Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRAVILNIK O VRŠENJU TEHNIČKOG PREGLEDA UREĐAJA I TEHNOLOGIJA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU: Propisano da svaki uređaj i druga tehnologija za priređivanje igara na sreću namijenjena za upotrebu na teritoriji RS mora prije puštanja u upotrebu imati certifikat o usklađenosti sa tehničkim uslovima utvrđenim propisima kojima je uređena oblast igara na sreću

31.07.2019.


Obavještavaju se zainteresovane Laboratorije koje su osposobljene za sertifikovanje uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću, da je u Republici Srpskoj od 19.03.2019. godine na snazi Zakon o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 22/2019) kojim je propisano da su priređivači igara na sreću dužni, u svrhu nadzora, posjedovati odgovarajući računarski sistem koji obezbjeđuje pohranjivanje podataka o svim elementima priređivanja igara na sreću koji je odobren od Ministarstva. Takođe, automati za igre na sreću, sistemi za priređivanje igara na sreću putem interneta, kao i sistemi za priređivanje kladioničkih igara koji se stavljaju u upotrebu u Republici, obavezani su da posjeduju certifikat o usklađenosti tipa uređaja i programa za igru, pribavljen od ovlašćene i za sertifikaciju nadležne laboratorije, koja je akreditovana prema normi ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17065 čiji obim akreditacije uključuje postupke i uslove za uređaje i tehnologije za priređivanje igara na sreću.

Takođe, na osnovu navedenog Zakona o igrama na sreću donesen je, a dana 27.07.2019. godine je i stupio na snagu, Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 61/2019 - dalje: Pravilnik), kojim se propisuju uslovi i postupak za ovlašćivanje laboratorija za certifikaciju uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću, uslovi i način vršenja tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću, kao i uslovi koje ispunjavaju pravna lica za vršenje tehničkog pregleda. Tim Pravilnikom je propisano da svaki uređaj i druga tehnologija za priređivanje igara na sreću namijenjena za upotrebu na teritoriji Republike Srpske mora prije puštanja u upotrebu imati certifikat o usklađenosti sa tehničkim uslovima utvrđenim propisima kojima je uređena oblast igara na sreću u Republici Srpskoj. Certifikat o usklađenosti za uređaje i druge tehnologije za igre na sreću može izdati laboratorija ovlašćena od Ministarstva finansija nakon što se utvrdi ispunjenost svih potrebnih tehničkih uslova.

Odredbom člana 5. Pravilnika propisano je da Laboratorija podnosi zahtjev za ovlašćenje Ministarstvu uz koji prilaže:

1) sertifikat o akreditaciji prema normi EN ISO/IEC 17025, čiji obim akreditacije uključuje postupke i uslove za uređaje i tehnologije za priređivanje igara na sreću, izdat od akreditacionog tijela koje je potpisnik međunarodnog sporazuma o međusobnom priznavanju akreditacija (MRA) u okviru Međunarodne organizacije za akreditovanje laboratorija i kontrolnih tijela (ILAC),

2) sertifikat o akreditaciji prema normi EN ISO/IEC 17065, čiji obim akreditacije uključuje postupke i uslove za uređaje i tehnologije za priređivanje igara na sreću, izdat od akreditacionog tijela koje je potpisnik međunarodnog sporazuma o međusobnom priznavanju akreditacija (MRA) u okviru Međunarodne organizacije za akreditovanje sertifikacionih tijela (IAF),

3) dokaz da najmanje jedno stalno zaposleno lice u laboratoriji posjeduje odgovarajuću potvrdu o osposobljenosti za vršenje provjere ulazaka i etičkog hakovanja (engl. ethical hacking),

4) dokaz da najmanje jedno stalno zaposleno lice u laboratoriji posjeduje odgovarajuću potvrdu o osposobljenosti za vršenje informatičkog nadzora (CISA, CISM i slično),

5) dokaz da najmanje jedno stalno zaposleno lice u laboratoriji ima završen drugi ciklus studija ili visoku stručnu spremu prema kojoj je osposobljeno za ispitivanje matematičkih i statističkih karakteristika, softvera, elektronike i informatičkih karakteristika uređaja i tehnologije.

 Za laboratoriju koja ispunjava navedene uslove ministar finansija donosi rješenje o ovlašćenju koje važi pet godina.

Kontakt osoba u Ministarstvu: Žarko Kukić- z.kukic@mf.vladars.net.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija RS, 26.07.2019.

Naslov: Redakcija