukosavlje - Modriča - Brčko, u dužini od 33 km, i dionicu Brčko – Bijeljina - granica sa Republikom Srbijom, u dužini od 37 km.

Svrha projekta autoputa Vukosavlje - Brčko je da omogući bolje povezivanje mreže autoputeva unutar Republike Srpske, uključujući i povezivanje sa Republikom Srbijom, zatim razvoj lokalnih zajednica, kao i razvoj lokalne i regionalne ekonomije, čime se postiže jednaka važnost Projekta kako na lokalnom nivou, tako i na nivou čitave Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju Siniše Kostreševića za direktora Policije Republike Srpske, na period od četiri godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 30.07.2020.

Naslov: Redakcija