Zastava Srbije

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O HRANITELJSTVU FBIH

31.05.2024.


Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je na konferenciji o hraniteljstvu u Federaciji BiH da je na osnovu inicijativa vladinog i nevladinog sektora, formirana radna grupa koja priprema izmjene Zakona o hraniteljstvu koji je usvojen 2018. godine, te da su pri kraju izrade akcionog plana deinstitucionalizacije djece bez roditeljskog staranja.

Ova dvodnevna konferencija organizirana je povodom Međunarodnog dana hraniteljstva s ciljem promocije hraniteljstva kao oblika zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja, ali i drugih kategorija vulnerabilnih grupa.

 

Ministar Delić je rekao da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ulaže napore za unapređenje i razvijanje hraniteljstva na teritoriji cijele Federacije BiH, te da je to jedan od najboljih oblika brige za djecu bez roditeljskog staranja. Dodao je da Ministarstvo provodi određene mjere i politike, te da je potrebno unaprijediti određena prava, ali i obaveze hraniteljskih porodica.

- Ovdje nema nikakve politike, koliko god da ima hranitelja, uvijek ih je malo i potrebno je raditi na podizanju svijesti o hraniteljstvu, jer svako dijete zaslužuje da ima topao dom - istakao je ministar Delić.

Dodao je da u tom procesu kao vrijedne partnere vidi međunarodnu organizaciju UNICEF BiH i lokalna udruženja poput Udruženja za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstvu/udomiteljstvu u FBiH, koji ulažu napore u zagovaranju i promoviranju hraniteljstva na lokalnom nivou.

Šefica Ureda komunikacija UNICEF-a u BiH Nineta Popović kazala je da je Konvencijom o pravima djeteta koju je BiH potpisala 1993. godine definisano da svako dijete ima pravo na život u porodici, te da je uloga UNICEF-a da s vremena na vrijeme napominje donosioce odluka koja prava djece nisu ostvarena.

Dodala je da je u FBiH broj djece koja žive u institucijama i dalje veće od djece koja su u hraniteljskim porodicama, te da je to posebno tužna situacija kada se radi o maloj djeci do tri godine. Navela je i to da je konferencija prilika da se razgovara o nedostacima i izmjenama Zakona o hraniteljstvu FBiH koji je usvojen 2018. godine.

Na konferenciji sudjeluju predstavnici kantonalnih ministarstava socijalne politike, institucija za zbrinjavanje djece i centara za socijalni rad.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade FBiH, 30.05.2024.

Naslov: Redakcija